Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

OBEC

Energ.etický terč

Energ.etický terč učí a zároveň motivuje jak šetřit energie v budovách.

Důležitým prvkem v názvu projektu je tečka rozdělující první slovo, tedy Energ.etický terč. Právě toto rozdělení napovídá, že projekt se snaží také o etický přistup k energii. Projekty a aktivity v oblasti energetiky jsou často posuzovány jen tzv. 3E, tedy z hlediska energetického, ekonomického a ekologického. Snahou Ener.etického terče je posuzování rozšířit o 4. E, tedy o etické hledisko.

Celý projekt je zaměřen na podporu osvěty, vzdělávání a energetického manažerství v budovách plzeňských základních škol. Cílem projektu je ukázat pomocí Energ.etického terče (grafického a tabelárního výstupu hodnocení) rozdíly v úrovni hospodaření s energií v jednotlivých budovách škol. Město, které je zřizovatelem škol tak získává srovnání, která škola jak umí hospodařit s energií ve svých budovách.

Výhodou Energ.etického terče jsou jednoduché, přehledné výstupy srozumitelné i pro laickou veřejnost. Projekt rovněž přináší prvek soutěživosti mezi jednotlivými školami. Proto je zvláštní důraz kladen na vzdělávání a výchovu k etickému přístupu v oblasti nakládání s energií. Součástí projektu bylo vytvoření publikace využitelné při vzdělávání žáků základních škol a dalších dokumentů na podporu energetického manažerství v budovách a organizacích města Plzně.

Energ.etický terč pro jednotlivé budovy je zpracováván pomocí deseti kritérii, kde se převodem technických ukazatelů na bodové hodnocení vytvoří graf ve tvaru terče. Obdobně jako u střeleckého terče je i zde snaha trefil se do desítky. Deset bodů je nejlepší hodnocení a jeden bod je minimum, tedy nejhorší hodnoceni.

Aby byla „trefa do černého“ u škol co největší rozhodlo se město vydat i vzdělávací materiál pro žáky 4. a 5. tříd s názvem „Koumák energ.etik to zná". Publikace se stala návodem, jak v soutěži jednotlivých škol získat co nejlepší výsledek šetrným přístupek k energii a jejímu využívání.

Plzeňský projekt je s minimálními náklady využitelný ve školních budovách v kterémkoliv městě a podobný systém srovnávání je možné aplikovat i u dalších budov příspěvkových organizací měst a obcí.