Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jak se recykluje v jedné z největších českých kompostáren

Na okraji Brna stojí jedna z největších kompostáren v České republice. Společnost SUEZ Využití zdrojů a.s. ji provozuje od roku 2009 a díky tradičním postupům a svědomitému zpracování tak poskytuje místním obyvatelům, obcím a firmám recyklaci bioodpadu přírodní cestou. Filozofie společnosti ctí základní přírodní procesy a do koloběhu tak navrací tolik potřebné organické látky v podobě kvalitních hnojiv.


Návštěva Centrální kompostárny Brno nás všechny nadchla, a to nejen díky možnosti o něco blíže nahlédnout do recyklačních procesů takového měřítka. Potěšil nás i upřímný a profesionální přístup místních pracovníků. O průběhu kompostování, současném přístupu k využívání přírodního hnojiva a proměně otázky recyklace v současné společnosti jsme si pohovořili se správcem provozu Jaromírem Punčochářem.

Jaromír Punčochář
Jaromín Punčochář, správce provozu Centrální kompostárny Brno

E.ON RÁDCE: JAK ZALOŽIT VLASTNÍ KOMPOST?

Odkud se bere odpad? Vozí vám ho soukromé osoby nebo spíše firmy?
Kompostárna přijímá odpady z domácností ze Znojemska, Brněnska, Prostějovska a dalších krajů. Roční produkce čítá zhruba 20 000 tun. Dále bereme odpad taktéž ze sběrných míst města Brna.

Popište mi, jakým procesem odpad prochází od prvního navezení až po výsledný produkt.
Odpad je navážen na vodohospodářsky zabezpečenou (nebo manipulační) plochu, kde se postupně ukládá a zpracovává. Nejprve biologický odpad zpracujeme v homogenizéru, kde dochází k homogenizaci a míchání, a následně z něj utvoříme kompostovací zakládku ve fermentačním žlabu. Po uložení do zakládky začíná proces kompostování. Procesy se dokumentují a měří každý týden dvakrát až třikrát. Teplota v jednotlivých zakládkách musí dosahovat minimálně 55 °C po dobu 21 po sobě jdoucích dní, tak aby došlo k hygienizaci a likvidaci semen plevelů.

Navážení kopostu

Po těchto 21 dnech můžeme přistoupit k další fázi, kdy mísíme zakládky dohromady. Během tohoto procesu se uvolňují fermentační vody, které jsou odváděny do jímek. Tato druhá fáze probíhá taktéž po dobu tří týdnů. V ideálním případě máme tedy hotový kompost za 6 týdnů, nicméně než dojde k proměně takto zpracovaného bioodpadu na výsledný produkt, často to trvá mnohem déle. Po těchto dvou fázích odpad totiž necháváme v zakládce další dva měsíce, kompost nám tak výsledně zraje až 4 měsíce.

Centrální kopostárna Brno

Nakonec dochází k vysítování hotového produktu, k čemuž používáme bubnový třídič se sítem s oky velkými 28 mm. Výsledný kompost necháváme nějakou dobu odpočinout na hromadě, a potom je distribuován k zákazníkům. Celý proces tak probíhá bez jakékoli chemie čistě přírodním a tradičním způsobem. Díky tomu dostáváme správný a naprosto čistý výrobek tak, jak by to mělo vypadat.

 

Centrální kopostárna Brno

Jakých kvalit vaše výsledné produkty dosahují?
V nabídce máme 2 různé druhy kompostu, což je Zelený drak, Černý drak a 1 druh substrátu Šedý drak. Přízvisko drak dostaly podle znaku města Brna, na jehož erbu je hlavním motivem. Zelený drak se skládá čistě z biologického odpadu bez jakýchkoli jiných příměsí a do země tak dodává aktivní humus, základní živiny a mikroorganismy k oživení biologické činnosti půdy. Černý drak obsahuje 5% mlékárenských a pivovarských kalů a používá se především při zakládání zahradnických a ovocnářských ploch, pařenišť a skleníků. Ideální je taktéž pro výsadbu ovocných i okrasných stromů.Šedý drak je vyráběn homogenizací hotového kompostu a je to substrát určený primárně k zakládání trávníků a záhonů.

E.ON RÁDCE: JAK ZALOŽIT VLASTNÍ KOMPOST?

Vyrobený kompost a substrát musí splňovat podmínky registrace dle zákona č. 156/1998 Sb. o hnojivech a požadavky stanovené příbalovým letákem podnikové normy. U každé vyrobené šarže kompostu je prováděna kontrola rizikových látek (těžké kovy či jiné látky), jejichž výskyt je třeba v kompostu sledovat. Obecně se samozřejmě snažíme držet co nejvyšší kvalitu.

Jak byste specifikoval vaše zákazníky?
Našimi odběrateli jsou především zahradnické firmy či soukromí zahradníci, kteří kupují od deseti kilo až po 1000 tun. Největším problémem je nechuť odebírat naše hnojivo místními zemědělci, kteří raději sáhnou po chemických možnostech, které se jim snadněji rozprašují po polích.

Centrální kopostárna Brno

Sledujete během let nějaký vývoj? Myslíte, že se kompostování věnuje více lidí než dříve?
Myslím, že chuť zlepšit naše životní podmínky je díkybohu stále větší. Problémem ovšem je, že ačkoli se český občan snaží biologický odpad třídit, často neví, co přesně do něho patří. Ve sběrných nádobách se tak objevují zvířecí kosti a další živočišné odpady nebo igelitové sáčky, ve kterých odpad shromažďují. Mnoho obchodních řetězců taktéž distribuuje rozložitelné odpadní sáčky, které často ovšem fungují jen částečně, a my je z kompostu stejně musíme ručně vybírat. Stále nedokážu pochopit, proč se do bioodpadu vyhazuje sklo a plast. Ačkoli se snažíme o určitý druh osvěty, je to běh na dlouhou trať.

Chystáte se vaše metody v blízké budoucnosti zdokonalovat?
Vývoj jde kupředu a technologie se postupem doby samozřejmě zdokonalují, nicméně nám se daří bioodpad v dostatečné míře zpracovat tradičním a čistým způsobem kvalitně i s těmi stávajícími. Správně připravený kompost potřebuje především dostatečnou péči a tu mu dáváme. Nemáme zatím tedy potřebu něco měnit.

Centrální kopostárna Brno

Centrální kopostárna Brno

Kompost

Další články