Elektromobil s výhodami

Řidiči elektromobilů v Česku požívají oproti běžným vozům řadu výhod. Ve světě je tomu zrovna tak - s postupujícím boomem ekologických vozidel se státy v benefitech doslova předhánějí. Někde je to bezplatné nabíjení, někde jízda ve speciálním pruhu, jinde třeba trajekt zadarmo


Elektrická auta jsou fenoménem současnosti, ale za úplné novinky je považovat nelze. Na konci 19. století, když byl automobilismus v plenkách, soutěžila elektřina s benzínem o dominanci na silnicích. Prohrála, a na dlouhé roky se na ni téměř zapomnělo.

Dnes to je zcela jinak. Lithium-iontové baterie, používané takřka ve všech bateriových elektromobilech, mají své nevýhody v nutnosti těžby a zpracování lithia a kobaltu. Také není jednoduché tyto baterie recyklovat, ale zásadní přínos je jasný – elektromobily lokálně neprodukují emise, neboť v nich není nic spalováno. Jak se bude do budoucna zvyšovat zastoupení obnovitelných zdrojů ve výrobě elektřiny, budou se i e-auta blížit ekologickému ideálu. A pokud už dnes nabíjíte své elektrovozidlo z fotovoltaického panelu na střeše vlastního domu, můžete si gratulovat. U zbytku to ještě nějaký čas potrvá.

Protože je provoz lokálně bez emisí škodlivin, požívají řidiči elektromobilů na různých místech světa různé výhody. Česká republika má v tomhle relativně jednoduchý systém – díky speciální registrační značce začínající písmeny EL mohou v pražských „modrých zónách“ parkovat bez omezení. Výhody ve formě parkování zdarma nebo za sníženou cenu nabízí také některá města v Litvě, Lotyšsku, Rakousku, Německu nebo na Slovensku.

Trajekty zdarma

Ve výhodách pro elektromobily všeobecně kraluje Norsko. Začalo je zavádět už od roku 1990, kdy přišla výjimka z daně z pořízení či importu vozu. O šest let později se přidalo osvobození od silniční daně a následující rok také bezplatné používání zpoplatněných silnic a trajektů. Postupně byla zaváděna řada dalších výhod, jako např. osvobození od 25% DPH, parkování zdarma, nabíjení zdarma či možnost jezdit v pruzích vyhrazených autobusům.

Elektromobil s výhodami_2

S tím, jak počet elektromobilů rostl, se nicméně začalo ukazovat, že ne všechny tyto výhody jsou udržitelné; např. provozovatelé trajektů, kterých je na norských fjordech obrovské množství, pociťovali pokles tržeb. V poslední době se tak na výhodách ubírá; např. provozovatelé parkovišť a trajektů mohou elektromobilům účtovat až 50 % ceny pro konvenční auto. Stejné to je u zpoplatněných silnic.

I u nás se uvažuje o osvobození elektromobilů od dálničního poplatku se zavedením elektronických dálničních známek od roku 2021, ovšem zatím to není jistotou. Tato výhoda by se vztahovala ke zmíněným „elektromobilním“ registračním značkám, na které mají nárok vozidla emitující do 50 gramů CO2 na kilometr, tedy de facto bateriové elektromobily, elektromobily s vodíkovými palivovými články a plug-in hybridy.

Příspěvek na auto

Drtivá většina výhod pro elektrická auta je nějakým způsobem vázána na peníze. I například ve Velké Británii, Francii, Německu, Belgii, Irsku, Nizozemsku a Švédsku jsou elektromobily buď osvobozené od nějaké daně, nebo je jejich pořízení rovnou dotováno. Francie je mimořádně štědrá – na nákup nového vozu s nulovými emisemi CO2 přispívá 6 000 eury (cca 153 000 korunami) a pokud přitom vyřadíte z provozu starý dieselový automobil, přidá navíc ještě 4 000 eur (cca 102 000 korun).

Ve zmíněné Velké Británii to je až 3 500 liber (cca 104 000 korun) na osobní auto a 8 000 liber (cca 237 000 korun) na dodávku, ovšem podle dostupných informací mají tyto dotace být ukončeny. Zajímavou pobídkou pro majitele elektromobilů v Londýně je výjimka z tzv. congestion charge, tedy poplatku za „ucpávání“ města auty, ve výši 11,50 liber (341 korun) za den. Třebaže elektromobil zabírá na silnici stejně prostoru jako každé jiné auto, od tohoto poplatku je osvobozen. Platí to i pro hybridy; limit je 75 g CO2/km. V roce 2021 ovšem limit klesne na nulu, tj. od poplatku budou osvobozena jen auta s nulovými emisemi CO2, a i jim tato výhoda zmizí v roce 2025.

Elektromobil s výhodami_infobox

V Česku dotace jen pro firmy

Česká republika čas od času také vypíše nějaký dotační program na elektromobily, ovšem pouze pro úřady a firmy, nikoliv pro fyzické osoby. Firmy mají u nás ještě jednu výhodu – neplatí za elektromobil silniční daň.

Zajímavé zvýhodnění elektromobilů plánuje Rakousko. V této zemi se velmi často setkáte s omezením rychlosti na dálnici na 100 km/h kvůli snížení emisí výfukových plynů. Uvažuje se, že elektromobily by v takovýchto úsecích mohly jezdit bez omezení, tedy až 130 km/h.

Elektromobil s výhodami_3

V souvislosti s rychlostí jízdy bylo v posledních týdnech centrem pozornosti také Nizozemsko, které během dne (nikoliv noci) plánuje snížit rychlostní limit na svých dálnicích ze 130 na 100 km/h právě ve snaze o snížení emisí škodlivin z dopravy. Zda se má toto omezení vztahovat na elektromobily, nebo zda mají být vyjmuty, není zatím známo.

Další články