Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Budoucnost nakupování v průhonickém Lidlu

Moderní doba s sebou přináší trendy, o kterých bychom před lety snad ani neuvažovali. Především jde o změny přispívající k šetrnějšímu životnímu stylu, jenž je základním předpokladem pro udržitelný rozvoj lidské populace. Jedná se například o elektrifikaci automobilové dopravy, změny ve stavebnictví umožňující výstavbu soběstačných budov nebo postupné snižování naší závislosti na fosilních palivech.


Ekologicky šetrné technologie jsou nejen trendem současné doby, ale i základním předpokladem pro udržitelný rozvoj. S nejčerstvějšími ekologickymi trendy musí držet krok i velké potravinové řetězce. Průkopníkem v této oblasti je u nás společnost Lidl Česká republika, která již několik let pracuje na postupné renovaci svých prodejen tak, aby snesly to nejpřísnější srovnání a byly připravené na energeticky střídmější budoucnost. Skvělým příkladem tohoto počínání je i jedna z prvních prodejen nové generace, kterou společnost Lidl Česká republika vybudovala v Průhonicích. Zároveň od začátku srpna začíná společnost Lidl Česká republika s instalací vlastní sítě rychlonabíjecích stanic pro elektromobily u svých prodejen.

Tyto kroky Lidl Česká republika dostaly do finále soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Firma, kde soutěží nejlepší ekologické projekty z České republiky. Proč se Lidl rozhodl pro tuto cestu a jaké kroky plánuje v blízké budoucnosti, jsme si promluvili s jednatelem společnosti Martinem Molnárem v následujícím rozhovoru.

Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl Česká republika
Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl Česká republika

Jak jste se k nápadu dostali a proč jste se ho rozhodli zrealizovat? Byl prvním popudem k takové změně atraktivnější vzhled prodejny, nebo energetická úspora a tím i ekologičtější provoz?
Novým konceptem našich prodejen se v první řadě přizpůsobujeme změnám spotřebního chování a snažíme se nakupování našim zákazníkům zpříjemnit. Zároveň myslíme na naše zaměstnance, pro které v nových budovách optimalizujeme trasy při doplňování zboží ze skladu a budujeme velkorysé zázemí a sociální prostory. Pro výstavbu úplně nových prodejen však mluví především moderní technologie šetrné k životnímu prostředí, které jsme před třinácti lety v rámci výstaveb neimplementovali a jejichž instalaci ani původní budovy neumožňují.

Co je podle vás největší předností nových prodejen, jako je ta v Průhonicích?
Předností je celá řada a týkají se třech základních pilířů, kvůli kterým tyto prodejny stavíme: zákazníků, zaměstnanců a životního prostředí. Pokud se však zaměříme na šetrnost nových prodejen k životnímu prostředí, používáme v nich nejmodernější úsporné technologie jako LED osvětlení, využíváme odpadní teplo z vybraných zařízení, lepší izolační vlastnosti budovy nebo přírodní chladivo. Do budoucna také plánujeme ve vybraných prodejnách instalaci rychlodobíjecích stanic pro elektromobily a elektrokola a zvažujeme osazení fotovoltaické elektrárny na střechu. Takto vyprodukovaná „zelená“ elektřina pokryje téměř čtvrtinu roční spotřeby celé prodejny.

Tepelná čerpadla na střeše průhonicképrodejny Lidl
Tepelná čerpadla na střeše průhonicképrodejny Lidl

Jaké technologie jsou zakomponovány v prodejně?
Jedná se především o aktivaci betonového jádra (podlahové vytápění/chlazení) napojeného na tepelná čerpadla se zpětným získáváním tepla, vzduchotechnické jednotky pro prodejní plochu i zázemí a měření a regulaci celé prodejny s napojením na centrální sběr dat naší společnosti.

Zaznamenali jste nějaké reakce ze strany konkurence? Plánují se pustit do podobné renovace prodejen?
Naše konkurence samozřejmě nespí a své prodejny také neustále inovuje. Pro nás je důležité, že máme ucelenou koncepci a tam, kde je to možné, technologie šetrné k životnímu prostředí systematicky využíváme.

Celý prostor prodejny je osvětlený LED žárovkami
Celý prostor prodejny je osvětlený LED žárovkami

Museli jste během projektování a samotné stavby překonávat nečekané problémy?
Problém jsme nacházeli u regulace aktivace betonového jádra, kde bylo velmi obtížné najít firmu, která dokáže tento systém sofistikovaně řídit i s predikcí počasí apod. Nakonec jsme společnost našli v českém univerzitním prostředí.

Kolik takových prodejen je v současnosti v provozu? Chtěli byste v budoucnu mít všechny prodejny v podobném stylu?

Výstavbu těchto prodejen provádíme postupně: buď se jedná o výstavbu zcela nové prodejny, nebo o nahrazení staré budovy, kde v rozhodování hraje roli několik faktorů. Tím zásadním faktorem je lokalita a otázka, zda je vůbec možné realizovat prodejnu nové generace v daném místě. Pak následují faktory jako stáří prodejny, v minulosti realizované úpravy dané prodejny, frekvence zákazníků, počet zaměstnanců a tím i množství zboží, které prodejnou prochází.  Pokud však stavíme prodejnu nové generace, pak vždy s technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Nyní máme těchto prodejen sedmnáct, koncem léta bychom jich měli mít v provozu již 22.

