Ekotým ze Zbirohu vede děti k ekologii už odmalička

Každý z nás určitě čas od času rád zavzpomíná na různé kroužky či mimoškolní aktivity, kterým se jako žák věnoval. Ať už šlo o sporty, hraní na hudební nástroje či výtvarku, většinou nás utvářely a staly se naší součástí i v dospělosti. Žáci Základní školy J. V. Sládka z města Zbiroh mají mimo zmíněné tradiční činnosti i možnost aktivně se podílet na změně a vývoji svého okolního prostředí a dokazují, že i v raném věku se dají dělat veliké věci.


Každý z nás určitě čas od času rád zavzpomíná na různé kroužky či mimoškolní aktivity, kterým se jako žák věnoval. Ať už šlo o sporty, hraní na hudební nástroje či výtvarku, většinou nás utvářely a staly se naší součástí i v dospělosti. Žáci Základní školy J. V. Sládka z města Zbiroh mají mimo zmíněné tradiční činnosti i možnost aktivně se podílet na změně a vývoji svého okolního prostředí a dokazují, že i v raném věku se dají dělat veliké věci. V rámci Ekotýmu pod vedením Mgr. Andrey Tláskalové mění k nepoznání školní zahradu, šetří energii, učí se o globálních tématech a věnují se celostátním projektům, na které si sami získávají svou činností finance.

Díky své píli a nadšení pro často až „dospělá témata“ se žáci školy J. V. Sládka zaslouženě dostali do finále E.ON Energy Globe, který oceňuje inovativní projekty s důrazem na ekologii a udržitelný rozvoj. My jsme si s žáky Ekotýmu a vedoucí kroužku Mgr. Andreou Tláskalovou přijeli popovídat, zavzpomínali si na svá školní léta, ochutnali bylinky, které děti vypěstovaly, i fair tradovou kávu ze školní kantýny. Jakou cestou se může rozvíjet školní výuka a práce učitelů?

ekotym
Mgr. Andrea Tláskalová vede Ekotým školy ve Zbirohu.

Co vás vedlo k zahájení vašeho projektu?
Andrea Tláskalová
(AT): Ekoškola je mezinárodní projekt, ve kterém mění děti školu ke své představě s ohledem na přírodu a udržitelné zdroje. Než jsme s ní před 8 lety začali, byla zde po odchodu učitelky pěstitelských prací pouze zarostlá zahrada. Inspiraci jsem nabrala na školení v Německu, a když jsem se vrátila, začali jsme zahradu celou přesazovat a koncipovat jinak. Tak, aby byla přírodní a sloužila především k výuce.

Co všechno se tu změnilo?
AT: Zahrada je rozdělena na herní část, jedlou část a výukovou část. Ve výukové části jsou třeba analematické sluneční hodiny, které nám vyměřili hvězdáři z Plzně. Na hřišti se děti mohou seznámit s různými měrnými soustavami a u pískoviště na skok daleký se mohou poměřit s doskokem různých zvířat a hmyzu. Dokonce máme i hmyzí hotel, v němž pobývají včelky samotářky. Vypadá jako dřevěný úl, kde máme i několik skleněných trubiček, ve kterých pozorujeme vývoj larvy.

Na vaší zahradě jsme si všimli i bylinek.
AT: Ano, bylinkovou zahradu využíváme především v projektu Menu pro změnu, v jehož rámci chceme zlepšit jídla ve školní jídelně. Děti mají možnost setkat se na talíři i s bylinkami, které se předtím naučí samy vypěstovat. Máme zde mátu, meduňku, dobromysl a mnoho dalších známých bylinek. Sušíme i směsi na čaj, které pak prodáváme na farmářských trzích. Rodiče velmi ocení třeba takový uklidňující čaj. Hlavně po třídních schůzkách.

ekotym
Symbolický hřbitov odpadků učí žáky o době rozkladu vyhozeného odpadu.

Určitě je vynikající. Co dále je součástí zahrady?
AT: Na hřbitově odpadů názorně učíme děti tomu, jak dlouho se určité odpady rozkládají. Jednou jsme do krabičky zahrabali různé věci, jako jsou salám, vlas a víčko od petky. Když jsme ji ale po půl roce vyhrabali, víčko v ní nebylo. A teď dětem vysvětlete, kam zmizelo?

Snad se nestihlo tak rychle rozložit?
AT: Pravděpodobně si jej odnesla nějaká žížala, nebo hlodavec.

 

„Učíme se i o globálních tématech, jako jsou fair trade výrobky, problematika palmového oleje, a s tím spojené i vymírání orangutanů."

Andrea Tláskalová (vedoucí Ekotýmu ve Zbirohu)

 

Zavedli jste i speciální školní hodiny zaměřené na tuto zahradu?
AT: Vybudovali jsme venkovní učebnu, kam se často chodí na čtení, výtvarku, občanskou výchovu nebo zeměpis. Dokonce i při slohových cvičeních, když se píše „postup práce“, si celý proces názorně ukážeme s dětmi i na zahradě. Na čerstvém vzduchu lezou vědomosti lépe do hlavy. Družina sem samozřejmě chodí neustále. Ekotým, ve kterém je 32 žáků, se schází pravidelně po vyučování, ale někdy se sejdeme i místo výuky. Dále děláme projektové dny.

