Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jak nakládat s elektroodpadem a proč?

Pozorujíce svojí maminku při používání mixéru po její mamince jistě všichni zažíváme chvíle nefalšovaného údivu. S elektrospotřebiči, které s vámi vyrůstají a třicet let fungují jako v roce jejich výroby, se však dnes setkáme již jen v muzeích či kuchyních našich rodičů. S rychlým vývojem novinek, nižšími cenami a s nimi související kvalitou prodávaných elektrospotřebičů úměrně narůstá i poptávka po nejnovějších elektronických kouscích na trhu a jejich nízká životnost nás zkrátka nutí k vyšší spotřebě.


V současnosti elektroodpad představuje nejrychleji narůstající druh odpadu. Ve vyspělých zemích Evropy roste podíl elektroodpadu až trojnásobnou rychlostí v porovnání s ostatním materiálem. Pokud je tento odpad likvidován nesprávnou cestou nebo stojí dlouhou dobu ve sběrných dvorech, uvolňuje škodlivé a nebezpečné látky, které se dostávají do ovzduší, zeminy i spodních vod. Ještě před rokem 2007 končila valná většina tohoto odpadu ve směsných popelnicích či kontejnerech, nicméně díky dostatečné osvětě a funkčnímu systému tak dnes víme, že spotřebiče a další zboží poháněné elektrickým proudem patří do speciálních červených kontejnerů. Tyto tříděné kontejnery v České republice využívá již 60 % všech obyvatel a jen za minulý rok se do recyklačního systému dostalo více než 1 000 tun drobných spotřebičů (nejčastěji kuchyňské přístroje).

1

Od roku 2005 taktéž platí vyhláška, podle které jsou prodejci elektrospotřebičů povinni odebírat od svých zákazníků stará zařízení a ty pak v rámci nastavených kvót patřičně likvidovat. U výrobku by současně mělo být vždy jasně uvedeno, kam se má po dosloužení zboží vyhodit. Často i naleznete sběr vysloužilých baterií přímo před prodejnou. Likvidací vysloužilých počítačů se zabývají společnosti Asekol a Rema, na jejich stránkách naleznete informace, jak konkrétně dále postupovat. V rámci správné recyklace v Čechách také vznikají velmi zajímavé projekty jako například neziskový sběr mobilních telefonů Remobil, do kterého se mohou zapojit malé i velké firmy, a staré telefony se tak dostanou do rukou nejpovolanějších.

Stinné stánky recyklace

Recyklací elektroodpadu výrazně snižujeme náklady jeho likvidace a šetříme životní prostředí, nicméně zároveň částečně odbouráváme nutnost těžby nových surovin z neobnovitelných zdrojů či spotřebu vody k výrobě. I přes skutečnost, že stroje, doprava a energie nutná k recyklaci výše uvedené úspory částečně vyvažuje, není pochyb o správném jednání v rámci životního prostředí. Stinnou stránkou však zůstává legální vývoz elektroodpadu do rozvojových zemí Afriky a Asie, kde je dále zpracováván v naprosto nepřijatelných pracovních podmínkách. EU tak svými nedomyšlenými směrnicemi nepřímo podporuje přeshraniční obchod s odpady. Tato tematika však v současnosti prochází žhavou diskuzí a nasnadě je zpřísnění pravidel pro místní zpracování a snížení vývozu, čímž snad brzy svitne na lepší časy.

k

Jak probíhá recyklace

Recyklace elektroodpadu je složitá především kvůli své náročné skladbě (velké množství nejrůznějších materiálů a chemických sloučenin) a možnému úniku škodlivých či zdraví nebezpečných látek. Nejlépe umí třídit v Japonsku, kde díky moderním metodám dokáží recyklovat téměř všechen elektroodpad. U digitálních přístrojů s displeji demontují obrazovky a další přístroje určené k recyklaci jsou rozemlety na šrot pomocí kapalného dusíku (změkčuje materiál) a dále tříděny nejrůznějšími magnetickými a vzdušnými separacemi.

Ve střední Evropě však takto moderní technologie stále nemáme k dispozici a elektroodpad je z velké části kvalifikovaně demontován, přičemž jsou získávány drahé kovy a znovu využitelné druhotné suroviny. Mezi klasické procesy patří například extrakce drahých kovů v tavenině olova (oddělení plastu od kovu), kyanidové loužení (získávání zlata) či elektrolýza (při pracování monitorů a displejů). Dále je pak postupováno nejrůznějšími technikami separace a třídění, aby se jednotlivé materiály dostaly do co nejčistší formy určené k dalšímu využití.

p

Jak se starými a nefunkčními elektrospotřebiči nakládat již víme, první zásadou, kterou bychom však měli vždy následovat, je šetrnost a pokora. Nepodlehnout nejnovějším trendům bývá často těžké, nicméně správným zacházením a odoláváním reklamním svodům omezíme konzum a můžeme tak nepřímo ovlivnit nárůst masy tohoto odpadu.

Další články