Podívejte se do dob, kdy vodní elektrárny rostly rychleji než dnes

Dnes by to znělo jako hodně odvážný start-up, ale v roce 1903 to byl pouze prázdninový projekt studentů architektury z techniky ve Švýcarsku. Během let se z něj stalo špičkové stavební dílo své doby, které chrání obyvatele povodí řeky Dyje před záplavami až dodnes. Navíc slouží jako významný zdroj pitné vody a dodnes zásobuje Znojmo a okolí elektrickou energií.


Ano, bavíme se o Vranovské přehradě, jedné z deseti největších vodních elektráren u nás, co se týče jejich výkonu v megawattech.

První návrhy na výstavbu se zrodily už na počátku 20. století, kvůli válce však musely trochu ustoupit a stavbu na konci 20. let zahájila vláda v čele s prezidentem T. G. Masarykem. Už tehdy političtí představitelé věděli, že díky vodní elektrárně budou moci chránit Podyjí před záplavami a zároveň zásobovat celé Horní Rakousy elektřinou, čehož se jim také povedlo dosáhnout.

Další články