Bio a eko materiály budoucnosti

Kritéria ekomateriálů představují především šetrnost k energiím, šetrnost k přírodním zdrojům, opakované využití, recyklovatelnost, chemickou stabilitu (dlouhodobá využitelnost bez chemické degradace) a biologickou bezpečnost. Mimo notoricky známé kategorie zakládající svou strukturu na dřevě a jeho odpadu současné technologie vyvíjejí umělé materiály, jejichž přírodní výrobu bychom si ani ve snu nedokázali představit (silikony, ultra lehké kovy, polyestery apod.). Již v roce 2002 bylo podle japonské studie především ve stavebnictví prakticky využíváno více než 350 ekomateriálů zahrnujících kovy, cement a chemická aditiva.


Ať už mluvíme o produktovém designu, stavebním inženýrství nebo zdravotnictví, vývoj nových převratných technologií přináší každým dnem fascinující objevy. V rámci pokroku je ovšem nutné držet krok také pomocí rozvoje alternativních materiálů, jejichž složení, výroba, schopnosti a následná recyklace kvalitativně překračují náležitosti jejich starších, ekologicky často dlouhodobě neakceptovatelných předchůdců. Ať už tedy mluvíme o organických kovech, uhlíkových vláknech či nanotrubičkách, pokročilejší ekologické a biologické materiály představují budoucnost nejen pro nás, ale především pro dlouhodobou udržitelnost současného ekologického statutu.

Množství těchto environmentálně akceptovatelných látek vzrůstá a jejich běžné užití v praktickém životě získává stále reálnějších obrysů. V rámci konkrétních diferencí se dělí do několika podskupin určujících způsob výroby či využitelnost. Skupina recyklovaných struktur zahrnuje především materiály jako eko cement, sklo keramika, plasty a mnoho dalších. Tyto látky jsou vyráběny z jinak nevyužitelného recyklovaného materiálu a kvalitativně vykazují stejnou či lepší úroveň jako jejich nerecyklované alternativy. Do kategorie obnovitelných zdrojů spadá dřevo keramika, půdní keramika, biodegradabilní plasty a dále veškeré materiály s dřevěným základem.

Konkrétněji hovoří samotné příklady v současnosti nejvyužívanějších ekologických materiálů.

 

Eco-cement

Hlavní suroviny na výrobu cementu zde nahrazuje z poloviny komunální odpad (spálený na popel či ve formě komunálních kalů). Výroba eko cementu nabízí dvě nesporné výhody – snížení těžby surovin neobnovitelných zdrojů a zároveň výrazné snížení škodlivých látek ohrožujících životní prostředí (snížení emisí o 50 % a energií o cca 90 %).

 

 

ZAM

ZAM představuje žárově pozinkovaný třívrstvý ocelový plech složený především ze zinku a hořčíku. Jeho plocha je zhruba patnáctkrát odolnější proti korozi než klasický zinkový plech, což prodlužuje jeho životnost, a přispívá tak ke snížení odpadu, zachování zdrojů a úspoře energie.

 

M-Wood2

Tato syntetická sloučenina dřevní štěpky a odpadových plastů snižuje v současnosti kriticky nadměrnou těžbu dřeva a zároveň vykazuje v porovnání s čistým dřevem pro stavební užití mnohem lepší vlastnosti, jako například snazší zpracovatelnost, světlost, strukturu a odolnost proti vodě a povětrnostním vlivům. Jeho složení představuje z padesáti procent zbytkové dřevo, přičemž druhou polovinu doplňují odpadové materiály jako PVC a další plasty. Zároveň užívá o 20 % méně aditiv a pigmentů a jako odpad je až desetkrát recyklovatelný.

 

EraCat

Keramický voštinový katalyzátor EraCat využívá vzdušné struktury podobné včelímu úlu s mnoha drobnými komůrkami oddělenými tenkými stěnami. Pro svoji vysokou tepelnou odolnost a snižování výfukových plynů slouží především k výrobě komponentů motorových vozidel. Oproti ostatním materiálům při snížení emisí neomezuje výkon motoru, a jedná se tak o relativně převratný objev s velkým potenciálem.

 

FOLIUM

FOLIUM je fotokatalyzační povlakové činidlo z oxidu titaničitého užívané především při stavbě vysokokapacitních budov na vnější i vnitřní stěny či transparentní sklo. Tento materiál oproti ostatním snižuje vylučování formaldehydu do ovzduší pod UV zářením, což blahodárně působí nejen na životní prostředí, ale i naše zdraví.

 

Veškeré výše zmíněné hmoty každým dnem rozšiřují své možnosti a modifikují složení i výrobní procesy na přijatelnější cenu. Vědci a výzkumní pracovníci z celého světa v těchto strukturách spatřují budoucnost, a tak se již v blízké době můžeme těšit na jejich širší každodenní využití.

Další články