WHO vystavila účet za znečištěné ovzduší

Trvale udržitelný rozvoj a dodržování cílů Pařížské dohody by mohlo zachránit až miliony životů ročně, hlásí jedna z posledních zpráv Světové zdravotnické organizace. A krom už tradičního hájení udržitelných hodnot k tomu dodává i několik zajímavých čísel.


Znečištění ovzduší je v současnosti hlavní příčinou cca 7 milionů úmrtí a v přepočtu na peníze jen na něm Spojené státy americké v úhrnu zaplatily až 5,1 trilionů dolarů, alespoň dle aktuálních odhadů.

E.ON RÁDCE: CO JE EKOLOGICKÁ STOPA?

 

Klimatické změny se nejvíce projeví v nemocnicích

Ani další země na tom ale nejsou příliš dobře, obzvlášť ty, které se nejvíce na znečišťování podílejí (vévodí jim Čína, USA, Indie a Rusko). „U 15 zemí produkujících nejvíce skleníkových plynů se odhaduje, že na zdravotních důsledcích znečištěného ovzduší zaplatí až 4 procenta svého hrubého domácího produktu,“ uvádí zpráva. V případě, že by se povedlo dostát závazkům Pařížské dohody, by mělo jít jen o jedno procento na tento typ výdajů.

„Opravdová cena klimatických změn se nejvíce projevuje v našich plicích a v nemocnicích. Zátěž na ovzduší z nečistých zdrojů energie je dnes tak vysoká, že posun k čistějším a udržitelnějším řešením v oblastech energetiky, dopravy a potravinovém průmyslu se už sám o sobě vyplatí,“ komentuje zprávu Dr. Maira Neira, ředitelka oddělení pro veřejné zdraví WHO. „Když vezmeme v potaz zdravotní hledisko, jsou klimatické změny příležitostí, a ne přítěží,“ dodává.

Zpráva samotná pak uvádí i řadu možností, jak by přechod na nízkoemisní zdroje energie měl vypadat. Jako jedno z doporučení vládám jmenuje například podporu cyklistiky, která má výhodu i v tom, že zvýšenou fyzickou aktivitou občanů lze předcházet civilizačním chorobám, jako je cukrovka, rakovina či problémy se srdcem.

 

Žádost o investici pro méně rozvinuté státy

Světová zdravotnická organizace v loňském roce na podporu plnění trvale udržitelných cílů spustila i nový program, díky kterému chce získat více financí na plnění své základní mise. Požádala donátory o investici ve výši 14,1 miliardy dolarů pro roky 2019 až 2023, kterými by chtěla podpořit ekonomiky nižších až středně rozvinutých zemí.

Výsledkem programu by mělo být navýšení hrubého domácího produktu takových ekonomik až o 4 procenta, v důsledku čehož by mělo být zachráněno až na 30 milionů životů. Hlavním důvodem je přitom vždy nejen zlepšovat zdraví občanů méně rozvinutých zemí, ale také zavádět strategie vedoucí k větší rovnoprávnosti. Zjednodušeně organizace říká, že nechce nechat nikoho stranou.

„S osmou dekádou, kdy Světová zdravotnická organizace působí, se stala klíčovou jako nikdy dřív,“ komentoval loni v září její působení například rwandský prezident Paul Kagame. „Má jedinečnou roli v zavádění nových standardů a sdílení praktik a technologií, které dokážou zachraňovat životy,“ dodal.

E.ON RÁDCE: CO JE EKOLOGICKÁ STOPA?

Další články