Bedřich Moldan: Cesty k udržitelné budoucnosti jsou důležité

Soutěž E.On Energy Globe každoročně přiláká stovky kutilů, organizací, vědců, obcí a nadšenců z celého světa, kteří se svými projekty usilují o možnost stát se vítězem Ekologického oskara. Projekty, které se do soutěže přihlásí, přispívají k ochraně životního prostředí, zlepšují energetickou účinnost nebo vylepšují zajeté procesy na procesy udržitelné. Čeští soutěžící nejsou výjimkou, a pokud se do soutěže chcete také přihlásit, můžete to udělat ještě do konce dubna.


Soutěž E.ON Energy Globe každoročně přiláká stovky kutilů, organizací, vědců, obcí a nadšenců z celého světa, kteří se svými projekty usilují o možnost stát se vítězem soutěže. Projekty, které se do soutěže přihlásí, přispívají k ochraně životního prostředí, zlepšují energetickou účinnost nebo vylepšují zajeté procesy na procesy udržitelné. Čeští soutěžící nejsou výjimkou, a pokud se do soutěže chcete také přihlásit, můžete to udělat ještě do konce dubna.

O vítězích českých cen E.ON Energy Globe rozhoduje porota složená z odborníků zaměřených na různé obory související s ochranou životního prostředí a změnami klimatu. Mezi nimi je i prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c., profesor Univerzity Karlovy, zástupce ředitele Centra pro otázky životního prostředí a držitel mnoha ocenění, mezi nimiž nechybí Cena ministra životního prostředí, Cena Josefa Vavrouška za celoživotní příspěvek k ochraně životního prostředí nebo například Cena rektora UK za nejlepší publikaci ve vědách přírodovědných a matematicko-fyzikálních za knihu Podmaněná planeta. Profesor Moldan v rozhovoru prozradil, jak o vítězích rozhoduje, v čem vidí přínos E.ON Energy Globe a také to, jak si Česko stojí v ochraně životního prostředí.

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.
prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Jak dlouho jste v porotě E.On Energy Globe? Čím Vás nabídka stát se porotcem zaujala?
Nepamatuji se už, kolik je to let, ale dlouho, možná od počátku EEG. Na nabídku jsem rád přistoupil, protože považuji všechny cesty k udržitelné budoucnosti za důležité a energetika má v této souvislosti významné místo. Proto mě zaujala i spolupráce s E.ON.

Najde s kolegy z poroty shodu na vítězném projektu snadno, i když má každý z Vás jiné zaměření?
Shodu plnou jistě nenajdeme, ale nakonec po všech vysvětleních se shodneme. Někdy to chce trochu času.

Jak vůbec rozhodovací proces funguje, co všechno zohledňujete?
Když mohu mluvit za sebe: inovativnost, originalitu, předpokládaný společenský přínos, realizovatelnost, možnost širšího uplatnění.

Jak byste zhodnotil přínos udělování takových cen?
Pokud se povede co nejširší medializace, což rozhodně je ten případ, pak je přínos veliký. Považuji totiž obecnou informovanost o problematice udržitelnosti za podmínku toho, aby široká veřejnost vzala tuto věc za svou, bez toho se potřebná společenská transformace nemůže povést.

Který z projektů Vás za ty roky zaujal nejvíc? A sledujete, jak se projekty po soutěži dále vyvíjí?
Mám vždycky rád projekty, kterých se účastní obce a školy nebo různá občanská sdružení. Společenské interakce a spolupráce považuji za úplně základní věc.

E.ON Energy Globe

Spojil jste se někdy po ukončení soutěže se soutěžícími a nabídl jim odbornou radu nebo jinou pomoc?
Jsem například v trvalém spojení se sdružením Tereza, které v jednom z minulých ročníků zvítězilo.

Jak si dle Vašeho názoru stojí české projekty vedle zahraniční „konkurence“?
Tady moc optimistický nejsem. Ještě asi nějaký čas bude trvat, než se dostaneme na skutečně evropskou nebo i světovou úroveň.
 

Co na soutěžících a projektech oceňujete?
Už jenom to, že se soutěže zúčastní a jak se říká „nesou kůži na trh“. Sebevědomá sebeprezentace není totiž silnou stránkou české národní povahy.
 

Stojí si Česko, z Vašeho odborného hlediska, obstojně v ochraně životního prostředí? Kde vidíte prostor pro zlepšení a čím se naopak můžeme pochlubit?
Jsme takový slabší evropský průměr. Z komunizmu jsme si odnesli v tomto směru nesmírně hluboké rány, které se většinou podařilo poměrně dobře zacelit, ale od vzepětí v 90. letech jsme se bohužel posunuli jen málo. Ale nějaký pokrok tady je, například je na vysoké úrovni ochrana přírody, počínaje legislativou a konče veřejnou ochranářskou prací. Pomalý postup vidím zejména v oblasti techniky a technologie, kde jsme, jak se zdá, úplně zapomněli na tradici „zlatých český rukou“. Tady vidím jeden z velkých významů naší soutěže, že právě tuto potřebnou, ale dost neutěšenou, oblast podporuje.

Další články