Mechový noční stolek vám posvítí na čtení


Ve škole jsme se mohli dozvědět leccos o procesu fotosyntézy. Učitelé nám už ale nepověděli, že zelená vegetace, ať už mechy, řasy nebo vyšší rostliny, mohou klidně fungovat jako baterie.

Fotosyntéza neboli fotosyntetická asimilace je proces, při kterém rostliny využívají světelného záření k tvorbě energeticky bohatých sloučenin z jinak běžně dostupných jednoduchých organických látek, tedy oxidu uhličitého a vody. 

Na celý tento proces, který zajišťuje fungování života na Zemi v dýchatelné atmosféře, můžeme ale také pohlížet jako na prostý proces přeměny energie, se kterou pak lze dál pracovat. 

A právě toho se chytili designéři ze skupiny Biophotovoltaics, když začali konstruovat svůj první mechový noční stolek. Ten se skládá z desky z vodivých vláken, na které jsou instalovány jednotlivé „květináčky“ s mechovými trsy. 

Základním principem bio-fotovoltaiky (BPV) je lapání volných elektronů, které se uvolňují v průběhu fotosyntézy vodivými vlákny, a jejich energetické využití. Mechový stoleček zatím zvládne produkovat jen okolo 520 joulů energie za den (tedy okolo 50 miliwattů na metr čtvereční). 

To není zrovna slavné, pokud si uvědomíme, že na dobíjení notebooku potřebujeme okolo 25 J za sekundu. Průměrný laptop by tak dokázal po celodenní produkci zásobovat energií jen po dobu dvaceti vteřin! Všechno je to ale jen o přístupu k té správné technologii. 

Existují totiž notebooky, například úsporný Q-1 od společnosti Quanta Computer, který je projektován na minimální spotřebu a je schopen fungovat při příkonu 1 watt. A právě tyto super-nenáročné počítače by mohly bezezbytku fungovat na principu bio-fotovoltaiky. 

Ozeleněný stůl se tedy zatím zvládne vypořádat s dobíjením malých a nenáročných digitálních hodinek, ale lampu na večerní čtení dosud neutáhne. 

Otázkou zůstává, jaký bude další krok návrhářů z Biophotovoltaics. Pětimetrový mechový noční stolek to asi nebude. Koncept bio-fotovoltaiky je prý ale příliš přitažlivý, než aby byl ponechán jen tak ladem bez dalšího výzkumu.

Další články