Litoměřice založily fond úspor pro budoucnost

Důležité ekologické změny se často odehrávají na úrovni měst a obcí, kde mají možnost výrazně ovlivnit kvalitu našeho života. Občané i soukromé instituce mohou být na této úrovni jednoduše motivováni ekologicky a energeticky zaměřenými kroky, které zvyšují kvalitu soužití i úroveň veřejného prostoru. Jedním z takových měst jsou i Litoměřice v severních Čechách, které motivují své organizace a občany ke společnému cíli šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje.


Důležité ekologické změny se často odehrávají na úrovni měst a obcí, kde mají možnost výrazně ovlivnit kvalitu našeho života. Občané i soukromé instituce mohou být na této úrovni jednoduše motivováni ekologicky a energeticky zaměřenými kroky, které zvyšují kvalitu soužití i úroveň veřejného prostoru. Jedním z takových měst jsou i Litoměřice v severních Čechách, které motivují své organizace a občany ke společnému cíli šetřit energii a využívat obnovitelné zdroje.

Úsporná opatření město mimo jiné financuje z již dosažených úspor. Spotřeba energií Litoměřic se v roce 2014 díky tomu snížila o 752 MWh, což odpovídá zhruba 4,2 % jeho roční spotřeby. Díky takovým úspěchům se jim podařilo postoupit do finále E.ON Energy Globe, který oceňuje originální a šetrné inovace vůči přírodě. Popovídali jsme si s energetickým manažerem města Litoměřice Jaroslavem Klusákem o projektech, které se postupně realizují, a o energetické budoucnosti, která snad čeká i na další města či obce v České republice.

litomerice
Jaroslav Klusák na jedné ze solárních laviček.

Co vás vedlo k tomu založit Fond úspor energie?
Jaroslav Klusák: Po roce 2012 se nám podařilo díky provedeným opatřením vytvořit nemalé úspory a řekli jsme si, že by bylo vhodné mít podpůrný nástroj, který bychom mohli využít na další opatření týkající se úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů.

Jakým způsobem je fond udržován? Vyhrazujete na něj určitou část z rozpočtu města?
Takhle to bohužel nefunguje. V jiných evropských městech, kde takové fondy zavádí, se ve vedení města rozhodnou, že vyčlení počáteční prostředky na daný fond, a ten dle provedených opatření buď roste, nebo se snižuje. U nás můžeme do fondu úspor až zpětně přesunout pouze ty peníze, které se nám doopravdy podaří uspořit v minulém rozpočtovém roce. To byla podmínka, se kterou jsme Fond úspor zaváděli, což má zase výhodu, že se jedná o jednoznačně prokazatelné úspory. Díky tomu, že jsou prostředky využity na další úsporné projekty, by objem fondu úspor měl narůstat. Provozovatelé budov jsou motivováni tím, že si zároveň mohou ponechat na vlastní využití 30 % z úspor, kterých dosáhnou.

 

„Chtěli jsme mít podpůrný nástroj, který bychom mohli využít na další opatření týkající se úspor energií a využívání obnovitelných zdrojů."

Jaroslav Klusák (energetický manažer Litoměřic)

 

O jakou částku se ve fondu zpravidla jedná?
V posledním roce se částka vyšplhala na hodnotu okolo 1 milionu korun.

Co všechno se vám díky fondu podařilo vybudovat?
Hlavní výhodou je možnost přípravy kvalitnějších a propracovanějších projektů. Máme k dispozici peníze navíc, abychom mohli projekty zadávat zkušenějším projektantům a odborníkům, a tím ušetřili peníze na celkovou investici i díky nízkoenergetickému provozu daných budov. Na městech se často podceňuje kvalitní předprojektová příprava, což není dobře. Často je potřeba řešit spousty detailů, které bez kvalifikovaných odborníků neobsáhnete. Konkrétně jsme připravili projekty fotovoltaických elektráren, rekonstrukce škol a školek v nízkoenergetickém standardu, EPC projekt pro 13 objektů a podobně.

Jak je náročné v rámci obce něco prosadit?
Záleží na tématech. S energetikou je to jednodušší díky pozitivním výsledkům, které přináší. Zde určitě pomohl fakt, že každý rok pro vedení města vystavujeme zprávu o energetickém managementu s konkrétními výsledky. Litoměřice se profilují jako město energetiky, takže energetické projekty jsou zde vítány.

litomerice
Plán úspor energií Mateřské školky města Litoměřice.

