Jak větrné elektrárny ušetří miliony litrů vody?

Dopady klimatických změn, jakými jsou vlny veder, častá sucha a více nepravidelných bouřek, můžou neblaze ovlivnit životní prostředí a celou lidskou rasu. Světová populace by se během následujících pětatřiceti let měla rozrůst o 35 %, a proto se do centra dění dostává spotřeba vody a její schraňování.


Voda je pochopitelně základní podmínkou pro život. Její spotřeba začíná naší ranní sprchou a domácími pracemi, ale to představuje jen malý podíl vody, kterou potřebujeme. Každý občan Evropské unie v průměru spotřebuje 4815 litrů vody denně, což vychází z veřejných vodních zdrojů a nepřímé spotřeby, jakou je například spotřeba v zemědělství nebo při výrobě energie.

Podle Evropské asociace větrné energetiky spotřebovávají konvenční způsoby vyrábění elektřiny nejvíce vody z celé Evropské unie (kolem 44 %). Voda, která se při takové výrobě spotřebuje, odpovídá průměrné roční domácí spotřebě 82 milionů obyvatel EU (neboli celé populaci Německa). Tento objem spotřebované vody může a měl by být drasticky snížen. Ale jak? Co takhle elektřinou z větrných elektráren?

energized

Větrné elektrárny nespotřebovávají prakticky žádnou vodu. Nejen, že technologie obnovitelných zdrojů nevytvářejí žádnou uhlíkovou stopu, ale také potřebují nejméně vody k obsluze a funkci v poměru k vyrobené elektřině. Větrné turbíny potřebují vodu jen k vzácným případům chlazení a příležitostnému čištění vrtulí, čemuž stejnak většinou předejde déšť.

Americká asociace větrné energetiky dokonce uvádí, že v posledních 5 až 10 letech muselo mnoho tradičních elektráren snížit svou produkci energie kvůli nedostatku studené vody nebo jejímu nedostatku jako takovému. Zvýšení produkce z obnovitelných zdrojů větrnými elektrárnami je tak klíčovým krokem k zachování a ochraně vodních zdrojů. Zároveň snižuje rizika spojená s budoucími nedostatky energie způsobenými na vodě závislou výrobou elektřiny.

Podle Intercommunale d’ Etude et de Gestion ušetřily větrné elektrárny jen za rok 2012 387 milionů kubíků vody v Evropské unii, což představuje průměrnou roční domácí spotřebu 7 milionů občanů EU. V roce 2014 zase v Kalifornii díky větrným elektrárnám ušetřili devět a půl milionu m3 vody, což přispělo ke zmírnění následků rekordního sucha, které v tomto státě panovalo.

Předpovídá se, že k roku 2030 ušetří větrné elektrárny v Evropské unii mezi 1,22 a 1,57 miliardy m3 vody. Tato předpověď se opírá o Energetický plán 2050, který si EU vypracovala v roce 2011. V roce 2030 by měla částka za objem ušetřené vody díky většímu podílu větrných elektráren představovat mezi 3,3 a 4,3 miliardami euro.

energized

V posledních několika dekádách je svět svědkem raketového vzestupu produkce energie z obnovitelných zdrojů, zejména pak z větrných elektráren. V dnešní době za průměrně větrného roku pokrývá elektřina z větru 11,4 % spotřeby elektřiny EU. S 15,6% podílem v celkové výrobní kapacitě je větrná energetika třetím největším producentem elektrické energie v Evropské unii a v roce 2020 by ji měl čekat největší meziroční nárůst energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Elektřina z větru pomáhá předejít mnoha dopadům na životní prostředí díky své nulové produkci skleníkových plynů a velmi nízké spotřebě vody. Kde není voda, tam není život – fakt, který nepotřebuje další komentář. Pojďme se zasadit o její zachování. Společně s větrem.

Další články