Udržitelná inspirace: ekologické soutěže v roce 2019

Pojďme se podívat na nejzajímavější ekologické soutěže, které na nás v roce 2019 čekají.


Svědomitý a ohleduplný přístup k planetě nám příroda vrací zpět a my bychom se ji měli snažit udržet v co nejlepší kondici i pro budoucí generace. Právě proto si ceníme všech soutěží a projektů podporujících ekologické smýšlení. Nejenže posouvají hranice a ukazují nejnovější udržitelné trendy, ale především tuto správnou myšlenku šíří mezi široké vrstvy společnosti. Pojďme se podívat na nejzajímavější ekologické soutěže, které na nás v příštím roce čekají.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

 

E.ON Energy Globe

E.ON - Energy Globe 2016 - Karlin - 104.jpg

Jako první zmiňme mezinárodní soutěž Energy Globe, nejprestižnější ocenění v oblasti inovativních ekologických přístupů. Tato soutěž vyhodnocuje nejzajímavější realizované projekty a nápady přispívající k lepší budoucnosti udržitelného rozvoje v kategoriích Kutil, Obec, Mládež, Firma, Stavba a Nápad. Hlavní vítěz České republiky, kterého vybere z množství kvalitních nominovaných odborná porota, postupuje do celosvětového finále. V loňském, již desátém ročníku zvítězil autor slaměného pasivního domu Slamáček, Jan Chvátal. A co může být lepší zkušeností než porovnání vlastních schopností a výměna cenných zkušeností s odborníky z celého světa? Pokud byste se sami chtěli do soutěže zapojit, více podrobností se dozvíte na jejích oficiálních stránkách.

 

Mladý obal

mlady obal

Ekologický přístup se v posledních letech silně odráží taktéž v obalovém designu. Materiály jsou stále inovativnější, lépe rozložitelné a designéři se tak mohou více zaměřovat na jednoduchost, praktičnost i nenáročnost provedení obalu. Právě touto cestou se již třiadvacátým rokem vydává soutěž Mladý obal pořádaná sdružením CZECHDESIGN. Projekt podporuje úsilí mladých designérů především z řad studentů středních a vysokých škol, nicméně není věkově omezena a v druhé kategorii se jí tak mohou zúčastnit i již etablovaní designéři. Pro každý rok vybírají organizátoři specifická témata dotýkající se současné obalové politiky a pro rok 2019 připravili hravý model pod názvem „Zážitek z rozbalování“.

 

Alej roku

Alej na Husí cestě, Dřevčice, Liberecký kraj, 408 hlasů

Mezi naše favority patří i projekty podporující udržitelnost a rozvoj specifického rázu a historie našeho přírodního dědictví. Přesně takovou soutěží je například Alej roku, kterou každoročně pořádá nezisková organizace Arnika a jen loňský ročník předvedl nad 200 překrásných alejí z celé České republiky. Nad radostí z vítězství však převládá možnost ukázat, jaký význam stromořadí a aleje v naší specifické krajině zaujímají. Letošním favoritem se stala Alej na Husí cestě v Dřevčicích, které obec a blízké okolí udělilo přes 400 hlasů. Všechna stromořadí si zaslouží naši úctu, a pokud se i ve vašem kraji podobný skvost nachází, neváhejte jej nominovat a ukázat, jaké přírodní bohatství vaše domovina nabízí.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

 

Strom roku

Strom roku

O post krále se však nemusí utkat jen aleje – šanci mají i stromy samotáři. Takových je v naších krajích nespočet a každý z nich vypráví svůj vlastní tichý příběh. Staleté lípy, košaté jabloně či majestátní borovice obdivovali již naši předci a s trochou štěstí tu zůstanou i pro mnoho budoucích generací. Jako například Zádvorská lepa z Velkých Opatovic, která se chopila loňského vítězství. Celostátní anketu vyhlašuje Nadace Partnerství a každý rok jsou nominovány desítky urostlých exemplářů. O vítězích se hlasuje pomocí dárcovských SMS a výtěžek z těchto dárcovských SMS míří na ochranu současných stromů a výsadbu stromů nových. Strom, který v celostátním kole zvítězí, navíc postupuje přímo do mezinárodního klání Evropský strom roku.

 

Ekologická olympiáda

ekotym

Dalším progresivním kláním na environmentálním poli je Ekologická olympiáda zaměřená na mladé věkové kategorie žáků středních škol. Tu každoročně vyhlašuje Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Ve svých znalostech a schopnostech se zde každoročně utká několik tříčlenných týmů z nejrůznějších škol. Žáci procházejí vědomostními testy a praktickými úkoly, které následně ohodnotí porota složená z pedagogů a profesionálních ekologů. Výsledky soutěže bere v potaz mnoho vysokých škol a úspěšní účastníci si tak připravují půdu pro své budoucí studium. Hlavním cílem však zůstává především prohloubení zodpovědnosti a pokory k přírodě u co nejširšího spektra dospívajících lidí.

 

Ekologické auto roku

nissan leaf

V rámci současného řešení elektromobility a vztahu dopravního průmyslu k ekologii se pod souhrnnou soutěží Auto roku ukrývá taktéž samostatná kategorie Ekologické auto roku, do které je na rok 2019 nominováno 9 modelů od nejrůznějších výrobců. Veškeré přihlášené kusy disponují inovativními šetrnými prvky současných technologií. Soutěž přináší nejen přehled o nejnovějších udržitelných trendech automobilového průmyslu, ale také ukazuje rychlý vývoj tohoto odvětví.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

 

Zemědělec roku

zemedelstvi

Ačkoli se současné zemědělství stále více navrací k tradičnímu způsobu pěstování a chovu v ekologických podmínkách, nikdy není pozdě na osvětu a výměnu dalších cenných informací. A přesně tak funguje i podkategorie celorepublikové soutěže Zemědělec roku soustředící se na ekologické zemědělství. Soutěž probíhá pod záštitou ministerstva zemědělství a jejím hlavním cílem je provázanost, soudržnost a výměna cenných informací mezi ekologicky smýšlejícími hospodáři napříč celou Českou republikou.

 

Český ostrovní dům

ostrovni dum

O projektu Českého ostrovního domu jsme už psali několikrát. Tato relativně mladá soutěž podporuje začínající české talenty na poli energeticky nezávislé architektury a zaměřuje se výhradně na návrhy vícečlenných studentských týmů, jejichž projekt pak vítězům pomůže zrealizovat a dodá jim tak odvahu vykročit do světa ekologické architektury. V minulém roce zvítězila Zuzana Kopilárová ze Slovenské technické univerzity a my jsme už nyní velmi zvědaví, kdo vyhraje v následujících letech.

 

Pasivní dům

Pasivní dům v obci Kobery

A když už mluvíme o udržitelné architektuře, neopomeňme zmínit ani celostátní soutěž Pasivní dům pořádanou pod záštitou společnosti ABF ve spolupráci s Centrem pasivního domu, z. s., a Státním fondem životního prostředí České republiky. Jak samotný výčet organizátorů napovídá, jedná se o prestižní projekt porovnávající nejzajímavější úsporné projekty na území Čech. Do soutěže se mohou přihlásit všechny druhy staveb, ať už mluvíme o rodinných domech, školách či velkých administrativních budovách. Do letošního ročníku se nominovalo přes 70 zajímavých domů a vyhlášení proběhne 29. ledna v rámci veletrhu FOR PASIV.

E.ON RÁDCE: JAK MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

 

Další články