Permakultura, co to je a čím vám pomůže?


Vaše zahrada zdaleka nemusí sloužit jen jako okrasný prvek. Snadno se může stát cestou, jak žít v souladu s přírodou a zároveň nalinkovat bezpečnou budoucnost pro vás i vaše děti.

Kdo už někdy o permakultuře slyšel, nejspíš si pod tímhle pojmem představuje zarostlé, zdánlivě zanedbané zahrady plné plevele, chroští a záhonů podivných tvarů. Jakoby pravý opak přešlechtěných, načančaných zahrad moderního střihu.

Pravda je, jako obvykle, někde uprostřed. Permakultura skutečně nabízí výrazně odlišný přístup k tvorbě zahrad, než jaký se dnes běžně používá. Vychází z myšlenek trvale udržitelného rozvoje a snahy o soběstačnost – potravinovou a energetickou.

Dlouhá historie

Definice permakultury začaly vznikat v polovině 70. let, ovšem vycházejí ze známých principů zemědělství starých dlouhá staletí a snad i tisíciletí. Permakulturní principy se postupně rozvinuly v řadu dalších pojmů jako „jedlý les“, „ekologický design“ nebo „trvalá udržitelnost“.

Slovo „permakultura“ se skládá ze dvou anglických slov „permanent“ a „agriculture“ a v jednoduchém překladu tedy znamená „udržitelné zemědělství“. To je v přímé opozici se zemědělstvím současným, které je z velké části závislé na ropě pro provoz zemědělských strojů a chemikáliích, kterými je půda sycena.

Základ permakulturního přístupu vyjadřuje 12 následujících pravidel:

1. Pozoruj a jednej

Krása je v očích pozorovatele.

2. Zachycuj a uchovávej energii

Kuj železo, dokud je žhavé.

3. Získávej výnos

S prázdným žaludkem se špatně pracuje.

4. Usměrňuj sebe sama a přijímej zpětnou vazbu

Hříchy otců se projevují na dětech do sedmé generace.

5. Využívej obnovitelných zdrojů a služeb a važ si jich

Příroda sama ví, co dělá.

6. Nevytvářej odpad

Kdo šetří, má za tři. Jedna včasná záplata ušetří devět dalších.

7. Navrhuj od vzorů k detailům

Pro stromy nevidět les.

8. Dej přednost začleňování před oddělováním

Více rukou, méně práce.

9. Využívej malých a pomalých řešení

Čím jsou větší, tím tvrději dopadají. Pomalí a vytrvalí vyhrávají.

10.Využívej rozmanitosti a važ si jí

Neukládej všechna vejce do jednoho košíku.

11.Využívej krajů a važ si okrajových systémů

Nemysli si, že jsi na správné cestě jen proto, že je dobře vyšlapaná.

12.Využívej změnu tvořivě a tvořivě na ni reaguj

Vize není o tom, jaké jsou věci nyní, ale jaké budou.

Těchto dvanáct pravidel lze uplatnit prakticky kdekoliv ƒ– na velké zahradě za domem, na balkoně malého bytu, ale prakticky i v jakémkoliv jiném oboru lidské činnosti, než je zemědělství. Když si je pořádně pročtete, zjistíte, že nejsou nic jiného než sbírkou pouček běžného „selského rozumu“. Jenže právě ten, zdá se, se v moderní dobře kamsi vytratil.

Ale konec teoretickým proslovům. K čemu vám permakultura může být prakticky nápomocná? Zakladatelé permakulturního hnutí, Bill Mollison a David Holmgren, ji definovali takto: „Uvědomělá přeměna krajiny napodobující přirozené vztahy a vzorce, která poskytuje dostatek potravy, rostlinného materiálu a energie k uspokojení místních potřeb.“

Soběstační v době krize

Jinými slovy, s pomocí permakultury můžete zajistit sobě a své rodině nezávisle na okolí potravu a energii. V době, kdy ceny obojího každým rokem stoupají a alarmisté dokonce pravidelně v rozmezí několika let varují před totálním kolapsem moderní civilizace, to není špatná vyhlídka. Kdo by nechtěl být soběstačný?

Permakultura tak doplňuje a usměrňuje už probíhající trendy v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Zaměřuje se na primárně na krajinu a možnosti jejího využití. Naši předci o tomto tématu věděli mnohem víc, než moderní lidé zvyklí na město. Ten, kdo se dnes přesto rozhodne žít mimo obrovský stroj jménem město, musí se k dlouho zapomenutým znalostem složitě propracovávat.

Anebo začít objevovat permakulturu, která je přehledně vysvětluje a adaptuje pro dnešní dobu. Permakultura je dnes velké, ač stále poněkud okrajové téma, o kterém se vyplatí vědět. Pokud vás téma zaujalo, pro další studium doporučujeme weby jako permakulturacs.cz, ekozahrady.com nebo prirodnizahrady.com.

Další články