FIRMA

Změna organizace práce kalicích pecí

Jen změna organizace práce ušetřila gigawaty energie.

K úsporám energie není často zapotřebí žádné speciální zařízení. Stačí jen se zamyslet nad přístupem k práci a výrobním procesům. Jednoznačným důkazem toho je i projekt společnosti Narex Bystřice. Právě tady dokázali, že změnou organizace práce se dá ušetřit stejné množství energie jako investicí do technologických řešení úspor. Stačilo jediné. Změnit organizaci provozu kalicích pecí v továrně společnosti.

Změnou časového rozvrhu činnosti pecí tak firma dosáhla úspora elektrické energie v období „nečinnosti" pecí. Původní systém práce probíhal tak, že pece pracovaly pravidelně dopoledne na jednu směnu. S ohledem na použitou technologii solní lázně roztavené na 850 °C nebylo možné zařízení vypnout v době nečinnosti, tedy na zbývající dvě směny, protože "náběh" a "doběh" teploty byl časově náročný. K obrovské úspoře tak stačilo přeorganizování zakázek do tří směn, tedy do nepřetržitého provozu.

Cílem projektu bylo efektivní využití kalicího zařízení a tím i dosažení značných úspor energie. Zatímco spotřeba společnosti byla před zavedením třísměnného provozu 1,29 GWh za rok 2008, po reorganizaci provozu spotřeba energie klesla na 0,83 GWh. Společnost tak díky organizační změně a aktivnímu přístupu svých zaměstnanců ušetřila více než 800 tisíc korun za jediný rok.