Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jak vznikl nejlepší projekt Český ostrovní dům 2017?

Projekt Český ostrovní dům již ocenil ty nejlepší návrhy svého druhého ročníku. Jak to ale bývá, vítěz může být jen jeden, a proto se dnes podíváme na talentované studenty architektury, kteří spojenými silami vytvořili návrh, který odbornou porotu zaujal nejvíce. Jak vypadala cesta za vítězstvím v podání týmu Matouše Juráně, Josefa Konečného a Kristýny Ulrychové, a co jim projekt přinesl, se dozvíte v následujícím rozhovoru.


Projekt Český ostrovní dům již ocenil ty nejlepší návrhy svého druhého ročníku. Jak to ale bývá, vítěz může být jen jeden, a proto se dnes podíváme na talentované studenty architektury, kteří spojenými silami vytvořili návrh, který odbornou porotu zaujal nejvíce. Jak vypadala cesta za vítězstvím v podání týmu Matouše Juráně, Josefa Konečného a Kristýny Ulrychové, a co jim projekt přinesl, se dozvíte v následujícím rozhovoru.

Vítězný tým
-vítězný tým ve složení Josef Konečný, Kristýna Ulrychova a Matouš Jurán.

Proč jste se rozhodli účastnit soutěže Český ostrovní dům?
Projekt nás na začátku oslovil zajímavým zadáním a také svou výjimečností, kdy jsme si mohli vyzkoušet navrhnout dům s technologiemi, které zatím nejsou součástí standardních domácností. Na zadání se nám nejvíce líbila částečná volnost návrhu – velká parcela na venkově, možnost téměř libovolného umístění domu, ale také určitá omezení vzhledem ke stanoveným požadavkům fiktivního investora. I když je to jen studentská soutěž, konkrétní požadavky s konkrétní parcelou posilují zájem jak z řad studentů, tak potenciálních partnerů projektu.

Spolupracovali jste před tím společně i na jiných projektech?
Společně se známe už 6. rokem a jsme dobří přátelé. V rámci výuky ve škole jsme občas na něčem spolupracovali, ale spíše to byly jen dílčí úlohy nebo prezentace do různých předmětů. Ke spolupráci v takovém rozsahu jsme se zatím nedostali. Ovšem myslíme si, že jsme se skvěle doplňovali a spolupráce proběhla bez problému.

Plánujete i nadále spolupracovat v tomto složení, nebo se vydáte každý svou vlastní cestou?
Momentálně máme každý svou práci v různých firmách či ateliérech. Zatím tedy sbíráme zkušenosti, ale určitě se tomu v budoucnu nebráníme, pokud se naskytnou příležitosti. Uvidíme, co ukáže čas.

Pohled na vítězný projekt
Pohled na vítězný projekt Matouše Juráně, Josefa Konečného a Kristýny Ulrychové.

Myslíte si, že zkušenosti ze soutěže uplatníte ve své kariéře?
Určitě jsme se přiučili novým věcem, především vědomostním, a spolupráci v týmu. Věřím, že je zužitkujeme v budoucnu.

Čím se váš návrh inspiroval?
V návrhu jsme se inspirovali především okolím. Snažili jsme se navrhnout jednoduchou stavbu, která by zapadla do prostředí venkova a do charakteru místní zástavby. Důležitým prvkem návrhu pro nás byl také kontakt s přírodou – výhledy do krajiny, prosklené plochy nebo propojení interiéru s exteriérem. Nejdůležitějším bodem na počátku návrhu však bylo zachování vzrostlého stromu na pozemku, a tím vytyčení dominanty projektu.

Na jaký aspekt návrhu jste nejvíce pyšní?
Nejvíce pozitivních reakcí v našem projektu vzbudilo využití ovcí coby „ekologických sekaček“ trávy. V návrhu samotného domu se nám nejvíce líbí, že se nám podařilo vytvořit komplexní projekt, kde architektonická část návrhu koresponduje s technologickou, a hezky se doplňují, čímž jsme ve výsledku naplnili požadavky zadání.

Vítězný projekt Matouše Juráně, Josefa Konečného a Kristýny Ulrychové
Vítězný projekt Matouše Juráně, Josefa Konečného a Kristýny Ulrychové

Plánujete s rétorikou udržitelného bydlení pracovat i do budoucna?
V průběhu navrhování a účasti v soutěži jsme se dozvěděli spoustu nových poznatků z hlediska udržitelného bydlení a měli si možnost k tomuto tématu blíže „přičichnout“. Pochopili jsme, že to nemusí představovat žádná omezení, která by upírala komfort běžného řešení, ale že jde spíše o lehce odlišný způsob myšlení při navrhování, který se více zabývá udržitelností, obnovitelnými zdroji apod. Toto smýšlení se budeme snažit udržet si i do budoucna.

