Kořenové čističky aneb když zahrada slouží domu


Nad skutečností, že kdykoliv doma otočíme kohoutkem, teče čistá, pitná voda, už dnes málokdo vůbec někdy přemýšlí. Renesance zájmu o levné a šetrné bydlení ale přeci jen postrkuje zájem veřejnosti i v téhle oblasti.

V minulých dvou týdnech jsme vás seznámili s živými stavbami, pro které lze využít slámu, dřevo a hlínu, a také s konceptem permakultury. Permakultura staví na přirozených principech okolní přírody a koloběhu života. 

Zahrady postavené podle tohoto konceptu nabízejí víc než jen líbivé útočiště před každodenním stresem. Právě idea, že zahrada nemusí jen dobře vypadat, ale může člověku i dobře posloužit, je vlastně jádrem všeho dění kolem kořenových čističek.

Co to je?

Kořenová, někdy také nazývaná „vegetační“, čistička ve své podstatě není nic jiného než zahradní jezírko, které naplníte štěrkem a nejrůznějšími druhy vodních a mokřadních rostlin. Pak do něj na jedné straně přivedete šedou vodu (odpadní voda z umyvadel, dřezů, sprch, praček) a na straně druhé získáte po několika dnech vyčištěnou vodu vhodnou například pro zalévání, případně vypuštění do potoka či řeky.

Pochopitelně to není tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Kořenových čističek je mnoho druhů, liší se velikostí, konstrukcí, složitostí i použitím. V zásadě ale skutečně nejsou ničím jiným než přírodním jezírkem. Ostatně, právě mokřady jsou těmi nejlepšími přirozenými filtry, s jejichž pomocí příroda ničí námi produkované znečišťující látky.

Jak kořenovka funguje?

Přírodní čistírna funguje na základě fyzikálních, chemických a biologických procesů, které přirozeně probíhají v jejím ekosystému. Porézní struktura materiálů, ze kterých se umělý mokřad skládá, a rostliny a mikroorganismy v něm žijící filtrují znečištěnou vodu a zbavují ji odpadních látek. Zhruba po deseti dnech působení je voda, která přiteče, čistá. Hlavní roli zde hrají, jak název napovídá, kořeny rostlin.

Jedná se o samočistící proces, který ve velké míře spoléhá na přítomné bakterie odstraňující organické znečištění. V kořenové čistírně probíhá pouze biologické čistění, a proto je v některých případech nutné použít mechanické předčištění za pomoci septiku nebo sedimentační nádrže. To zabrání případnému ucpání filtrační části čistírny.

Pro koho?

Kořenová čistírna zajišťuje účelné hospodaření s odpadními vodami. Dá se skvěle propojit se sběrači dešťové vody, a jako taková je tedy určena především pro volně stojící rodinné domy, případně odlehlé rekreační objekty, kam třeba kanalizace nedosáhne.

Nejčastěji tedy kořenové čističky slouží domácnostem. Tam platí poučka, že na jednoho obyvatele je potřeba přibližně 5 m² plochy kořenové čističky. Řešení lze ale použít i ve větším měřítku pro menší obce a vesnice. Takové už najdeme i v ČR, např. v Osové Bítýšce nebo v Čisté u Rakovníka.

V současné době existuje v ČR několik stovek kořenových čistíren odpadních vod. Převážnou většinu z nich však provozují majitelé rodinných domů.

Jak na to?

Pokud vás systém kořenové čistírny zaujal, máme pro vás několik rad a tipů. Předně, nastudujte si o této problematice pokud možno co nejvíc. Na internetu dnes existuje mnoho stránek, které se touto problematikou zabývají, viz. např. Ekozahrady.com. Ekologické sdružení Veronica dokonce nedávno vydalo celou publikaci věnující se kořenovým čističkám, která je zdarma ke stažení v PDF.

Kořenovou čističku si můžete postavit sami, případně si ji lze objednat na klíč, nebo cokoliv mezi tím. Vždy je ale třeba spolupracovat s úřady, primárně příslušným vodohospodářským úřadem, který vám přesně řekne, co můžete a nemůžete dělat s vypouštěnou vodou. Někdy je také nutné vyřídit povolení a další náležitosti.

Často lidé chovají ke kořenovým čistírnám předsudky. Obávají se například, že jezírko bude zapáchat. Správně navržená a postavená kořenovka ale v žádném případě nezapáchá. Nepříjemný odér je znamením, že je naopak něco špatně a zařízení nefunguje tak, jak by mělo.

Další články