E.ON Energy Globe: Dva nejlepší projekty v kategorii Stavba

Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti ochrany přírody a úspory energií. Soutěž je vyhlašována v šesti kategoriích – Obec, Kutil, Firma, Mládež, Stavba a Nápad. V kategorii stavba jsou oceňovány projekty, jež se snaží svým přístupem změnit zavedené pořádky v tradiční výstavě konvenčních budov a přispět tak k rozvoji ekologicky šetrného stavitelství.


Z velkého množství projektů, které se do soutěže Energy Globe v kategorii Stavba přihlásily, vybrala odborná komise dva nejzajímavější, které postoupily do samotného finále. Jednalo se o projekt výstavby ekologicky šetrných nízkonákladových bytových domů EcoCity Malešice a o pražský rodinný dům využívající k filtraci vody kořenovou čističku umístěnou na střeše.

Vítězem kategorie Stavba a celkovým vítězem letošního ročníku soutěže E.ON ENERGY GLOBE se stal Michal Šperling se svým domem se zelenou mokřadní střechou.

Dům se zelenou mokřadní střechou

Michal Šperling
Michal Šperling, majitel domu s kořenovou čističkou na střeše

Prvním projektem, který postoupil mezi dvojici nejlepších ekologicky smýšlejících projektů v kategorii Stavba, je zajímavě koncipovaný rodinný domek, nacházející se uprostřed vnitrobloku pražské čtvrti Letná. Největší pýchou domku, který pro svou rodinu postavil Michal Šperling, je 80 m2 velká kořenová čistička umístěná na jeho střeše. Díky ní klesla spotřeba vody nevšedně vyhlížejícího rodinného domku až o 70 %. Právě pro úsporu přírodních zdrojů a zároveň originální umístění kořenové čističky na střechu byl dům Michala Šperlinga nominován do finále soutěže E.ON Energy Globe.

„Vždycky jsem toužil mít bydlení, kde se zbytečně neplýtvá energiemi. Tímhle se mi splnil sen, pasivní bydlení pro nás proto byla samozřejmost. Před pár lety jsem měl odpor k rekuperaci, ale teď ji tady máme, může se větrat a nemusí a stále máme čerstvý vzduch. Hlavní motivací ale bylo neplýtvat energií a neutrácet za ni peníze,“ prozradil Michal Šperling, který se výrobou kořenových čističek zabývá již od roku 2008.

Není to ale jen samotná funkce filtrace znečištěné vody. „Střešní čistička má víc funkcí. Vždycky jsme chtěli zelenou střechu, tak jsme vymýšleli jak na to, aby rostliny měly optimální podmínky pro svůj růst. Záměr byl udělat jednoduchou lehkou zelenou střechu, která bude hezká, nebude moc drahá a přidaná hodnota je, že se dá používat jako čistírna odpadních vod. Střecha navíc tepelně stabilizuje dům i okolí.“ Vedle filtrace vody využívá tento dům i další ekologická řešení jako využívání elektřiny z fotovoltaických článků umístěných na střeše nebo systém rovnotlakého řízeného větrání s rekuperací tepla.

 

Ecocity Malešice

Jan Řežáb, majitel společnosti JRD
Jan Řežáb, majitel společnosti JRD

Druhým projektem, který se dokázal probojovat až do finále soutěže E.ON Energy Globe, je výstavba pěti ekologicky šetrných a úsporných bytových domů s názvem EcoCity Malešice. Za tímto projektem, který v českém stavebnictví prozatím nemá příliš velkou konkurenci, stojí společnost JRD s.r.o. Ta v současnosti musí pro velký zájem po ekologicky šetrném nízkonákladovém bydlení realizovat již druhou etapu výstavby. Zavádění ekologicky šetrných a úsporných technologií a řešení v moderním stavebnictví není ničím novým. Přístup při výstavbě těchto budov je ale jiný už od prvních náčrtů. „Naše snaha není motivována přímo úsporou, na prvním místě je environmentální pohled na celou stavbu, a to v období výstavby, užívání domu, rekonstrukce či případné demolice. Z toho vyplývá náš pohled na každý užitý materiál. Zajímá nás, jak zatíží životní prostředí při výrobě, užívání i recyklaci. Příkladem jsou dřevěné rámy oken, které proti hliníkovým spotřebují až 1000krát méně tzv. šedé energie, nebo naše snaha o nulovou bilanci zeminy při výstavbě, tj. že se snažíme zeminu ze stavby neodvážet ani nepřivážet další,“ prozradil zástupce společnosti JRD s.r.o. Jan Řežáb.

Velkou výhodou tohoto projektu je i funkce řízeného větrání s rekuperací tepla. Díky ní dům uspoří až 85 % nákladů na vytápění. Dalším důvodem, proč se projekt EcoCity Malešice dostal až do finále soutěže E.ON Energy Globe je blízký vztah k přírodě. Domy jsou doslova obklopeny zelení. Pro tyto účely provozuje společnost JRD vlastní lesní školku ve Vlašimi, aby mohly být kolem vystavených domů být vysázeny již vzrostlejší stromy a keře.

Další články