Palírna, která nezahřeje pouze krk. Zdeněk Halík vytápí svou palírnu a dům peckami od švestek

Ekologické projekty si většinou představíme jako rozsáhlou a nákladnou snahu udělat lidské počínání zodpovědnějším vůči generacím, které budou naši planetu obývat po nás. Ať už se jedná o transformaci současné energetiky na obnovitelné zdroje pomocí nákladné výstavby solárních nebo větrných elektráren, dlouhodobý odklon od fosilních paliv v osobní dopravě, nebo recyklaci plastových obalů k dalšímu použití. Všechny tyto technologie přispívají ke zdravému životnímu prostředí a vyžadují vynaložení velkých lidských i finančních prostředků. Projekty takových proporcí ale nejsou jediným způsobem, jak přírodě ulehčit.


halík

Jedním z příkladů levných řešení pochází od Zdeňka Halíka, vítěze ocenění E.ON Energy Globe, který porotu ročníku 2010 zaujal svým projektem vytápění peckami od švestek, jež by jinak byly odpadem jeho pěstitelské palírny v Boršicích u Blatnice. Tento kraj je zasvěcen ostrým ovocným pálenkám, a tak každoročně zbude velké množství odpadních pecek, které by jinak zůstaly nevyužity.

Předtím než se Halík odhodlal zrealizovat vytápění peckami, byl standardním odběratelem elektřiny a plynu k vytápění jak palírny, tak svého nedalekého domu. Velká spotřeba ho ale motivovala ke zrealizování jeho vizionářského nápadu vytápění peckami, a tak začal s přípravami na zásadní změnu. Po konzultaci s výrobcem kotlů na biomasu a testování sušených pecek jako nového paliva dostal do rukou kotel upravený ke spalování odpadu ze své palírny.

 

„Tato palírna je vlastně příklad bezodpadové výroby, protože ostatní zbytky z pálení se odvážejí do bioplynové stanice.“

Zdeněk Halík

 

Není to však tak jednoduché. Pecky nemohou rovnou do kotle. Před jejich spálením musí ještě důkladně vyschnout na sítech, a do kotle tak putují pozůstatky sklizně z předchozí sezóny. Téměř jeden rok totiž trvá, než se z pecek stane plnohodnotné biopalivo. Množství, které Zdeněk Halík pěstuje, za to čekání stojí. V jeho palírně se vyrobí až 15 tisíc litrů absolutního alkoholu, což představuje osm až deset tun odpadu ve formě pecek. Takové množství dokáže s přehledem pokrýt nároky topné sezóny dvou domů. Pecky ze švestek přitom nejsou jedinou možností ekologického vytápění – při správném nastavení spalování se dají využít i pecky ostatních druhů ovoce, o které při pálení není nouze. Zdeněk Halík přirovnává výhřevnost paliva k vytápění plynem. Zároveň ale ve své palírně stále k vypalování používá plyn, zejména kvůli jeho variabilnímu a okamžitému výkonu.

halík

Tento druh zpracování odpadu ale není pro každého. Topení peckami je výhodné především pro zpracovatele peckovic ve velkém měřítku, kteří tak mohou snížit odpad vyprodukovaný svou výrobou a zároveň ušetřit na nákladech za energie. „Od chvíle, kdy jsem vyhrál soutěž E.ON Energy Globe, mě obvolávali místní z palíren a přijížděli se na to podívat. Řekl bych, že v každé druhé palírně v okolí už to mají.“

Zdeněk Halík odhaduje finanční úsporu během topné sezóny na částku mezi 40–60 tisíci korun. Vysokého snížení nákladů se po úspěchu topení peckami chytila i řada místních, a tak Zdeněk Halík pomohl okolním palírnám k ekonomičtějšímu provozu a razantnímu snížení dopadu na životní prostředí. „Můžu ve svém oboru předávat zkušenosti. Vytrhl jsem lidem trn z paty ohledně toho, jak nakládat s odpadem z pálení,“ odpovídá Zdeněk Halík na otázku, co se pro něj změnilo od začátku používání této technologie. Zároveň se stal symbolem levného ekologického řešení, které se rozšířilo do dalších palíren v celém kraji.

halík

halík

halík

Další články