Eko turismus aneb trochu jiný způsob cestování

Cestování a turistika v posledních letech zaujímají jednu z nejzásadnějších pozic na žebříčku trávení volného času téměř všech generací a sociálních vrstev. Tento fakt se odráží nejen v nabídce zprostředkovávaných volnočasových aktivit a ekonomické úrovni navštěvovaných destinací, v nemalé míře také zasahuje do charakteru krajiny a folklóru místního obyvatelstva. Především pro mnohé jižní státy znamená masový turismus dnes již jediný představitelný způsob obživy, nicméně s nárůstem turistů a postupným přizpůsobováním se přímou úměrou z místa navždy vytrácí pravý genius loci.


Masový turismus a cestovní agentury nabízející all inclusive pobyty v hotelových resortech však nejsou jediným řešením, jak si užít plánovanou dovolenou – každý správný cestovatel ví, že vyrazit na vlastní pěst se spacákem v ruce bývá zárukou velkého dobrodružství. A někde mezi těmito dvěma póly leží v současnosti stále oblíbenější cestovatelský trend nazývaný ekoturismus.

NORSKO
Norsko patří k jednim největších eko turistických destinací. (Foto: Hermes Images/AGF/UIG via Getty Images)

Jak už samotný název napovídá, pod tímto specifickým turistickým modelem se ukrývají dvě hlavní kritéria – ekologie a turismus. Nabízí tak poznávání nedotčených přírodních oblastí a chráněných území s ohledem na místní prostředí a jeho obyvatele. Kapitál vložený do tohoto druhu cestování napomáhá chránit původní ráz krajiny a místní obyvatelé jako protislužbu poskytují ekoturistům přidanou hodnotu v podobě odhalení jejich opravdového a původního vztahu k tamnímu území (chození po místních cestách, seznámení s charakteristickými produkty a tradicemi, bydlení v autentickém prostředí). Díky umírněnosti a rozvážnosti většiny návštěvníků je pozitivní dopad na domorodé obyvatelstvo nejen ve zvýšení jejich životních standardů, ale také v rámci osvěty a částečné kultivaci myšlení.

E.ON RÁDCE: KDE NAJDU PŮJČOVNY ELEKTROKOL A ELEKTROKÚTRŮ?

Model ekoturismu globálně zaštiťuje UNEP (United Nation Environmental Program) a jako pojem funguje aktivně zhruba posledních 20 let, přičemž se těší stále větší pozornosti ze stran nejen potenciálních ekoturistů, ale zároveň i vyšších orgánů a navštěvovaných destinací. Jednou z hlavních oficiálních organizací ekoturismu je nezisková organizace TIES (The International Ecotourism Society – http://www.ecotourism.org/), založená roku 1990. Tento projekt nenahlíží na ekoturismus jako na způsob vhodný pro cestovní kanceláře, jedná se o komplexní edukativní model propojující průvodce, stážisty a vzdělávací zdroje po celé zemi. Hlavní snahou je udržení komunitního vývoje, ochrana biokulturní diverzity a vytvoření relevantního zázemí potenciálních členů asociace.

Jedním z nejzajímavějších rysů takto chráněných destinací bývají endemity čili autentické druhy místní fauny a flóry vyskytující se díky nepozměněným podmínkám pouze na tomto území. V rámci zkoumání těchto endemitů zahrnuje asociace vysoké procento biologů a přírodovědců, kteří tato místa zařazují do svých dlouhodobých výzkumů, ovšem navštívit takto unikátní krajinu bývá nezapomenutelným zážitkem pro každého návštěvníka. Kromě vašeho hlubokého etického cítění v souladu se základními zásadami ekoturismu neexistují žádná pravidla ani hranice, objevování místní kultury a krajiny tak závisí jen na vašich silách, fantazii a odhodlání. Mezi nejzajímavější destinace patří například africké savany s nespočtem fascinující exotické zvěře, pravý existenciální zážitek z indických Himalájí, biodiverzní království Ekvádoru či nekonečné pláže a hrdí domorodci Kostariky. Ekoturismus není jediným správným řešením cestování, je to ovšem jedna z cest, které v současné době velkých změn udržuje naše kořeny ukotvené hluboko v zemi.

Kam vyrazit v tuzemsku?

Ačkoli se u nás o ekoturistice můžeme bavit spíše v budoucím čase, již nyní funguje mnoho zajímavých projektů založených na tomto perspektivním ohleduplném přístupu. Jednou z nejdéle ekoturisticky funkčních krajinných oblastí je například obecně prospěšná společnost České Švýcarsko, do jehož národního parku a přilehlého okolí ročně zavítají až tři čtvrtě milionu návštěvníků.

E.ON RÁDCE: KDE NAJDU PŮJČOVNY ELEKTROKOL A ELEKTROKÚTRŮ?

Dalším velmi zajímavým projektem je relativně nově funkční Otevřená zahrada v Brně, která, mimo krásný výlet založený na zásadách ekoturismu, nabízí i nejrůznější vzdělávací programy pro školy i veřejnost agitující za vřelejší přístup k životnímu prostředí. Do třetice neopomeňme zážitkové a odpočinkové destinace dodržující zásady udržitelnosti, mezi něž bezesporu patří i Kunclův mlýn, jako jeden z mála využívající alternativních energetických zdrojů. Tato stavba obklopena hlubokými lesy údolí nedaleko osady Brzina nabízí široké možnosti výletů po krásách specifického okolí bez větších krajinných úprav.
Další články