Do boje o záchranu planety se díky soutěži Ceny SDGs může zapojit každý z nás

Globální problémy se stávají den ode dne naléhavějšími. Žádná situace nenabízí jednoduché řešení a je jasné, že zapojit se musí každý z nás, jak politici a světoví lídři, tak obyčejní lidé. Nyní k tomu máme čím dál více možností, a to právě i díky SDGs – Cílům udržitelného rozvoje (Sustainable Development Goals), na jejichž formulaci se podílely všechny členské státy OSN včetně České republiky.


To bylo důvodem, proč v roce 2012 začalo vyjednávání na Konferenci OSN v Riu de Janeiru, které nastartovalo tříletý proces, na jehož konci je dokument Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development, schválený 25. září 2015 v New Yorku.

Tato globální dohoda se zapřisáhla do roku 2030 vymýtit světovou chudobu, odstranit nerovnost a úspěšně bojovat s klimatickými změnami. Do řešení Cílů udržitelného rozvoje se zapojí veřejný, neziskový i soukromý sektor, jejichž témata jsou samo sebou důležitá i pro Čechy. Podle průzkumu IPSOS si čtyři pětiny Čechů myslí, že by se česká vláda měla zapojovat do plnění SDGs (tzv. cíle udržitelného rozvoje) a tři čtvrtiny si to myslí i v soukromém sektoru. Cílů je dohromady 17 a patří do nich mimo jiné boj s globálním oteplováním i dostupné kvalitní vzdělání pro každého, odpovědná spotřeba a výroba, méně nerovností, konec hladu, dostupnost pitné vody a kanalizace nebo mír a spravedlnost.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

Naštěstí u nás už dnes působí spousta zajímavých projektů a strategií, ať už se jedná o firmy nebo další organizace, které k plnění těchto cílů přispívají. Díky ocenění soutěže Ceny SDGs mohou dále šířit své působení a jít příkladem ostatním. „Ceny SDGs demonstrují partnerství a spolupráci mezi státní správou a soukromým sektorem (tzv. Public Private Partnership). Jedná se o první nezávislé ocenění v naplňování udržitelnosti, které společně iniciují Úřad vlády ČR, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact v ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká rozvojová agentura a Informační centrum OSN v Praze,“ můžeme se dočíst na jejich webu a do 17. května hlasovat o tom, jaký projekt je v České republice tím nejlepším. Soutěží jak firmy v kategorii Soukromý sektor, tak neziskové organizace v kategorii Veřejná správa. Projekty mohou být oceněny i Cenou odborné poroty, za Reporting podle SDGs a nakonec Cenou České rozvojové agentury.

Český ostrovní dům se stává favoritem

Do soutěže se přihlásil například i projekt Český ostrovní dům, který je dlouhodobě považován za jeden nejrevolučnějších projektů u nás. Jejich tým se skládá z výjimečně talentovaných studentů architektury/stavitelství a špičkových profesionálů, kteří společně v kontextu stavu životního prostředí studují možnosti dalšího evolučního stupně stavitelství, udržitelněji zachovávajícího současný standard životní úrovně.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

Dalším favoritem celé soutěže je projekt Naviterier, který umožňuje integraci zrakově a motoricky hendikepovaných spoluobčanů do společnosti. Vyvíjí konverzační navigační aplikaci pro nevidomé chodce, fungující na všech chytrých mobilních telefonech. Z dalších účastníků soutěže je tu třeba i Glopolis – Menu pro změnu, kde ukazují, že Česko dokáže přispět k tomu, aby nové generace v 9 zemích EU věděly, jak měnit svět k lepšímu, a přispívají k řešení velkých celosvětových problémů prostřednictvím mezinárodního vzdělávacího programu o zodpovědné spotřebě potravin.

SG

V jednotlivých kategoriích lze najít i další projekty přesahující hranice naší země. Například „Kola pro Afriku“ vrací zpět do života jízdní kola a dodávají naději gambijským dětem. Mobilita dětí za vzděláním v Gambii je problematická. Veřejná doprava nefunguje a cestovné je velmi nákladné. Místní děti cestu do školy absolvují převážně pěšky. Velké vzdálenosti do školy způsobují časté pozdní příchody dětí. Takto obdarovala organizace již více než 6000 gambijských školáků českými koly. Hlasovat pro svého favorita můžete do 17. května zde.

Jednotlivé vítěze zjistíme 27. května a následně se jednotlivé projekty dostanou pod drobnohled odborníků, jestli dokáží dosáhnout cílů tzv. Agendy 2030.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

Další články