12 otázek pro bioplynovou stanici EFG Rapotín

Společnost EFG vyrábí v obci Rapotín biometan čili zemní plyn z biologicky rozložitelných odpadů. Jedná se o první projekt tohoto druhu v Česku, při němž je biometan dodáván přímo do plynové distribuční sítě. Zařízení proměňuje biologický odpad na energie a palivo, které může využít každá domácnost. Na naše otázky odpovídali Ivo Skřenek, zakladatel skupiny EFG, a výkonný ředitel Tomáš Voltr.


Můžete nám svými slovy krátce představit svůj projekt tak, aby to pochopil i úplný laik? V čem spočívá jeho největší přínos?

Každý občan ČR, každá domácnost, vyprodukuje několik desítek kilogramů odpadu měsíčně. Naše společnost se zaměřuje na jeho energetické využití. Z biologických odpadů vyrábíme zelený plyn, tedy obnovitelný zdroj energie, který může být spotřebován v dopravě nebo v plynovém kotli kdekoliv v ČR nebo v Evropě. Celý provoz je založený na principu rozkladu odpadů a s ním spojeným procesem uvolňování plynů. Veškeré biologické odpady v naší bioplynové stanici Rapotín se takto rozkládají ve fermentorech. Uvolňovaný bioplyn je zachycen v plynojemu a následně upraven v jednotce membránové separace, kde se oddělí metan od oxidu uhličitého a vzniká biometan. Ten je následně vtláčen do distribuční soustavy zemního plynu.

Jaké druhy odpadu je možné v bioplynové stanici zpracovávat?

Jedná se o širokou škálu biologicky rozložitelných odpadů – odpad z kuchyní a jídelen, biologický odpad ze supermarketů a tržišť, odpady z potravinářského průmyslu a výroby zvířecích krmiv, odpady lihovarnické a z pivovarů, potraviny po lhůtě spotřeby, kaly z ČOV a podobně. Svážíme také hnědé popelnice na bioodpad. Díky naší bioplynce nemusí odpady skončit na skládce nebo ve spalovně, ale můžeme je energeticky využít a přispět ke snížení emisí skleníkových plynů.

Rapotín_1

Můžete nám popsat proces výroby biometanu krok za krokem tak, jak probíhá u vás?

Technologie výroby biometanu je rozdělena na tři části. Vstupní úpravu, membránovou separaci a vtláčení do distribuční soustavy. V rámci předúpravy dochází ke zchlazení bioplynu a zároveň odstraňujeme vodu v něm obsaženou, následně na filtrech s aktivním uhlím zachytíme sirovodík a siloxany. Bioplyn v druhé části technologie stlačíme na tlak 14 barů a vtláčíme na membránové moduly, kde dochází k separaci metanu a oxidu uhličitého. V poslední části technologie stlačíme vyrobený biometan na tlak 23 barů, odorizujeme a vtlačíme do distribuční soustavy.

Jak dlouho už bioplynová stanice Rapotín funguje a kolik odpadu se v ní ročně zpracuje? Kolik vyprodukuje energie?

BPS Rapotín je v provozu od léta roku 2016 a jeho kapacita zpracování je třicet tisíc tun odpadu ročně. V současnosti vyrábíme bezmála 4 GWh elektrické energie, teplo pro dva tisíce domácností a více než 16 GWh biometanu, což je zhruba ekvivalent spotřeby tří tisíc automobilů při nájezdu osm tisíc kilometrů za rok.

Kolik zaměstnanců se o provoz bioplynky stará? Jde spíše o samochodný proces, nebo je potřeba neustálý dohled?

Provoz stanice je kontinuální biologický proces, který vyžaduje neustálý dohled čtyřiadvacet hodin denně sedm dní v týdnu. Tým našich pracovníků v Rapotíně je složen z dvanácti zaměstnanců – od techniků, přes provozní a obchodní manažery, až po ředitele společnosti.

Rapotín_1

Co se s vyrobeným biometanem následně děje? Využívá ho skupina EFG i ve svém vlastním provozu?

V prvním pololetí letošního roku si uživatelé vozů na CNG pohon mohli biometan z Rapotína zakoupit na plničkách společnosti innogy CNGvitall. V našem firemním vozovém parku je pak většina vozidel na CNG – jsme odpovědná společnost a využíváme vlastní zdroje s cílem snížení emisí skleníkových plynů.

Co pro vás znamená účast v soutěži E.ON Energy Globe?

Čest a signál, že jdeme správným směrem. Zároveň příležitost být příkladem ostatním investorům, kteří se zajímají o ekologicky šetrné projekty.

Je BPS Rapotín vaší jedinou stanicí, nebo jich máte více? Plánujete nějaké rozšíření?

Společnost Energy financial group je investiční skupina, která vznikla s cílem využít naše know-how v oblasti obnovitelných zdrojů energie a výroby biometanu. Tyto znalosti aplikujeme také v rámci realizací a akvizicí dalších projektů šetrných k životnímu prostředí, čímž nejen rozšiřujeme naše portfolio, ale také se aktivně zapojujeme do ekologického rozvoje české energetiky. 

Rapotín_3

Biometan je často zmiňován jako ekologičtější varianta zemního plynu. Je takové srovnání přesné?

Výsledky auditu biopaliv hovoří naprosto jasně – bioCNG, který vyprodukuje i bioplynová stanice Rapotín, má v porovnání s fosilními palivy úsporu 88 % emisí a v porovnání se zemním plynem 63 %, takže se jednoznačně vyplatí.

Existují nějaké nevýhody užívání zemního plynu?

Nevýhody v tomto případě neexistují, naopak, díky zpracování bioplynovou stanicí nekončí odpad na skládce nebo ve spalovně, ale je dobře energeticky využit. Plynárenská soustava potřebuje dekarbonizovat a každý kubík vtlačeného biometanu je přínosem. Žijeme v jednadvacátém století a musíme se chovat odpovědně k naší planetě, přes to nejede vlak.

Můžete nám popsat, jak ve skupině EFG nahlížíte na cirkulární ekonomiku a co pro vás znamená?

Na cirkulární ekonomiku nahlížíme jako na ucelený projekt nebo uskupení projektů s cílem efektivně využít maximum druhotných zdrojů. Jedná se o způsob ekonomického fungování s cílem šetřit primární neobnovitelné zdroje a minimalizovat negativní vliv na životní prostředí. Příkladem může být právě projekt v Rapotíně.

Rapotín_4

A malé zasnění na závěr. Představte si, že jste v naší soutěži vyhráli… Kde se vidíte za rok? Máte nějakou vizi, se kterou by vám soutěž mohla výrazně pomoci?

Rádi bychom, aby nám soutěž pomohla k prosazení a realizaci dalších ekologických energetických projektů, a tedy i k celkovému snížení uhlíkové stopy, kterou ČR při výrobě energií produkuje. Naší vizí je především zanechat planetu Zemi budoucím generacím v lepším stavu a s lepším životním prostředím, než jaké ho máme dnes.

Máte už svého favorita? Hlasujte pro něj v soutěži E.ON Energy Globe!

Další články