Recyklovatelný plast od Crafting Plastic

S plastovými materiály se v každodenním životě setkáváme prakticky na každém kroku a dá se říci, že si bez nich už dnešní svět nedokážeme představit. Ačkoli nám toho plasty mnoho dávají, je důležité si uvědomit i jejich stinnou stránku. Jejich problematická recyklace a neblahé účinky na životní prostředí představují jedno z nejaktuálnějších ekologických témat současnosti.


Roční světová výroba plastových hmot se blíží k 300 milionům tun a tato produkce rok od roku průměrně stoupá zhruba o 9 %. I přes veškeré snahy a uvědomění relativně vysoké části populace vyspělejších zemí nelze většinu plastového odpadu dále recyklovat, a tak končí ve spalovnách, jako přísada cementového paliva či v podobě mikročástic ohrožujících oceánský život. Svým složením (ftaláty a další chemické látky) nepříznivě ovlivňují nejen naše zdraví, ale taktéž celý ekosystém.

Ačkoli jsou vlastnosti plastu v současném světě zcela nepostradatelné, v posledních letech se objevují alternativní projekty pro naší planetu přívětivější. Jedním z nich je i aktivita týmu Slovenské technické univerzity v Bratislavě, který nedávno přišel s neuvěřitelným vynálezem – kompostovatelným bioplastem schopným konkurovat klasickým ropným produktům. Propojením této inovativní vědecké invence, kvalitní designérské práce a respektu k našemu životnímu prostředí vznikl projekt Crafting Plastics.

Kolekce slunečních brýlí vyrobených z biologicky rozložitelného plastu
Kolekce slunečních brýlí vyrobených z biologicky rozložitelného plastu Crafting Plastic!

Na vývoji a zpracování biodegradovatelného plastu pracuje tým studentů od roku 2013. Materiál složený především z kukuřičného škrobu je schopen se 100% rozložit na CO2 a vodu v rámci klasického kompostu během necelých 90 dní. Pochází výlučně z přírodních zdrojů a oproti svým předchůdcům nabízí bezprecedentně nejlepší materiálové vlastnosti. Oproti klasicky recyklovatelným plastům vylučuje do ovzduší pouze takové množství CO2, jaké si z ovzduší vzaly rostliny, ze kterých je bioplast vyroben. „Je to uzavřený kruh. Geniálně jednoduché,“ dodává jedna ze zakladatelek týmu.

Designéři a vývojáři Crafting Plastic! se v současné době zaměřují na výrobu originální kolekce dioptrických i slunečních brýlí. Ačkoli se sloučení těchto dvou konceptů nemusí zdát příliš šťastné, nese s sebou velké výhody. Brýle jsou primárně určeny pro každodenní kontakt s pokožkou obličeje, čemuž netoxický přírodní materiál dokonale vyhovuje. Brýle taktéž, jako většina produktů módního průmyslu, podléhají trendům a každý touží čas od času změnit svůj vizuální styl. „Přes naše brýle mohou jejich nositelé vidět svět o něco ekologičtěji.“

Najde kompostovatelný plast i jiné uplatnění?
Najde kompostovatelný plast i jiné uplatnění?

Otázkou ale zůstává, jak by tento materiál mohl být dále využit. Ačkoli zatím postrádá nadprůměrnou pevnost, v dané podobě je schopný směle nahradit veškeré obalové materiály současného trhu. Jistá nevýhoda je v teplotních vlastnotech, kdy tento materiál mění svou strukturu už při 115 °C. Na druhou stranu lze brzy očekávat, že bioplasty brzy dosáhnou úrovně, kdy z nich budeme moci vyrábět valnou většinu klasického spotřebního průmyslu (lahve, tašky, obaly…).

 

Jednoduchá rozložitelnost a naděje pro medicínu

Rozklad bioplastu nebyl ještě nikdy snadnější, i přesto musí komposty splňovat určité náležitosti. Kompost musí dosahovat 50 °C, dále je vyžadována aktivní účast mikroorganismů a dostatečná vlhkost. Ačkoli teplota domácího kompostu nedosahuje takové výšky, rozkládání, byť pomaleji, stále probíhá.

Fascinujícím faktem je především jeho schopnost biokompatibility, což znamená, že je možné jej využívat v chirurgii a dalších medicínských oborech.

Jak tedy vidíme, tato nová generace bioplastů ukrývá zatím nedohlédnutelný potenciál, a i přes stálou výrobu klasických plastů se jistě můžeme těšit na lepší zítřky.

Další články