I město nebo vesnice může být za chytráka

Není vesnice jako vesnice, není město jako město. Čím vynikají nejzelenější města a vesnice v České republice? Co přesně by měly úspěšné zelené a chytré projekty mít? Je mezi nimi nějaká spojitost? Pokud sedáváte pod stromy na solární lavičce s připojením k internetu, pak to možná víte. A pokud ne, čtěte.


Nejen ve světě, ale už i u nás začínají přibývat takzvané „zelené“ vesnice. I když by se to mohlo zdát, tenhle pojem neznamená, že se v takových obcích vzorně starají o zeleň a vysazují stromy, i když to k tomu také patří. Důležitý je třeba také závazek zachování venkovského rázu vesnic.

Jinými slovy jde o to, udržet, případně obnovit krásu těchto menších koutů naší země. A také budovat vztah jejich obyvatel ke svému okolí a zapojit je do vytváření a udržování životního prostředí. A právě v rámci takové snahy se obce a města stále více zajímají i o chytré technologie a koncept „Smart Cities“, neboli „chytrých měst“.

Stuha pro ty nejzelenější

Obcím, které se snaží chránit a vylepšovat své životní prostředí, uděluje každoročně Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu s podporou Ministerstva životního prostředí regionální ocenění Zelená stuha či navazující Zelená stuha ČR. A kritéria poroty přesně vystihují, jak má taková „zelená“ obec vypadat.

Základem je například dlouhodobé plánování, tedy předem vypracované výhledové plány k rozvoji zeleně a postupná realizace rozsáhlejších projektů, a to nejen v rámci obce, ale i v rámci hospodaření na zemědělské půdě nebo blízkých ekosystémech, které obce může ovlivnit. Dále odborná porota hodnotí projekty, které právě v obci probíhají, kvalitu a vhodnost jejich provedení, respektování krajinného rázu a dlouhodobou i krátkodobou výsadbu (například květinové záhony).

Práce v obci Číměř.

Podle ředitele Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu Ondřeje Feita jsou ale důležité i další faktory: „Pro to, aby byla obec ‚zelená‘, musí neustále pracovat na stavu ploch zeleně, hlídat čistotu a pořádek v obci, odborně ošetřovat nejen zeleň, ale i náves, hřbitov, předzahrádky, okolí památníků a sakrálních staveb, dětských hřišť a sportovišť, okolí veřejných staveb, také aleje, biokoridory, větrolamy, břehy vodotečí nebo třeba rekultivovat skládky.“


MÁ VAŠE OBEC UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ V OBLASTI ENERGETIKY NEBO EKOLOGIE? PŘIHLASTE JI DO E.ON ENERGY GLOBE 2019!


Porota ale sleduje i další faktory jako osvětu, výchovu a vzdělávání v oblasti životního prostředí, její výsledky, celkový vztah občanů k místu, kde žijí, či jejich ochotu pečovat o vlastní i společný prostor. Obce oceněné Zelenou stuhou v krajských kolech soutěže Vesnice roku 2018 mohou čerpat dotaci až do výše 500 000 korun, vítězná obec až 1 000 000 korun.

Od zeleně k chytrým technologiím

V roce 2018 v Zelené stuze bodovala i Číměř. Za moderní, ale přitom citlivý přístup k obnově veřejných prostranství, plánovitý přístup k rozvoji obce a za aktivity obce i občanů při obnově krajinných hodnot a péči o zeleň získala druhé místo. Tolik suchý jazyk poroty.

Jde o to, že kdysi nehezké údolí Valov, které sloužilo jako skládka, se nyní stává místem plným zeleně a klidu, kam dospělí rádi chodí na procházky a děti za obecními ovečkami. A místní chtějí své okolí zkrášlovat dál. Chystají se tu obnovit rybník, vybudovat mokřady a rozšířit pastviny. Pokračovat budou i ve vysazování stromů v obci a okolí. Kromě několika alejí už loni na podzim zasadili i několik „lip republiky“. Ty porostou na dohled od nových stavebních parcel.

Překážky pro smartvesnice.


A kde jsou ta tzv. chytrá řešení? I ta v Číměři mají v podobě nového veřejného osvětlení. „Původní veřejné osvětlení bylo již značně nevyhovující. Kvůli zastaralé a nehospodárné technologii a také nevhodnému rozmístění lamp. Některá místa v obci byla osvětlena jen velmi špatně anebo vůbec,“ uvedla starostka obce Lenka Hůlková. Společnost E.ON vybudovala v obci novou variantu osvětlení, zcela odlišnou od té původní, která využívala klasické žárovky a byla značně nešetrná. Nové osvětlení využívá „chytrou“ LED technologii, která spotřebovává mnohem méně elektrické energie.

Podle Hůlkové se tak obec snaží nejen šetřit náklady a životní prostředí. „Místo, které je vedeno ekologicky, s ohledem na životní prostředí, k tomu vede i své občany. Je logické, že když lidé kolem sebe vidí zeleň, mají kam ukládat různé druhy odpadu či jsou srozuměni s tím, že nové osvětlení přináší obci úspory, pak se také snaží chovat podobně. Jejich zahrádky jsou upravené, třídí odpad a starají se také o své okolí,“ vysvětluje.

Podporujeme chytrá řešení

Obce a jejich „chytrá“ řešení oceňuje každoročně i soutěž E.ON Energy Globe. Hledá projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energie, a zviditelňuje ty, které si zaslouží publicitu za svůj inovativní přístup k úsporám energií a ochraně životního prostředí. V minulých letech ve své kategorii zvítězila například:

  • Obec Jesenice s inteligentním veřejným osvětlením,
  • obec Šitbořice s řešením třídění odpadu, 
  • nebo Haňovice na Hané s unikátním přístupem k ochraně životního prostředí.
  • ​Příkladem je úsporné veřejné osvětlení nejen v Číměři, ale i v Táboře nebo Hlohovci, interiérové osvětlení ve veřejných budovách třeba ve Volyni a Oslavanech či projekt Smart Parking v Písku.
  • Zajímavý je i projekt technologického areálu Smart City Polygon v Plzni.

Zástupci měst a obcí se do něj mohou přijet na vlastní oči přesvědčit o fungování chytrých technologií v praxi. V přípravě je nyní například projekt Smart Village Starovice, kde v nové zástavbě společnost buduje chytrou distribuční síť, tepelná čerpadla vzduch-voda, fotovoltaické elektrárny a další.

Další články