Papír se dá vyrábět i z kamení!

V rámci současného zrodu ekologického převratu se hesla typu recyklace, udržitelnost či odpadový materiál ozývají častěji a hlasitěji než kdy dříve. Odvracíme se od starých zaběhlých schémat, abychom udělali alespoň něco málo pro lepší životní podmínky svých budoucích generací. V rámci těchto malých počinů však často přehlížíme mnohem zásadnější činitele, z jejichž emisních hodnot až vstávají vlasy na hlavě. Jedním z takovýchto neřešených, a přesto velice škodlivých faktorů je například i papírenství patřící mezi tři největší hrozby současného průmyslu.


 

Recyklace papíru nestačí

Výroba papíru ročně produkuje 320 bilionů tun CO2, spotřebuje 28 000 litrů čisté vody na jednu tunu papíru a 30 milionů tun chlóru na bělení. Samotná Čína ročně vyveze až 100 milionů m3 dřevin, což je v porovnání zhruba 1,5krát více, než se při vysoké hustotě lesů stihne vypěstovat na celém Tchaj-wanu. Zásadní eliminace papírových produktů ovšem v současnosti nepředstavuje reálné řešení a díky snadné recyklaci jejich užívání stále narůstá. S kreativním a po všech stránkách reálně využitelným řešením však přichází tchajwanská společnost TLM – vyvinula totiž technologii pro výrobu papíru, která všechny tyto nechtěné vlivy úspěšně eliminuje.

papí

Pod názvem TLM (Taiwan Lung Meng Technology Company) se ukrývá společnost o 300 zaměstnancích proměňující odpadní materiál z těžby mramoru na kvalitní produkt schopný konkurovat klasickému papírenskému průmyslu. Pro výrobu tohoto kamenného papíru se využívá především odpadových kusů mramoru spolu s uhličitanem vápenatým a malým množstvím netoxické směsi pryskyřic na zpevnění vazeb. Výsledný produkt je schopen zcela nahradit dřeňový i syntetický papír, polystyren (obaly na potraviny) a mnoho dalších technologií znečišťujících životní prostředí, což v rámci rostoucí globální nechuti k užívání plastových a polystyrenových obalů výrobě skvěle nahrává. Využitím minerálně bohatých papírových produktů se nešetří nejen voda a stromy – eliminuje se tím také vliv bělidel a zjasňovacích látek, se kterými přicházíme každý den nesčetněkrát do bezprostředního kontaktu. Tento kamenný papír bohatý na minerály pod označením „Cockstock“, „Rocktherm“, „Rocktak“ či „Rocktak DT“ je zcela netoxický jak k našemu zdraví, tak i k okolnímu prostředí a přírodním zdrojům.

E.ON RÁDCE: JAK MOC MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

 

Jedna tuna papíru z kamení znamená dvacet nepokácených stromů

Jednoduchý výrobní proces tkví v rozemletí zbytků mramoru na jemný prášek, který se posléze spolu s uhličitanem vápenatým a směsí pryskyřic přivede k varu přibližně při 160 °C. Tato kombinace přes 81 % uhličitanu vápenatého a mixu 18 % netoxické pryskyřice představuje substanci zcela nahrazující veškeré základní atributy klasického papíru a zároveň poskytuje mnoho dalších benefitů eliminujících znečištění naší planety. Výsledný produkt je recyklovatelný zpět na kamenný papír či další výrobky, je rozložitelný pomocí fotosyntézy či kompostování.

papí

V současné době ušetří roční výroba kamenného papíru zhruba 40 milionů stromů, které by byly v rámci klasických papírenských technologií pokáceny. K největším benefitům patří šetrnost k vodním zdrojům (ušetří se 28 000 litrů vody na jednu tunu papíru), nízkoenergetické zpracování (o 50 % méně), absence kyselin, rozjasňovačů a bělidel, redukce plynného, kapalného či pevného odpadu a v neposlední řadě také záchrana přinejmenším 20 stromů na jednu tunu papíru.

Výroba kamenného papíru a její postupné nahrazování klasického papírenského průmyslu dává velkou kolektivní naději a zároveň individuální možnost volby a postoje. Vše totiž konec konců stejně stojí především na samotných uživatelích a jejich rozhodnutí. Na změnu ovšem není nikdy příliš pozdě.

E.ON RÁDCE: JAK MOC MŮŽE EKOLOGIE ŠETŘIT PENÍZE?

Další články