Prostřdí průhonické prodejny Lidl

O kolik nákladnější byla výstavba této prodejny oproti ostatním? Kdy očekáváte, že se vám investice vrátí na nižší spotřebě energií?
To je otázka dlouhodobého výhledu a my si to uvědomujeme. Výstavbu těchto prodejen včetně všech technologií vidíme jako investici do budoucna. Musíme se přizpůsobovat změnám ve spotřebním chování a zároveň považujeme za důležité chovat se zodpovědně i vůči životnímu prostředí, a tedy investovat do takových technologií, které z dlouhodobého hlediska šetří energie.

Uložená zelenina
Uskladněná zelenina v průhonické prodejně Lidl

Kromě průhonické prodejny nedávno společnost Lidl uskutečnila několik zajímavých kroků. Přestala prodávat igelitové tašky a začala nakupovat pouze zelenou energii. Lze to chápat tak, že se Lidl vydal zcela novou cestou a mění svou image, která se bude ztotožňovat s trvalou udržitelností a přírodou?
Neřekl bych, že jsme se vydali zcela novou cestou, otázkami udržitelnosti a úspor energií se zabýváme již delší dobu. Jen se o tom v současnosti více mluví. Jsme velká firma a uvědomujeme si naši odpovědnost vůči společnosti, jíž jsme pevnou součástí. Tato odpovědnost se však neprojevuje jen ve společenských projektech, ve kterých se dlouhodobě zaměřujeme na zdravé i nemocné děti, ale v podstatě ve všem, co v rámci naší podnikatelské činnosti děláme. Snažíme se tedy chovat odpovědně ve všech oblastech – ve výběru sortimentu vůči našim obchodním partnerům i vůči našim zaměstnancům a v neposlední řadě právě i v oblasti životního prostředí. A sem patří jak technologie, které používáme, tak i zrušení jednorázových plastových tašek nebo využívání zelené energie, ale i například výměna technologií za ekologičtější či instalace LED osvětlení v našich logistických centrech nebo procesy v logistice. Tady velmi pečlivě hlídáme využití kamionů, pro mražené nebo chlazené zboží používáme termopříčky, díky kterým mrazíme, resp. chladíme pouze nezbytně nutnou část návěsu, čímž šetříme pohonné hmoty potřebné pro agregát návěsu. PVC clona zase například zabraňuje úniku chlazeného vzduchu z prostoru návěsu po dobu nájezdu k rampě na nakládku nebo vykládku zboží. Naším cílem je využívat takové moderní technologie, jež budou k životnímu prostředí co nejšetrnější. Zároveň je naším dlouhodobým cílem, aby odpovědnost a udržitelnost nebyla něco navíc, ale pevnou součástí všeho, co děláme. 

Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl Česká republika, na střeše průhonické prodejny
Martin Molnár, jednatel společnosti Lidl Česká republika, na střeše průhonické prodejny

Jak si nové prostředí pochvalují zaměstnanci a jaké jsou reakce zákazníků. Líbí se nejen nový vzhled, ale i to co je za ním?
Zákazníci jsou z prodejny nové generace v naprosté většině nadšení. Velmi pozitivně hodnotí v podstatě veškeré novinky, což nám také potvrzuje zákaznická anketa. Stejné reakce máme i ze strany zaměstnanců. Nový prodejní prostor pro ně znamená příjemnější pracovní prostředí. Především však oceňují lepší uspořádání skladových prostor a samozřejmě nové komfortní zázemí. Co se technologií šetřících energie týče, oceňují minimálně to, co je vidět na první pohled, tedy LED osvětlení nejen uvnitř prodejny, ale i na parkovišti nebo dostatek denního světla díky prosklené fasádě.

Budou podle vás existovat obchody tak, jak je známe dnes, i v budoucnu?
Maloobchodní trh určitě projde určitými změnami, online nakupování získá ještě více na důležitosti. Ale myslím si, že kamenné obchody budou existovat i za mnoho let.

Technické zázemí prodejny
Technické zázemí prodejny

Jaké fundamentální změny v tomto ohledu očekáváte? Jak se jim chcete přizpůsobit?
Vyloženě fundamentální změny nečekáme. Spíš počítáme s tím, že bude pokračovat současný trend. Tedy, že lidé nebudou chtít trávit svůj volný čas zdlouhavým nakupováním potravin, ale že budou čím dál více upřednostňovat rychlý, jednoduchý a tím pádem pohodlný nákup kvalitního a čerstvého zboží. K tomu určitě patří právě kombinace online a klasického nakupování. A stále více se budou zajímat nejen o složení a původ potravin, ale také o svého obchodníka jako takového, tedy jak se v rámci svého podnikání chová ke svému okolí.

Proč jste se vaší inovativní prodejnu rozhodli přihlásit do E.ON Energy Globe?
Líbí se nám idea této soutěže, protože pozitivním způsobem motivuje firmy i jednotlivce k tomu, aby se zamýšleli nad tím, jak šetřit nejen své náklady, ale především energie a tím pádem své okolí. Stejně tak přistupujeme i my k využívání technologií v prodejnách nové generace; na prvním místě je vědomí toho, že se jako velká firma musíme chovat odpovědně ve všech oblastech, kterých se naše podnikání dotýká. Přihlásili jsme proto průhonickou prodejnu jako zástupce našeho konceptu, který kromě zákazníků myslí právě i na životní prostředí.

Technické zázemí prodejny
Technické zázemí prodejny

Mrazící box průhonické prodejny Lidl
Mrazící box průhonické prodejny Lidl

Lidl

Další články