Jaké budovy jste zrekonstruovali v pasivním standardu?
Většinou se jedná o mateřské a základní školy. Bohužel to není vhodné nebo snadné řešení pro každou budovu. Nejideálnější jsou panelákové a větší stavby, které mají kompaktní tvary. Ve spolupráci se společností E.ON chceme zrekonstruovat objekt v bývalých kasárnách na startovací byty, které by měly být minimálně pasivní. Rádi bychom, aby se nám však podařilo je udělat dokonce aktivní, tedy takové, které by vygenerovaly více energie, než samy spotřebují.

Co dalšího plánujte?
Máme podánu spoustu dalších projektů zaměřených na udržitelnou energetiku a dopravu, například nákup a provoz elektromobilů, které by byly dobíjeny čistou elektřinou z fotovoltaických panelů. Dále rozvoj komunitních elektráren a největším projektem je geotermální teplárna, která by pokryla až 70 % potřeby tepelné energie ve městě. Jedná se o až 5 km hluboký vrt, který by ohříval vháněnou studenou vodu a tu pak předával do rozvodů tepla.

Jakou mají projekty návratnost?
Záleží na typu projektů, například u renovací škol a školek do nízkoenergetického či pasivního standardu to bylo kolem 12–15 let.

litomerice
Lavička se solárním panelem je jedna z cest, jak levně získávat elektrickou energii.

V Litoměřicích můžeme narazit i na lavičku se solárními panely, je to tak?
Ano, v rámci projektu READY 21 podpořeného z Programu švýcarsko-české spolupráce se nám podařilo jako 1. městu v ČR instalovat ve veřejném prostoru solární lavičku, kde je možné si dobít telefon či tablet a využít bezplatnou Wi-Fi. Zároveň město provozuje 3 fotovoltaické elektrárny na střechách svých budov.

Jak tyto projekty vnímají občané města Litoměřice?
Za posledních pět let se nám podařilo dokázat, že jsou projekty opravdu přínosné, tudíž máme v občanech podporu. S kolegy pořádáme kulaté stoly, kam může kdokoliv přijít a kde děláme pro občany poradenství. Dále pořádáme popularizační akce typu Den udržitelné energetiky, Týden mobility a podobně. Na to, že se profilujeme jako ekologické a energetické město, jsou místní občané patřičně hrdí.

 

„Unikátnost našeho projektu spočívá v tom, že umožňuje z dosažených úspor energie financovat další projekty, které vedou k dodatečným úsporám energie."

Jaroslav Klusák (energetický manažer Litoměřic)

 

Proč jste se přihlásili do soutěže E.ON Energy Globe?
Chtěli jsme, aby se o nízkoenergetických projektech dozvěděla i širší veřejnost. V roce 2014 jsme společně s městy Chrudim, Kopřivnice a MČ Brno – Nový Lískovec založili Asociaci energetických manažerů měst a obcí, což je nezávislé sdružení, v jehož rámci neustále propagujeme téma udržitelné energetiky. Jedna ze skvělých možností, jak toto téma dostat mezi lidi, je samozřejmě i E.ON Energy Globe.

V čem je váš projekt unikátní a přínosný pro společnost?
Mohou se jím inspirovat veškeré obce a města, ta metodika je jednoduše přenositelná. Unikátnost projektu spočívá v tom, že umožňuje z již dosažených úspor energie financovat další projekty, které vedou k dodatečným úsporám energie. Jedná se tak do určité míry o jakési „perpetuum mobile“. Také motivuje uživatele budov majetku města k dosažení úspor energie, a to právě přes zmiňovaných 30 %, které se vrací do rozpočtu příspěvkových organizací.

Vnímáte ČR jako ekologickou zemi?
Myslím si, že v komunální energetice stále zaostáváme za některými západními zeměmi, ale na druhou stranu tu vzrůstá zájem o městské energetiky, to mohu z vlastní zkušenosti potvrdit. Stále více lidí má zájem stavět v pasivním standardu a šetřit energie. Zde by jistě pomohla koncepční podpora na národní úrovni, která by pomohla s přínosem dobré praxe a se zapojením českých měst do již fungujících evropských iniciativ, jako jsou Pakt starostů, Energy Cities, Mayors Adapt a další. 

litomerice
Lavička potěší i svým moderním designem.

litomerice
Svým provedením se hodí do každého prostoru.

litomerice
Připojíte se zde i k wi-fi.

Další články