Jaké jsou nejčastější chyby při kontrole kotle

Pokud chceme, aby nám nějaké zařízení dlouho a správně fungovalo, je třeba se o něj správně starat. Dvojnásob to platí o kotlích na tuhá paliva a plyn. Pravidelné servisní kontroly mohou zajistit finanční i energetické úspory a správné fungování kotle. Díky tomu se také vyhnete únikům smrtelně nebezpečného oxidu uhelnatého do interiéru. Přinášíme vám několik tipů a rad, jakým chybám se při kontrole kotle raději vyhnout.


Nepravidelné kontroly kotle

Kontrola plynových kotlů i kotlů na tuhá paliva by měla probíhat minimálně jednou ročně, v případě těch na tuhá paliva je jednou za dva roky dokonce ze zákona povinná. Uskutečnit by se měla nejlépe po skončení topné sezony nebo během léta. Provedením pravidelné odborné kontroly kotle výrazně snižujete riziko jeho možné poruchy během topné sezony. Je tedy vhodné na objednání myslet s předstihem. Se servisem kotle může pomoci váš dodavatel energií. Myslete na to, že správně provedená kontrola kotle má vliv i na jeho efektivní a ekonomický provoz. Důkladná servisní prohlídka vám tak může uspořit nemalé finanční prostředky. Po kontrole vystaví technik na místě doklad o provedené kontrole s konečným stanoviskem, zda je, nebo není kotel schopen bezpečného provozu. 

1

Nedůsledná kontrola odtahu zplodin

Toto je oblast, kterou se zejména u plynových kotlů rozhodně vyplatí nepodcenit. Při špatném odtahu zplodin může z plynového kotle do interiéru unikat oxid uhelnatý, který je jak známo bez barvy a zápachu. Nelze tak jednoduše rozpoznat jeho koncentraci v interiéru a je smrtelně nebezpečný. Právě to je důvod, proč by se kontrola plynového kotle i dobrého odtahu zplodin rozhodně neměly podceňovat! Toto riziko se týká především starších plynových kotlů, které si vzduch pro spalování odebírají z interiéru. Druhým důvodem je fakt, že kontrola spalinových cest je ze zákona rovněž jednou do roka povinná. U kotlů s výkonem nad 50 kW je zákon ukládá povinnost kontroly a čištění spalinových cest dokonce 2x do roka. U méně výkonných kotlů je povinné čistit spalinové cesty 3x do roka a jednou ročně provést jejich odbornou kontrolu. U kotlů na tuhá paliva a moderních plynových kotlů je toto riziko znatelně nižší. Moderní kotel, kterého se tato rizika netýkají můžete pořídit například v akci společnosti E.ON Kotel za půl.

Neodborný servis

Doby, kdy kotle na plyn a tuhá paliva byla jednoduchá zařízení, jsou dávno pryč. Dnes je servis kotlů mnohem složitější. Proto rozhodně doporučujeme přenechat jeho servisování na odbornících. S kontrolou vašeho kotle vám může pomoci váš dodavatel energií. Například E.ON nabízí tuto službu jak samostatně, tak jako součást dodávky energií v balíčku Komplet plyn, který navíc ještě obsahuje povinnou kontrolu a čištění spalinové cesty. Dále nabízíme produkt produktu Kotel za půl , což je balíček, který obsahuje kotel, prodlouženou záruku na kotel, instalaci, pravidelné kontroly a další benefity a to vše za polovinu ceny předem a zbytek v měsíčních splátkách bez navýšení. Výhodou komplexních služeb je, že se o kontroly sami nemusíte starat, dodavatel vás v patřičném období kontaktuje a společně už jen domluvíte termín. Pravidelné kontroly kromě bezpečnosti a finanční úspory zajišťují také možnost podání reklamace v záruční době nebo plnění pojistné události v případě nehody. Technik vám po provedení kontroly vystaví potvrzení o stavu kotle s vlastnoručním podpisem.

Neztraťte servisní výkaz

„Pravidelná servisní kontrola prověřuje funkce bezpečnostního řetězce, kontrolu a vyčištění výměníku topného systému a těsnost spojů plynového zařízení. Zaměřuje se hlavně na správnou těsnost a tlak v jednotlivých částech. Servisní technik má dále v popisu práce měření účinnosti spalování, a to především u spotřebičů skupiny B. Tedy u těch, které mají sání vzduchu přímo z interiéru,“ popisuje odborník na servis kotlů ze společnosti E.ON Energie, Václav Budín. Dále by si měl zákazník nechat vyčistit a zkontrolovat spalinovou cestu. Ne vždy tyto kontroly může provádět jeden odborník. Po kontrole obdrží zákazník servisní výkaz, který je důležitým dokladem v případě nehody v domácnosti nebo při reklamaci kotle.

Nezapomínejte na celoroční údržbu

Kromě pravidelných kontrol je pro správné fungování kotle nutná celoroční údržba. „Při nákupu kotle každý dostane návod, jímž je třeba se řídit v případě čištění a údržby. Obvykle je to denní, týdenní nebo měsíční čištění, podmíněné druhem a intenzitou provozu a třeba i palivem. Cílem těchto doporučení je zajistit bezproblémový provoz celé otopné soustavy,“ doplňuje Mojmír Krátký z Asociace podniků topenářské techniky.

Další články