Iniciátor soutěže

V roce 2008 se energetická společnost E.ON rozhodla zatraktivnit téma ekologie a hospodárného využívání energií, a ukázat široké veřejnosti, že již existují řešení na problémy s ochranou životního prostředí a úbytku energií. Prostřednictvím soutěže Energy Globe jsou občanům České republiky prezentovány zajímavou formou energeticky úsporné projekty a na základě motivace v podobě finančních výher a možnosti propagace vlastního projektu je tak zvyšován zájem občanů o tuto oblast. 

Energetická skupina E.ON Czech je od roku 2004 součástí koncernu E.ON. O tři roky později byla do skupiny zařazena také plynárenská společnost, a tak se stala skupina předním integrovaným energetickým podnikem v České republice. Skupina pracuje na posílení portfolia zdrojů z kombinované výroby tepla a elektřiny s cílem zvýšení aktuální vlastní výroby se zaměřením na obnovitelné zdroje energie. Patří k největším zahraničním investorům v oblasti energetiky, co se týče zásobování elektřinou, a postupně získává i větší podíl na trhu s plynem. Zásobuje elektřinou v Jihočeském a Jihomoravském kraji 1,2 milionů zákazníků a má tržní podíl téměř 20 %. V zásobování plynem činí podíl na trhu v České republice přibližně 8 %. Struktura energetické skupiny E.ON Czech odpovídá vývoji evropské a české legislativy a díky tomu splňuje požadavky na oddělení veškerých regulovaných činností mezi provozem distribuční sítě od liberalizovaného obchodu a prodeje elektřiny a výroby. Ročně investuje více jak 3 Mld. Kč do obnovy a rozvoje distribuční sítě. 

Trvalý rozvoj, efektivita a rozumné disponování přírodními surovinami, to jsou tři zásady, kterými se skupina řídí. Proto nabízí řešení právě v těchto oblastech. Sem patří například projekty zaměřené na vývoj nových technologických postupů, jakými jsou inteligentní systémy Smart Metering, podpora instalací fotovoltaických zdrojů pro domácnosti, elektromobilita, podpora vozidel na stlačený plyn (CNG) a s tím spojený rozvoj infrastruktury pro dobíjení elektromobilů a plnicích zařízení na CNG. Energetická skupina E.ON Czech nabízí elektřinu a plyn z jedné ruky a kromě toho služby orientované na zákazníka. 

Více informací naleznete na www.eon.cz

Newsletter

Pravidelné novinky ze soutěže a světa šetrného zacházení s energiemi

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

© E.ON Energie, a.s 2019