Hlína není materiálem pravěku, ale budoucnosti


Tradiční materiály, které byly používány v minulosti, jako třeba hlína, jsou dnes často obecně vnímány jako nemoderní, spojené s chudým a primitivním způsobem života. Opak ale dokazuje projekt Milana Juráška, který si vlastníma rukama postavil hliněný dům, ve kterém dnes žije. Hlína tak nahradila v jeho domě konvenční stavební systémy a nabídla majiteli domu zajímavé izolační vlastnosti.

Difúzně otevřený hliněný dům vznikl použitím dřevěného skeletu stavby, který je vyplněný právě hlínou jako přírodním materiálem s vynikajícími izolačními schopnostmi. Při stavbě autor projektu používal především přírodní materiály bez použití stavební chemie. V konstrukci hliněného domu se tak snoubí příjemné klima bydlení a zajímavé vlastnosti hlíny jako stavebního materiálu. Hlína má dobré tepelně-izolační vlastnosti dané specifickou, pomalou migrací vodních molekul ve struktuře hliněného zdiva či výplně skeletu.

V projektu Milana Juráška hliněné materiály zažívají svou renesanci jako funkční a v mnoha ohledech exkluzivní možnost řešení našich obydlí. Potenciál hlíny jako stavebního a izolačního materiálu je veliký a záleží jen na nás, jak ho budeme schopni uchopit. Hliněný dům navíc podle jeho obyvatel vyvolává pocit harmonie u každého, kdo v něm žije.

p03_2

Další články