Jak jsi dopadlo, Česko? Máš samý?

Jak je na tom naše země v několika ekologických předmětech: budou jedničky, nebo pětky?


Že je víc než nezbytné se k naší planetě a přírodě chovat šetrně, vědí už i předškoláci (doufejme). Jak je na tom jeden z průměrných žáků – podle rozlohy jsme na patnáctém a podle počtu obyvatel na dvanáctém místě – ve třídě s názvem Evropská unie, co se týče zodpovědného a ekologického chování jeho představitelů a občanů?

Vybrali jsme několik předmětů, podívali se, jak si Česko poslední dobou vede – a přidali i nezbytnou známku. Prospějeme s vyznamenáním, nebo s odřenýma ušima?

Obnovitelná energie

OZE

Z jakých zdrojů pochází naše elektřina? Největší podíl má stále uhlí, celkem 44 % (hnědé 40,5 a černé 3,5 %), následují jaderné elektrárny s 36 %.Plynové zdroje mají na svědomí 6,5 % české elektřiny. Celkem tedy 86,5 % pochází z neobnovitelných zdrojů.

V porovnání se stavem před třemi lety zjistíme, že se tento podíl prakticky nezvyšuje. Na druhé straně se naše skóre výrazně neliší od světového průměru. Jaký podíl mají OZE na současných světových energetických zdrojích, v tom se různé instituce neshodnou. Mezinárodní energetická agentura (IEA) a americká Energy Information Agency (EIA) tvrdí, že to je 10 %, OSN a Světová banka uvádějí téměř 20 %.

Evropská unie chce do konce příštího roku dosáhnout pětinového podílu, jednotliví členové ale mají své závazky rozvržené různě; například Švédsko už obnovitelnými zdroji pokrývá většinu své spotřeby. V dalším desetiletí má podíl OZE stoupat, přičemž v roce 2030 má v celé EU dosáhnout aspoň 32 %.

OZE

Elektromobilita

elektromobil

Stopové množství – tak se bez nadsázky dá vyjádřit počet elektromobilů a hybridů na českých silnicích. Čísla ale rostou: počet nově registrovaných elektromobilů loni činil 703 vozů, což je o 82 % víc než v roce 2017; nových hybridů loni bylo 278.

elektromobily - box


V Evropě je k dispozici asi 155 tisíc veřejných dobíjecích stanic, těch výkonnějších nad 22 kW je však jen 18 972. V Česku je v provozu 666 veřejných nabíječek, z toho 178 vysokorychlostních.Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA) uvádí, že na evropských silnicích jezdí skoro 270 milionů aut. Počty elektromobilů a hybridů se sice pořád zvyšují, není jich ovšem ještě ani milion. Nejvíc vozů s elektrickým pohonem najdeme v Norsku – přes dvě stě tisíc hybridů a elektromobilů. Hybridy jako takové jsou nejpočetnější v Nizozemsku, kde jich je už více než 99 tisíc. V Česku jezdí zhruba 2 300 elektrifikovaných aut.

známka elektromobilita

Třídění odpadů

recyklace

Říká se o nás, že v třídění odpadů jsme přeborníci a že patříme k evropské špičce. Je to tak? Každý obyvatel za loňský rok vytřídil v průměru 49 kilogramů odpadu, což bylo o dva víc než v roce 2017. A pro zajímavost, v roce 2010 to bylo 36 kilogramů na hlavu.

box - odpad

Ještě lépe jsme na tom s plasty, které následně prošly recyklací: vytřídili jsme jich 149 tisíc tun (o deset tisíc víc než v roce 2017). Žlutých kontejnerů u nás najdeme už 176 300.Přibývají také kontejnery, třeba těch na sklo bylo loni nově rozmístěno 2 116. Po celé zemi jich tak je 89 244. Skla jsme loni vytřídili o 6 tun víc než rok předtím, celkem to bylo 139 tisíc tun.

Měli jste na základce akci „papíráček“, tedy školní sběr papíru? Jsme dobře vycvičení: loni se nám podařilo vytřídit 225 tisíc tun této suroviny; každá česká domácnost přispěla 49 kilogramy (to je o dva kilogramy víc než o rok dřív).

Kde bychom naopak mohli trochu zabrat, je třídění nápojových kartonů. Ty obsahují kolem 75 % velice kvalitního papíru, který je díky recyklaci možné až šestkrát znovu použít. V tomto předmětu se dlouhodobě pohybujeme kolem 25 % dosažené míry recyklace.

odpad - box

Emise

emise

Už příští rok by emise skleníkových plynů v Unii měly klesnout alespoň o 20 % oproti roku 1990, hned 20 % energie by mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Tím bychom měli být o 20 % energeticky efektivnější. Navíc by během následujících deseti let měly klesnout emise CO2 ze spalovacích motorů o 37,5 %. S průměrnými emisemi CO2 ve výši 9,8 tuny na hlavu se bohužel v tomto předmětu řadíme mezi největší flinky a kandidáty na propadnutí.

V EU jsme totiž pátý největší a celosvětově dvacátý největší znečišťovatel! Pro zajímavost: jsme na tom mnohem hůř než například Čína (něco kolem 6,5 tuny na hlavu) a méně než poloviční emise než my vypouštějí země jako Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Chorvatsko nebo i Brazílie a Indie. Zdrojem většiny českých emisí jsou uhelné elektrárny a teplárny. Eurostat podíl energetiky na tuzemských emisích CO2 spočítal na 57 %. Z analýzy vyplývá, že 22 % mají na svědomí továrny a 8 % doprava.

emise - box

Slovní hodnocení

Každá třída má své premianty. Mezi ty evropské ovšem (snad jen zatím) naše republika nepatří. Do nového roku by to chtělo trochu přidat na píli. Přeci jen, úplně špatný student Česko není, v některých předmětech se zlepšuje, ba dokonce patří i ke špičce. Učit se tedy umíme, jen lze velmi snadno poznat, které předměty nás baví a které ne. Tak co kdybychom v novém školním roce zkusili najít zálibu i v těch, kde pokulháváme? Ale nemusíme čekat na září, trénovat se dá i přes prázdniny...

Další články