Zero waste chování na festivalu? Pohoda…

Při množství letních hudebních festivalů hrají roli při výběru toho, který si diváci vyberou, i zdánlivé maličkosti. Zatímco line-upy jednotlivých festivalů jsou si leckdy podobné, tak přístup k návštěvníkům a mimohudební nabídka je často velmi odlišná. Přidanou hodnotu v podobě zaměření na trvalou udržitelnost lze najít na slovenském Pohoda festivalu, který byl za svůj přístup v minulosti již oceněn.


Při množství letních hudebních festivalů hrají roli při výběru toho, který si diváci vyberou, i zdánlivé maličkosti. Zatímco line-upy jednotlivých festivalů jsou si leckdy podobné, tak přístup k návštěvníkům a mimohudební nabídka je často velmi odlišná. Přidanou hodnotu v podobě zaměření na trvalou udržitelnost lze najít na slovenském Pohoda festivalu, který byl za svůj přístup v minulosti již oceněn. Získal prestižní ocenění za nejzelenější hudební festival The Green Operations Award, za snahu předcházet odpadu byl oceněn i Institutem cirkulární ekonomiky a už v roce 2010 dosáhl slovenského rekordu v množství vytříděného plastového odpadu.

Vydali jsme se proto přímo na festival zjistit, co všechno v této oblasti návštěvníkům nabízí a zda se pověst, které ho provází, zakládá na pravdě.

Doprava na festival

Jelikož se festival Pohoda odehrává na letišti na okraji města Trenčín, mají to návštěvníci bez aut s dopravou o něco těžší. Aby jim organizátoři cestu usnadnili, jsou zajištěny autobusy z nádraží až k branám do areálu, jsou stanoveny fixní ceny s taxi službami a pro návštěvníky putující z Bratislavy a z Košic jsou vypravovány speciální festivalové vlaky. Vše proto, aby mohli návštěvníci zvolit jinou možnost dopravy než jízdu autem.

Malou výhodu měli od letošního roku majitelé elektroautomobilů, kterým byly na parkovišti k dispozici nabíječky.

Solární energie má na Pohodě své místo

Mobilní solární elektrárna na festivalu Pohoda

Množství energie spotřebované na festivalu dosahuje až 75 200 kWh. Aby se spotřeba snížila a festival byl ohleduplnější k životnímu prostředí, je přímo v areálu festivalu už třetím rokem mobilní solární elektrárna ZSE vyrobená přímo k tomuto účelu. Mimo ni návštěvníkům cestu za tmy osvětlují solární lampy.

Sběrná místa

Sběrná místa pro třídění odpadu na festivalu Pohoda

Od letošního roku areál Pohody na 17 místech zdobila takzvaná sběrná místa označená barevnými vlaječkami. V nich návštěvníkům na 300 dobrovolníků, kteří před festivalem prošli 3hodinovým školením, poradili, kam s jednotlivými druhy odpadu. Na sběrných místech mohli návštěvníci třídit kromě obvyklých papírů, plastů, směsného odpadu a plechovek i víčka od plastových lahví a bio odpad. 

Kompostování

Proces kompostování na festivalu Pohoda

Poté, co dobrovolníci pomohli návštěvníkům s vytříděním bioodpadu, museli ho ještě sami roztřídit na zbytky od jídla a na rozložitelné nádobí. Zatímco nádobí z celulózy nebo kukuřičného škrobu se bude další 3 měsíce rozkládat, gastroodpad putoval do elektrického kompostéru od JRK přítomného v areálu festivalu. Přímo v místě vzniku tak došlo ke zpracování veškerého gastroodpadu, který návštěvníci a stánkaři vytřídili. Poté kompostéru trvalo pouhých 24 hodin, než se z odpadu stal jemný kompost.

Minimum odpadu

Recyklovatelné příbory na festivalu Pohoda

Mnoho odpadu, který na hudebním festivalu vzniká, je naprosto zbytečný. O tom, že to jde i bez něj, se můžete přesvědčit právě na Pohodě. Kelímky na nápoje libovolných velikostí jsou vždy vratné a navíc zálohované, aby motivovali návštěvníky k jejich vracení. Snaha o minimální množství odpadu se projevila i u nádobí užívaného stánkaři, které muselo být rozložitelné. Festivalový oběd jste si tedy mohli dát z nádobí vyrobeného z celulózy nebo například kukuřičného škrobu a pojídat ho dřevěným příborem.

Recyklace je normální

Že Pohoda není dovolenou od povinností třídit, se dozvěděli návštěvníci ihned při vstupu do stanového městečka. Do rukou dostali dva pytle na odpad: jeden na směsný a druhý na dále recyklovatelný odpad. Ty při opuštění areálu odložili na sběrná místa.

Odpadkové pytle na festivalu Pohoda

Další možností, kterou mohli návštěvníci využít, bylo i zrecyklování starých mobilů přímo na festivalu. Ty jsou poté rozloženy na jednotlivé suroviny, které se buď dají znovu použít nebo se správně zrecyklují.

Čistý areál

Ani to ovšem neznamená, že možnosti třídit a využívat kontejnery využijí všichni návštěvníci. I s tím se na Pohodě počítá. Po areálu chodí „uklízeči“, kteří nevytříděný odpad sbírají a pomáhají udržovat areál čistý.

Dětská recyklace

Festival Pohoda se stal oblíbenou prázdninovou destinací i pro rodiče, kteří chtějí svým dětem dopřát nezvyklé dobrodružství. Proto byl i na děti zaměřen program spojený s recyklací a trvalou udržitelností, jen v jazyce, kterému lépe porozumí. Děti si proto mohly z odpadů vyrobit vlastní hudební nástroje a poslední festivalový den měly velký koncert svého Recyklovaného orchestru.

Zelený program

Nejen děti našly na Pohodě zábavu spojenou s recyklací a ochranou přírody. Větším návštěvníků byly určeny různé workshopy, kde se dozvěděli, jak na upcycling a drobné opravy, na debatách zjistili víc o ekologii, zero waste i slow fashion nebo se mohli podívat na současné filmy s ekologickou tématikou.

NGO a startupy

ecocapsule

Pohoda dává prostor pro prezentaci také neziskovým organizacím zaměřeným na ekologii. V letošním roce se návštěvníci mohli dozvědět víc o ochraně prostředí v okolí Dunaje, ochraně divokých šelem v přírodě nebo zde mohli hlasovat v slovenské anketě o strom roku.

Své místo na prezentaci zde dostala i Ecocapsule, soběstačný a mobilní domov, který shromažďuje dešťovou vodu, je vybaven solárními panely i větrnou turbínou.

Další články