Bioplynová stanice zlepšila život v Haňovicích

Ekologický a energetický rozvoj obce započalo postavení bioplynové stanice, která nejenže vyrábí elektřinu a teplo, ale pomohla vrátit i život do místního kulturního domu. Díky jejím úspěchům se obci Haňovice podařilo postoupit také do finále E.ON Energy Globe. Se starostou Arnoštem Vogelem jsme si popovídali, jak můžou obce a města přispívat ke kvalitě života svých občanů i k udržení zdravé přírody.


Důležité ekologické změny se často odehrávají na úrovni měst a obcí, kde mají možnost výrazně ovlivnit kvalitu našeho života. Smysluplná, ekologicky a energeticky ohleduplná kultivace veřejného prostoru bývá skvělým příkladem pro občany a soukromé instituce. Jednou z takových obcí jsou i Haňovice na Hané, kde se pod vedením starosty Arnošta Vogela daří za spolupráce s místními firmami snižovat množství spotřebované energie, odstranit černé skládky a v současnosti stavět skleníky, které obci přinesou jak nová pracovní místa, tak čerstvou zeleninu do místního obchodu.

hanovice
Starosta obce Haňovice Arnošt Vogel před kaplí.

Jak jste se ve své obci dostali k ekologii?
Arnošt Vogel
: Někdy okolo roku 2007 přišel pan předseda zemědělského družstva s nápadem, že by se mohla postavit bioplynová stanice. Pan předseda je úžasný člověk, který pořád přemýšlí, jak by chod svého družstva zefektivnil. Všiml si, že samotné zemědělství, tedy pěstování pšenice, nemá takový potenciál, a tak se rozhodl pro stavbu bioplynové stanice. Jednoho dne jsme si jeli o stanici a jejím provozu udělat bližší představu do Německa, kde taková řešení již skvěle fungují.

Jak probíhá provoz zde?
Bioplynová stanice slouží primárně k výrobě elektrické energie. Přidáváme do ní především kejdu, traviny a sena. Naše stanice má výkon jeden megawatt, což znamená, že by elektřinou teoreticky pokryla celou obec, ale v praxi ji využívá hlavně zemědělské družstvo. Přebytek energie dodává do sítě. Asi třetinu energie spotřebuje bioplynová stanice zpětně na svůj provoz. Současně s elektřinou vyrobí také teplo, které je vlastně odpadem, bioplynová stanice jej vytváří pasivně při výrobě elektřiny. Ale proč ho nevyužít, že ano?

 

„Dá se říci, že bioplynová stanice oživila kulturu v obci."

Arnošt Vogel

 

Jak teplo využíváte?
Zemědělské družstvo nám jako poděkování za zřízení bioplynové stanice zavedlo teplovod do kulturního domu, což obrovským způsobem rozšířilo společenský život v obci. Předtím se vytápělo plynem, což stálo i 12 000 korun za jedinou uspořádanou akci, tedy absolutně nerentabilní provoz. Když máme dnes teplovod, vytápíme kulturní dům stabilně na nějakých 20–22 °C a je využívaný téměř denně.

hanovice
Pohled na bioplynovou stanici v objektu zemědělského družstva.

O jaké aktivity se například jedná?
Kulturní dům je vyloženě centrum naší obce. Cvičí se tu jóga, hraje se badminton, stolní tenis, fotbal a další sporty, což je oproti dvěma plesům za rok veliká změna. Samozřejmě nechybí ani taneční zábavy, hasičské plesy a další, popravdě neexistuje volný víkend, kdy by se v kulturním domě něco nedělo. Dá se říci, že bioplynová stanice oživila kulturu v obci.

Co dále tu vzniká nového?
Ten největší projekt, do kterého se nyní pouštíme, jsou skleníky. Otevření provozu by mělo vyjít na 30. září tohoto roku. Vznikne zde asi 35 nových pracovních míst a všechna elektrická energie a teplo půjde do skleníků z bioplynové stanice. To, co se vypěstuje, budeme samozřejmě prodávat i v místním obchodě. Dále stavíme halu na výrobu drátů do 3D tiskáren, která bude taktéž získávat teplo a elektřinu z bioplynové stanice.

