Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jak e-mobilita ovlivní distribuční síť?

Elektromobilita v posledních letech zažívá obrovský boom, který by jí mohla závidět nejedna průmyslová oblast. Jen v loňském roce narostl meziroční prodej elektromobilů o 39 %. Ačkoli se na tomto čísle odráží téměř z poloviny obrovská poptávka po elektromobilech v Číně, značný nárůst prodeje automobilů s elektromotorem můžeme registrovat i v Evropě.


Elektromobilita v posledních letech zažívá obrovský boom, který by jí mohla závidět nejedna průmyslová oblast. Jen v loňském roce narostl meziroční prodej elektromobilů o 39 %. Ačkoli se na tomto čísle odráží téměř z poloviny obrovská poptávka po elektromobilech v Číně, značný nárůst prodeje automobilů s elektromotorem můžeme registrovat i v Evropě. Pozadu nezůstává ani Česká republika, přestože naše vláda zájemcům o elektrické dopravní prostředky nenabízí žádnou peněžní či jinou významnou pobídku, jako je tomu v zemích západní Evropy. Například v loňském roce bylo v ČR registrováno 309 prodaných nových elektromobilů. To je přes 50 % více než v roce předchozím. Aktuálně se dle neoficiálních odhadů na našich silnicích pohybuje cca 1800 elektromobilů a jak vidno, toto číslo se bude v budoucnu i nadále zvyšovat a dá se i očekávat, že čím dál ostřejším tempem. Jaké možné dopady může mít rozšíření elektromobility na českou distribuční síť nám řekl pan Hlavnička z E.ON Distribuce.

E.ON RÁDCE: CO JE ELEKTROMOBILITA?

da

Spolu s rostoucími prodeji elektromobilů jsou energetické společnosti nuceny připravit se na změny, které s sebou masové rozšíření elektromobility přinese a na její možné dopady na distribuční síť elektrické energie.

Skvělým příkladem možných důsledků masového rozšíření elektromobilů je Norsko. Tato severská země patří mezi největší zastánce elektromobility. Tamní vláda občanům nabízí tučné finanční dotace pro pořízení elektromobilu a zároveň jde o jednu z prvních zemí na světě, která se rozhodla plošně zakázat na svém území prodej aut se spalovacími motory od roku 2025. Výčet dalších zemí, které podnikly podobné kroky, naleznete ZDE. Masové a relativně rychlé rozšíření elektromobility v Norsku s sebou krom svých pozitiv, jakými je například výrazné snížení produkce skleníkových plynů, přinesla i výrazný problém. Tím jsou proudové rázy v distribuční soustavě elektřiny, které způsobují poklesy napětí v síti. Zároveň velká norská města řeší problémy s nedostatkem nabíjecích stanic. Ačkoli jde o místa s jednou z nejhustších sítí nabíjecích stanic na světě, elektromobilů se zde nachází tolik, že ani tak hustá síť ve špičce nepostačuje.

Veřejná nabíjecí stanice v Jihlavě
Jihlavská nabíjecí stanice

Pomalý rozvoj elektromobility v České republice bývá často kritizován. S ohledem na norský příklad můžeme ale pomalé tempo tohoto rozvoje vnímat jako příležitost pro energetické společnosti připravit distribuční síť na potřeby, jež s sebou přinese masová elektromobilita.

E.ON RÁDCE: JAKÁ JE NEJVĚTŠÍ NABÍJECÍ STANICE V ČR PRO ELEKTROMOBILY?

V rámci zmíněných příprav na dobu, kdy bude většina aut na našich silnicích poháněná elektrickou energií, podnikla společnost E.ON Distribuce, a.s. ve spolupráci s oddělením kvality dodávek energií měření zpětného vlivu nabíjení elektromobilů, který způsobuje výše zmíněné problémy Norům. Měření probíhalo na nedávno otevřené nabíjecí stanici pro elektromobily v Jihlavě. Tamní nabíjecí stojan nabízející zákazníkům obchodního centra rychlé i pomalé dobíjení byl monitorován po dobu od 14. listopadu do 15. prosince 2017. Uživatelé stojanu si v tomto období mohli všimnout cedule s informací o probíhajícím měření. E.ON si tuto nabíjecí stanici pro své měření nevybral náhodou. Stanice se nachází přímo u distribučního transformátoru a je zapojena na samotné vývodové pole. Technici tedy předpokládali, že v tomto místě by nabíjecí stanice neměla způsobovat žádné problémy týkající se zpětného vlivu elektromobility. Po ukončení měření a vyfiltrování dat bylo zjištěno, že původní předpoklad byl naprosto správný.

Jihlavská nabíjecí stanice

Za dobu měření nedošlo k vychýlení fázových napětí mimo povolenou toleranci, tj. 230V ± 10 %. Technicky řečeno, síť je v tomto místě tak tvrdá, že ani proudové rázy při sepnutí nabíjení elektromobilu s napětím nepohnuly. Na tomto měření se ukázalo, že pokud je nabíjecí stanice umístěna v blízkosti dostatečně výkonného transformátoru, nedojde k žádnému většímu problému s napětím v síti. Tato predikce byla potvrzena více než 100 dobíjecími cykly v Jihlavě a poté také ve Vystrkově a v Písku, kde má E.ON k dispozici další nabíjecí stojany. Ačkoli během měření nedošlo k vychýlení fázového napětí, objevil se jiný problém, a to s dodržováním účiníku při dobíhání nabíjecího cyklu stejnosměrným proudem, kdy již klesá činný výkon dodávaný do elektromobilu. V těchto chvílích dochází k dodávce jalového výkonu kapacitního charakteru do distribuční sítě. Tento fakt může způsobit větší potíže především při připojení nabíjecích stanic do sítě vysokého napětí. Z důvodu hlubšího porozumění této problematice plánuje společnost E.ON další měření. To bude tentokrát probíhat v Toužimi, kde je nabíjecí stanice zapojena hlouběji do sítě nízkého napětí. Vedle toužimské nabíjecí stanice bude měření probíhat i na superchargeru Tesla umístěném ve Vystrkově.

vystrkov
Nabíjecí stanice ve Vystrkově, vybavena rychlonabíjecími staniceme Tesla Supercharger.

Další články