Odborná porota

Akad. arch. Aleš Brotánek

Autorizovaný architekt zaměřený na navrhování nízkoenergetických a pasivních domů  

prof. Ing. Ivo Doležel, CSc.

Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., zástupce vedoucího oddělení elektrofyziky

Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.

Botanický ústav AV ČR v. v. i., oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie

Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D

PORSENNA, o.p.s., ředitel
Odborník na oblast energetického managementu a komunální energetiky, podílel se na metodice Smart Cities pro ČR

prof. RNDr. Bedřich Moldan, dr.h.c.

Univerzita Karlova v Praze, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí 

Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc.

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., vedoucí vědecký pracovník 

Ing. Roman Šubrt

Energy Consulting – Project, s.r.o., energetický auditor

Vítek Šubert

UP21 - Partner

Newsletter

Pravidelné novinky ze soutěže a světa šetrného zacházení s energiemi

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, včetně způsobu podání námitky, jsou uvedeny v sekci Ochrana osobních údajů.

© E.ON Energie, a.s 2019