5 největších solárních nesmyslů

Energie ze slunce se v současnosti ukazuje jako perspektivní náhrada neekologických fosilních paliv . Přesto je fotovoltaika stále opředena řadou mýtů, které případné nové zájemce o její využití odrazují. Tak například


Solární panely jsou neekologické a nerecyklovatelné

Každá průmyslová velkovýroba má vliv na životní prostředí. Ovšem fotovoltaické články vznikají v uzavřených prostorách, které zamezují případnému úniku škodlivých látek do okolního prostředí.

Solární nesmysly

Zákon navíc nařizuje, aby použité materiály byly lehce a vysoce recyklovatelné . Provozovatelé fotovoltaických elektráren navíc musí předem platit povinný recyklační poplatek.

Solární panely zabírají kvalitní zemědělskou půdu

Dnes už se panely na zemědělské půdě nestaví. A sluneční elektrárny, které už tam stojí, zaberou opravdu jen malou část zemědělské půdy. Nijak ji neznehodnocují, po jejich odstranění se na ní může opět hospodařit. Panely svým stínem navíc pomáhají chránit půdu před vysoušením. „Domácí“ solární panely, jak ty fotovoltaické pro výrobu elektřiny, tak i solárně termické na ohřev vody, navíc můžete umístit v podstatě na jakékoli místo.

Solární nesmysly

Hodí se na šikmé střechy domů, kde jimi můžete v případě solárních tašek plně nahradit střešní krytinu. Umístit se ale dají i na fasády, balkóny, výklenky nebo na ploché střechy nebo nad parkoviště, kde stíní zaparkovaná auta. Bohužel ne každé umístění podporují dotace, proto je v Česku až tak hojně nevídáme.

Investice do solárních panelů se nevrátí

Návratnost investice do solárních panelů vám za předpokladu, že všechnu vyrobenou elektrickou energii spotřebujete doma a nemusíte ji nakupovat z distribuční sítě, vychází zhruba na 6-7 roku. V praxi to ale trvá déle.

Nejde totiž jen o cenu fotovoltaických panelů, ale také o další nutnosti, jako jsou rozvody, střídač, regulace atd. Něco vás bude také stát instalace a revize. Skutečná návratnost celého systému je tedy cca 10 a více let. Přesto má fotovoltaika výhody, které její ekonomickou návratnost zvyšují.

Solární nesmysly

Můžete třeba začít s menší solární instalací a další panely dokupovat postupem času, za snižující se cenu. Počítejte ovšem s nutnými administrativními kroky kvůli distribuci a dotacím. Další výhodou je i rozvoj solárních technologií. Nově je to třeba virtuální baterie, která vám umožní si "uschovat" vyrobenou elektřinu do distribuční sítě k pozdější spotřebě. Jak se vám fotovoltaická elektřina vyplatí si můžete spočítat zde.

Fotovoltaika nefunguje bez vysokých státních dotací

Žádná výroba energie se neobejde bez státních dotací. U některých zdrojů jako je jádro či uhlí, ale není tato podpora tak transparentně publikovaná jako u nákladů na obnovitelné zdroje energie, tedy i fotovoltaiku.


Zjistěte, na jak vysokou dotaci můžete dosáhnout i vy!


Díky neustále klesajícím investičním nákladům je, ale solární energie stále výhodnější a v kombinaci se stoupajícími cenami elektřiny už mohou někteří majitelé provozovat solární elektrárny bez podpory.

Solární panely přetěžují síť

Rozvodná síť je dostatečně dimenzovaná, tedy přetížení kvůli fotovoltaice je velmi nepravděpodobné. V určitých případech ale nemusí mít napětí natolik hladký průběh (tedy kolísá) a může dojít výjimečně k poškození domácích spotřebičů. Nicméně obavy nejsou na místě - určitě se jedná o jednotky případů a pokud se něco takového stane, odpovědnost nese distributor.

Solární nesmysly

V případě solární elektrárny s akumulací do baterií pak vyrobený proud nezatěžuje distribuční soustavu vůbec. Výhodou tohoto typu elektrárny navíc je, že majitelé mohou energii nashromážděnou v bateriích využívat kdykoliv, tedy bez ohledu na počasí či denní dobu.

Další články