Jak se udržitelné technologie prosazují v naší republice oproti zbytku světa?
Díky dotačním programům se daří dostat obnovitelné zdroje energie i do rodinných domů. Bez dotace je bohužel většina těchto zdrojů ekonomicky nenávratná. Vše záleží tedy na politice a ekonomice daného státu. Pro využití většiny obnovitelných zdrojů energie je také důležitá zeměpisná poloha a tamní podmínky.

Mění tyto technologie naše dosavadní uvažování o bydlení?
Základním cílem obnovitelných zdrojů energie je ochrana životního prostředí a využití energie, která by jinak zůstala nevyužita. Za tímto účelem se snižuje spotřeba energií nejen domácností, ale i velkých podniků. Pro koncového zákazníka hrají tedy největší roli dosažené provozní úspory po instalaci takových zařízení. Ochrana životního prostředí bývá obvykle až na místě druhém. Dalším důležitým aspektem je povědomí lidí. Jde o to rozšířit poznatky o obnovitelných zdrojích energie mezi širokou veřejnost do té míry, kdy si každý uvědomí, kde všude a jak se dá při návrhu či provozu domu ušetřit, a zároveň být šetrný k přírodě. K tomu může v blízké budoucnosti pomoci například projekt od Českého ostrovního domu, který bude po určité době testování sloužit široké veřejnosti jako „výstava“ všech technologií a praktická ukázka, co a jak funguje.

Pohled do interiéru vítězného projektu soutěže Český ostrovní dům
Pohled do interiéru vítězného projektu soutěže Český ostrovní dům

Co se musí změnit, aby se obdobné technologie mohly stát běžným prvkem každé novostavby?
V prvé řadě se musí dostat informace o těchto technologiích do povědomí veřejnosti. Důležitým aspektem je také pravdivost a odborná prezentace těchto informací tak, aby nedocházelo k dezinformaci. Například nedávný článek na nejmenovaném serveru nastínil závěry, že při realizaci nuceného větrání domu nesmíte větrat okny, což je nesmysl. Okna můžete otevřít dle libosti, jen snížíte energetickou úsporu nuceného větrání.

Nejdůležitějším a rozhodujícím faktorem je ovšem cena pro koncového zákazníka, která přirozeně klesne, když se zvýší poptávka a zvýší se i konkurence. Dále také celková vyspělost naší společnosti spojená se zájmem o své okolí a budoucnost, kterou vytvoříme pro další generace.

Co vám přinesla účast v soutěži Český ostrovní dům?
Vyzkoušeli jsme si vzájemnou spolupráci, prezentační schopnosti, návrh dle konkrétního zadání fiktivního investora, dozvěděli jsme se různé nové poznatky spojené s ostrovností a udržitelností. Nejvíce poznatků nám ovšem přinesla zpětná vazba od odborné poroty po prvním kole a v průběhu finálních prezentací, která reagovala na náš návrh a zhodnotila jeho pozitiva i negativa. Jsme velmi rádi, že jsme se soutěže účastnili.

Pohled do interiéru vítězného projektu soutěže Český ostrovní dům
Pohled do interiéru vítězného projektu soutěže Český ostrovní dům

Jaká je dle vašeho názoru budoucnost projektu Český ostrovní dům?
Myslíme, že projekt Český ostrovní dům je velmi perspektivní. Oslovuje studenty, kteří se díky němu mohou dozvědět věci, které jsou ve výuce probírány jen okrajově nebo vůbec. Zasahuje ale také laickou veřejnost, která chce stavět dům, a může tak díky projektu najít zalíbení v některých technologiích využitých v soutěžních projektech. Určitě držíme palce organizátorům, aby se jim nadále dařilo oslovovat jak profesionály, tak širokou veřejnost.

Chcete/budete se na něm nějak podílet i nadále?
Projekt a lidé, kteří za ním stojí, jsou velmi sympatičtí. Pokud bude příležitost, určitě se rádi zúčastníme jakékoli formy prezentace celého projektu a rozšíření širokého povědomí o tom, že něco takového existuje.

Pohled do interiéru vítězného projektu soutěže Český ostrovní dům
vítězný návrh

Další články