Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Jak vzduch ovlivňuje zdraví v evropských městech

Kvalita ovzduší v městském prostředí je v poslední době jedním z nejdiskutovanějších témat. Mnoho větších měst po celém světě sužují nekvalitní, často až život ohrožující životní podmínky. Jen za rok 2014 předčasně zemřelo v evropských městech více než půl milionu obyvatel na následky závažných chronických či akutních plicních onemocnění vyvolaných škodlivinami v ovzduší. Jak to ale vypadá, začíná se evropským městům pozvolna blýskat na lepší časy.


Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v nedávné době zveřejnila podrobně zpracovaný výzkum opírající se o statistické informace z roku 2015 od více než 2500 monitorovacích stanic z celé Evropy. Tato studie se orientuje především na nebezpečné látky a částice obsažené v oblastech hustěji obydlených částí jednotlivých států, a ohrožující tak na zdraví i životech všechny obyvatele větších měst. Z tohoto obsáhlého výzkumu vyplývá, že díky technologickému pokroku a vyšší erudovanosti veřejnosti se kvalita městského ovzduší pozvolna zlepšuje. Stále se ale nejedná o optimální hodnoty a jejich dosažení je pořád ještě během na dlouhou trať.

E.ON RÁDCE: JAK CHRÁNIT PŘÍRODU?

Obyvatelé EU vystaveni znečištěnému ovzduší

Suspendované částice, oxid uhličitý a přízemní ozon – skrytí zabijáci evropských měst

Za nejhorší označuje výzkum suspendované částice tj. pevné či kapalné drobné částice polétávající v ovzduší (PM), oxid uhličitý (NO2) a přízemní ozon (O3). Co se týče suspendovaných částic, v roce 2015 bylo 82 - 85 % obyvatelstva evropských měst vystaveno koncentraci překračující doporučení Světové zdravotnické organizace. Toto vystavení suspendovaným částicím větším než 2,5 mikrometru (PM 2,5) v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí zhruba 428 tisíců osob ve 41 evropských zemích.

Oxid uhličitý hodnotami přesahujícími doporučení stejné organizace a svojí nadlimitní koncentrací poznamenal 9 % městských obyvatel, což v roce 2014 způsobilo předčasné úmrtí odhadem 78 tisícům osob v těchto zemích.

Koncentracím přízemního ozonu přesahujících doporučení Světové zdravotnické organizace bylo v roce 2015 vystaveno až 95 % obyvatelstva, a z toho 30 % zasáhla jeho nadlimitní koncentrace. O3 v postižených lokalitách způsobilo v roce 2014 předčasné úmrtí odhadem až 14400 osob v zemích EU28.

K nejzásadnějším zdrojům znečištění patří především doprava, elektrárny, zemědělství, průmysl a neméně taktéž nešetrný přístup většiny domácností. Mimo tyto faktory nutno zmínit taktéž zemědělství vypouštějící do ovzduší velké množství skleníkových plynů. V tomto odvětví již dnes existuje mnoho možných technologických opatření, která jsou ovšem přijímána pouze v malém rozsahu, a to především kvůli vysokým finančním nákladům.

E.ON RÁDCE: JAK CHRÁNIT PŘÍRODU?

Kvalitu ovzduší je možné sledovat i on-line

Současně s výsledky výzkumu kvality ovzduší v evropských městech vydala EEA nové webové rozhraní s názvem European Air Quality Index. Jedná je o interaktivní mapu, kde je možné sledovat v reálném čase údaje o kvalitě ovzduší z dvou a půl tisíce měřících stanic rozmístěných napříč celou Evropou.

1

Tento celoevropský problém se rozhodla Evropská komise aktivně řešit a je odhodlána všem evropským státům zajistit adekvátní pomoc v podobě opatření podporujících zlepšení kvality ovzduší. „Budeme-li přijímat odvážná rozhodnutí a činit inteligentní investice do čistší dopravy, energetiky a zemědělství, dokážeme se vypořádat se znečištěním, a zvýšit přitom kvalitu svého života.“ (Hans Bruyninckx, výkonný ředitel agentury EEA).

Další články