Nová data ukazují, jak moc ubývá pitná voda

Voda patří mezi základní předpoklady pro vznik i existenci života. Přesto jsme dnes svědky jejím plýtváním a nebezpečným znečišťováním. Problematika ochrany vod je tak závažná, že se dostala mezi osm cílů OSN pro udržitelný rozvoj (SDG). Na nedávné konferenci k zesílení snah v oblasti ochrany vod vyzvala i Evropská vesmírná agentura (ESA), které své obavy podložila znepokojivými daty.


Voda patří mezi základní předpoklady pro vznik i existenci života. Přesto se dnes stále setkáváme s jejím plýtváním a nebezpečným znečišťováním. Problematika ochrany vod je tak závažná, že se dostala mezi osm cílů OSN pro udržitelný rozvoj (SDG). Na nedávné konferenci, jejímž tématem bylo zesílení snah v oblasti ochrany vod vyzvala i Evropská vesmírná agentura (ESA), které své obavy podložila znepokojivými daty.

Více o soutěži E.ON Energy Globe naleznete ZDE.

Podle posledních průzkumů a odhadů postihne do roku 2050 nedostatek pitné vody více než 40 procent světové populace. Čtvrtina obyvatelstva naší planety bude dokonce trpět chronickým a opakujícím se nedostatkem pitné vody. Tato zarážející čísla prezentovala Evropská vesmírná agentura v rámci Světového ekonomického fóra. Na této akci rovněž zařadila nedostatek pitné vody mezi pět největších rizik naší společnosti.

1
Zdroj: Credit: contains modified Copernicus Sentinel data (2017–18), processed by ESA, CC BY-SA 3.0 IGO

Dlouhotrvající vlna veder spolu s minimálním množstvím srážek trápila letos v létě celou Evropu. V mnoha zemích jako Řecko, Velká Británie nebo Švédsko navíc horko doprovázely rozsáhlé požáry, které se rovněž negativně podepsaly na místní vegetaci. Na přiložené grafice si můžete prohlédnout totožnou část zemědělské půdy nacházející se nedaleko dánského města Slagelse. Nalevo se nachází snímek z července 2017 plný zelených pastvin, napravo záběr z července 2018, kde je jasně patrný negativní dopad letošních extrémních teplot.

Více o soutěži E.ON Energy Globe naleznete ZDE.

V souvislosti se suchem a nedostatkem pitné vody se každému jistě vybaví Afrika. Zde je situace skutečně alarmující. I proto se na africký kontinent zaměřuje pozornost satelitů Evropské vesmírné agentury, které ve spolupráci s místními univerzitami pracují na modelech sledujících a predikujících úbytek povrchové vody. Na níže přiloženém videu můžete například sledovat úbytek vody z přehrady Theewaterskloof nacházející se v Západním Kapsku, v Jihoafrické republice. To je klíčové pro obyvatele a zemědělce v okolí. Jedná se o jejich hlavní zdroj pitné vody. Dle prohlášení jihoafrického ministerstva zemědělství se kvůli úbytku vody z této přehrady produkce místních zemědělců snížila o více než 36 procent. Podle odhadů bude trvat minimálně tři roky, než se úroveň hladiny vrátí na hodnoty, kde se pohybovala na začátku letošního jara. Stane se tak pouze za předpokladu, že nedojde k další masivní vlně veder.

Vedle dalšího rozvoje systémů pro monitoring povrchových vod se nyní Evropská vesmírná agentura spolu se svými partnery zaměřuje na vývoj systémů pro vícenásobnou recyklaci vody. Jeden z prvních prototypů tohoto zařízení dokonce již plní svou funkci na výzkumné základně Concordia v Antarktidě.

„Široká škála projektů ESA zaměřených na plnění cílů trvale udržitelného rozvoje OSN upozorňuje na velký potenciál vesmírné techniky, která pomáhá řešit problémy s vodou v různých sektorech,“ Benjamin Koetz, jeden z vedoucích výzkumníků ESA. „Úsilí ESA v této oblasti podporuje širší zájem řešit vodní krizi na několika frontách a spolupracovat s významnými mezinárodními organizacemi, jako jsou OSN, UNESCO a Světová banka.“
 

Další články