Jak netopit jako v minulosti

Už zase začíná období, kdy v kamnech končí pneumatiky, staré hadry a zkrátka všechno, co hoří. Přitom existuje spousta variant, jak si doma zatopit, aniž by komínem prošlo všechno myslitelné a nemyslitelné.


Topné sezony se do budoucna promění. V září 2022 totiž vejde v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Ty se nesmí prodávat od začátku roku 2014 a mračna se stahují i nad kotly 3. emisní třídy, které prodejci od 1. ledna 2018 mohou pouze doprodávat.

Právě teď v říjnu ve spoustě krajů končí příjem žádostí o tzv. kotlíkové dotace, které vypisuje Státní fond životního prostředí. Podpora má lidem pomoct nahradit dobíhající kotle na pevná paliva. Zažádat si o ni můžete na příslušném krajském úřadě. Zájem o dotaci je, podle všeho, enormní, takže doporučujeme neotálet.

Netopit v minulosti_infobox_1Využít můžete i takzvanou kotlíkovou půjčku, tedy úvěr, který se částečně splatí z dotace. I díky státní podpoře se vám tak otevírají možnosti topení, které mají své místo ve 21. století.

Když kotel na pevná paliva nechcete zradit

I když jsou už tři emisní třídy v podstatě ze hry venku, pořád existuje varianta, jak si dům nechat vyhřát kotlem na pevná paliva. Na trhu najdete uhelné a peletové kotle, které plní předepsanou účinnost i emisní limity (najdete je v tabulce níže). Ty se budou prodávat a vyrábět ještě do ledna 2020, kdy i jejich prodeji zazvoní hrana. O regulaci jejich provozu se ale zatím nemluví.

Netopit v minulosti_infobox_3Pelety, uhlí, dřevo… Otázka, čím topit, je samozřejmě ošemetná. Pokud chcete brát ohled na životní prostředí, pelety jsou nejekologičtější varianta. Pro uhlí pak mluví celkové náklady a výhřevnost samotného materiálu. Ekologická stopa ale v tomto případě určitě nebude nejčistší.

Netopit v minulosti_tabulka_1b

Elektřina je varianta. Pro některé

S touhou po čistším vytápění se ke slovu dostaly i elektrokotle. Drobná zařízení určená zejména pro příležitostné vytápění nebo pro malé prostory s dobrou tepelnou izolovaností jsou určitě dobrou volbou. Ovšem jen v těchto případech.

I když elektrokotle mají účinnost dokonce až 99 %, na větší prostory zkrátka nestačí. Respektive by jejich spotřeba narostla natolik, že by se z pohledu financí o efektivním vytápění moc mluvit nedalo.

Při využívání elektrického kotle můžete využívat sazbu D57d a přejít na výhodnější nízký tarif elektřiny. Díky tomu bude za výše zmíněných podmínek provoz kotle ekonomický a ekologický zároveň. Výhodou je i relativně nízká pořizovací cena (například ve srovnání s kondenzačními kotly), kompaktní rozměry a z toho plynoucí možnost instalovat jej v domácnosti téměř kamkoliv.

Kromě elektrokotlů existuje ještě jedna elektrická varianta – tepelné čerpadlo. To využívá tzv. nízkopotenciálního tepla, které zužitkovává na tepelnou energii. Je tedy efektivnější než například přímotopy. Zdroji tepla zde může být země, voda nebo vzduch. Poslední dva zmíněné čerpadlo následně ohřívá.

Netopit v minulosti_infobox_4Jak už jsme uvedli, čerpadla se dají rozlišit podle médií, která teplo přenáší. Od nejúčinnějšího po nejméně účinné bychom je mohli seřadit následovně:

  • Země-voda s podzemním vrtem
  • Země-voda s tepelným výměníkem v zemi
  • Voda-voda
  • Vzduch-voda

Pokud o tepelném čerpadlu uvažujete, všímejte si především veličiny, které se říká topný faktor. Zjednodušeně vyjadřuje poměr výkonu čerpadla a elektrického příkonu. Čím je poměr nižší, tím nižší je jeho efektivita, a provoz čerpadla vychází dráž. Čerpadla s topným faktorem 3 a výš už umí výrazně přispět ke snížení nákladů a vyprodukovaných emisí. Návratnost čerpadla se v závislosti na jeho efektivitě pohybuje kolem 7 let. I v jeho případě bude brzy možné přejít na dvoutarifní distribuční sazbu D57d.

Netopit v minulosti_obrázek_1

Přichází doba plynová kondenzovaná

V souvislosti s regulacemi, které přišly na přetřes v úvodu, se do popředí samozřejmě dostalo i vytápění zemním plynem. I tento segment se neustále inovuje, takže místo aby kotle pouze ohřívaly vodu, kterou pak pošlou do otopné soustavy, pracují i se spalinami.

Netopit v minulosti_infobox_5Díky tomuto „druhému kroku“ mají kondenzační kotle vyšší účinnost, která umí překročit 100 %. Princip je vlastně jednoduchý – při ohřevu vody se spaliny odvádí do speciálního výměníku, kde pára kondenzuje a předehřívá tak vodu, se kterou kotel pracuje. Místo toho, aby spaliny a pára odešly komínem pánu bohu do oken.

Samozřejmě že vyšší účinnost se kompenzuje vyšší pořizovací cenou. Vysoká efektivita pak nestojí na kotli samotném, ale i na správně dimenzované otopné soustavě s nízkoteplotními radiátory. I na kondenzační kotel můžete samozřejmě získat od státu příspěvek, a sice v rámci programu Zelená úsporám, nebo z již zmíněné kotlíkové dotace.

Netopit v minulosti_infobox_6Jak vidíte, pálit staré hadry je v dnešní době opravdu zbytečné. Nechte si je raději na podlahu a zkuste se zamyslet, která z ekologičtějších a úsporných variant vytápění by pro vás byla nejvhodnější.

Další články