Biologická žárovka, která nepotřebuje elektřinu


Elektřina se stala nepostradatelnou součástí našeho života. Jak dlouho jí ale ještě zůstane? Někteří futurologové si představují, že v budoucnosti se naše civilizace přeorientuje na biotechnologie. 

Tři vysokoškoláci z Wisconsinské univerzity v USA se rozhodli, že vyrobí biologickou žárovku, která nepotřebuje elektřinu. Pracují v laboratoři profesora bakteriologie Kalina Vetsigiana a vypomáhá jim i profesor botaniky.

Všichni tři členové týmu přitom pocházejí z různých oborů: antropologie a neurobiologie, genetika a filozofie a biochemie. Právě široké zkušenosti by mohly studentům v jejich práci výrazně pomoci. V biologické terminologii je jejich cílem v podstatě vytvořit ve sklenici (žárovce) soběstačný ekosystém.

Tento ekosystém, neboli společenství různých organismů, bude sestávat z různých mikrobů. Jejich složení bude ale přesně dané: každý z nich totiž představuje důležitou součástí společenství – ať už z důvodu tvorby živin nebo kontroly populace ostatních typů mikrobů.

Hlavní roli má pak hrát speciálně geneticky upravená bakterie E.Coli. Do ní mladí vědci vloží geny bioluminiscence – neboli „světélkování“. Podobně jsou vybaveny třeba světlušky. Ostatně, kdekoho už někdy napadlo nachytat dostatek světlušek a zavřít je do skleničky…

Biologická žárovka Biobulb dělá něco podobného, jen v odlišných měřítkách. Na jednu stranu jde o řádově menší organismy než světlušky, na druhou stranu je jich výrazně větší množství. Výsledkem by měl být stabilní uzavřený ekosystém, který bude v noci zářit.

V současné době studenti experimentují například s různým zbarvením světla a možnostmi, jak žárovku „zapnout“. Zároveň se pokoušejí získat na svou práci prostředky skrze veřejnou sbírku na webu.

Nutno dodat, že ve svém snažení zdaleka nejsou osamoceni. Jiní výzkumníci se dlouhodobě zabývají možností využít k osvětlení bioluminiscenční řasy. V různých druzích řas dřímá obrovský potenciál – mohou sloužit jako potravina, zdroj energie, nebo právě světla.

Další články