Jak občané vaší obce tento rozvoj vnímají?
Většinou pozitivně. Oceňují aktivity, které se odehrávají v kulturním domě, a stejně tak stavbu skleníků. Už vím asi o deseti lidech, kteří by v nich chtěli pracovat. Určitá část lidí si ale přirozeně stěžuje na zápach z bioplynové stanice. Ten popravdě sem tam zavane, ale není to nic strašného.

hanovice
Technické zázemí bioplynové stanice.

Životní prostředí v okolí vesnice bylo v minulosti ohroženo skládkou odpadu.
To mluvíte o takzvaném projektu Realizace nápravných opatření v lokalitě Litovel-Nasobůrky, která se nachází z 90 % v katastru obce Haňovice. Kdysi tam byly cihelny, pak zde od 50. do 90. let minulého století vznikala neregulovaná skládka odpadu. Objevilo ji opět zemědělské družstvo, které má ve zmíněné lokalitě pro své potřeby studnu. Zjistilo se, že ve vodě jsou chlorované etheny, tedy nebezpečné látky, které ji znehodnocují. Ve spolupráci s městem Litovel se provedlo několik měrných vrtů, na jejichž základě se přišlo na to, že oblast je absolutně zamořená. Udělal se zde obrovský podzemní mrak, který znečistil i okolní vody.

To zní docela zle. Jak to dopadlo?
Mrak dále postupoval až k chráněné oblasti, kde je zdroj vody pro Olomouc a Litovel, což znamená, že mohlo být ohroženo až několik desítek tisíc obyvatel. Ze skládky se odvezlo asi 210 tisíc tun odpadu a navezla se zpět zemina a místo se vyčistilo. Voda se dnes dá pít bez obav. Velké poděkování patří hlavně městu Litovel, které se projektu chopilo a skvěle s námi spolupracovalo. Máme například i společný projekt na kanalizaci.

 

„Těžko říci, jestli je Česká republika ekologickou zemí, ale minimálně se takovou stává."

Arnošt Vogel

 

To zní jako šťastný konec. Plánujete ještě nějaké další projekty?
Dále tu vznikne biokoridor pro zvěř, aby mohla přecházet z jedné lokality do druhé. Pouštíme se i do rekultivace celého parku a součástí toho budou nové do země zapuštěné kontejnery. Současně dokoupíme do každého rodinného domku dvě popelnice. Jednu na plasty a druhou na papír, aby měli občané možnost více třídit odpad. Chtěli jsme také napojit bioplynovou stanici na veřejné osvětlení, ale když jsme si propočítali rentabilitu, ukázalo se, že by se projekt nevyplatil. Naše obec je příliš malá, je zde asi jen 45 lamp, takže samotné připojení a vše kolem by stálo více, než by se uspořilo. Ale minimálně jsme vyměnili žárovky za úsporná LED světla.

hanovice
Sál kulturního domu.

Proč jste se přihlásili do E.ON Energy Globe?
Četl jsem o soutěži v letáku, který jsme dostali, a přišlo mi, že naše obec by měla E.ON Energy Globe co nabídnout. Aktivity, které děláme, jsou opravdu velikého rázu. Myslel jsem si však, že nemáme šanci postoupit, tudíž jsem postupem do druhého kola mile překvapen.

Myslíte si, že je ČR ekologickou zemí?
Toto téma vnímám stále pozitivněji. Především díky dění v naší obci zjišťuji, že ekologické projekty se dají realizovat a často mají i příznivý ekonomický a společenský dopad. Příkladem za všechny může být náš kulturní dům. Těžko říci, jestli je Česká republika ekologickou zemí, ale minimálně se takovou stává. Bylo by hezké, kdyby k ekologii v obcích přistupovalo pozitivně čím dál více starostů a nebálo se spolupracovat tak, jako to děláme třeba s městem Litovel, které se taktéž věnuje spoustě ekologických projektů. Spolupráce přináší to nejlepší ovoce.

hanovice
Starosta obce Haňovice Arnošt Vogel spolu s předsedou zemědělského družstva Václavem Kubou.
hanovice
V pozadí pohled na skleníky ve výstavbě.
hanovice
Detailní pohled na obilnou sýpku.
hanovice
Obilné sýpky zemědělského družstva obce Haňovice.
hanovice
Výběh skotu spolu s kravínem v pozadí.
hanovice
Zemědělské družstvo obce Haňovice má celkem 868 kusů skotu holštýnského plemene.

Další články