V čem projektové dny spočívají?
AT: V říjnu je Den stromů a v dubnu Den Země. Kromě ekoškoly jsme získali i titul Světová škola, což znamená, že učíme o globálních tématech, jako jsou fair trade výrobky, problematika palmového oleje, a s tím spojené i vymírání orangutanů.

Jak se k nějakému projektu dostanete?
AT: Většinou nám do školy chodí na různé projekty nabídky. V rámci Ekotýmu pak probíráme, zdali bychom se chtěli přihlásit, nebo ne. Pokud některé projekty projdou, jednotlivé skupinky dětí v rámci Ekotýmu si je rozdělí a dále je mají na starosti. Když se nám některý projekt líbí a vydaří, tak se jej účastníme i opakovaně.

ekotym
Zástupci Ekotýmu s obrázky, jak si představují ekologickou budoucnost v České republice.

Pojďme se zeptat samotných členů Ekotýmu. Jakých projektů se účastníte a v čem jsou přínosné pro společnost?
Daniela Dezortová
(DD): Nadace Partnerství nás podporuje v omezování dopravy autem do školy. Chceme, aby místo toho děti raději chodily pěšky anebo jezdily na kole. Proto jsme také uspořádali společnou pěší cestu do školy. Dále jsme počítali auta a mapovali nekritičtější místa, kde třeba prochází hodně dětí. Podařilo se nám vyřídit s panem starostou, aby na takových místech doplnili přechody.

Petr Svejkovský (PS): Věnovali jsme se i palmovému oleji. Kácí se kvůli němu deštné pralesy a tam, kde se zasadí palma olejná, už poté nic neporoste. Oslovili jsme firmy, které jej používají, jako je třeba výrobce Brumíka. Napsali jsme jim, že přestaneme kupovat jejich produkty, pokud budou palmový olej nadále používat, a poděkovali za jeho omezení. Od všech firem jsme dostali odpověď, že se pokusí palmový olej nahradit. Například u zmíněného Brumíka se to už povedlo.

Kristýna Králová (KK): Také jsme na náměstí dělali fair tradovou snídani, kde byl k ochutnání klasický výrobek a pak fair tradový. Lidem samozřejmě ten fair tradový chutnal více. Takové v sobě mají totiž méně škodlivin a hlavně za nimi nestojí práce dětí a farmáři za ně dostanou dostatečně zaplaceno.

Josef Šindler (JŠ): Pravidelně pořádáme i Den stromů, kde jsme si udělali různá stanoviště, u kterých jsme se učili poznávat ekologické značky nebo bylinky a původ potravin.

Lucie Šindlerová (LŠ): Každý rok také připravujeme Ekoshow, kde si každá třída připraví scénku na určité téma a my jako moderátoři máme za úkol seznámit rodiče s projekty, kterých se naše škola účastní a jaký mají význam.

ekotym
Žáci z Ekotýmu v zahradní učebně.

Z jakého důvodu jste se přihlásili do E.ON Energy Globe?
DD: Protože se věnujeme ochraně přírodních zdrojů a myslíme si, že dokážeme být samostatní. Na své projekty si vyděláváme sami prodejem fair tradových produktů a prodejem na farmářských trzích. Díky takto vydělaným penězům jsme si například pořídili úsporné žárovky nebo úsporné kohoutky a to je docela fajn.

Jak na vaše aktivity reagují rodiče a další obyvatelé města?
DD: Pozitivně. Podporují nás a snaží se pomoci. Začínají více třídit odpad, vozí do školy papír a snaží se žít více ekologicky.

 

„Naše projekty budou muset přebrat mladší žáci, ale já osobně bych chtěla v něčem podobném pokračovat i na střední škole."

Daniela Dezortová (členka Ekotýmu ve Zbirohu)

 

Jak vnímáte Českou republiku? Jsme ekologickou zemí, nebo ne?
PS: Já si myslím, že se to opravdu zlepšuje. Lidé třídí a snaží se minimalizovat odpad. Nedávno na toto téma byla statistika v televizi, která vyšla lépe než před několika lety. Je vidět, že se lidé opravdu snaží třídit a nevytvářet zbytečně moc odpadu nebo šetřit energií a používat tu sluneční a větrnou.

Jaké máte další ekologické plány do budoucna?
DD: Vzhledem k tomu, že studujeme už poslední ročník, budou muset naše projekty přebrat mladší žáci, ale já osobně bych chtěla v něčem podobném pokračovat i na střední škole. Rozhodně budu dál třídit odpad a chovat se ekologicky.

LŠ: Já jsem teprve v 7. třídě, takže budu určitě pokračovat dále a snažit se, aby se škola v projektech vyvíjela a získávala jich více.

AT: Myslím si, že naší hlavní výhodou je, že v projektech pokračujeme v i dalších letech a postupně na ně nabalujeme další. Děti jim věnují hodně svého volného času, baví je to a jsou ochotné dále pokračovat a rozvíjet se.

ekotym
Na umělé pavučině se žáci dozví o pavoucích, vyskytujících v naší přírodě.

ekotym
Plán aktivit Ekotýmu vyjde na dva archy papíru.

ekotym
Výzdoba školní chodby na téma palmového oleje.

ekotym
Rekonstrukce pravěkého obydlí na školní zahradě.

ekotym
Zahradní učebna je tvořena výhradně přírodními materiály.

ekotym
Součástí venkovní učebny je i hmyzí hotel.

ekotym
Žáci Ekotýmu s analematickými slunečními hodinami.

 

Další články