Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Hronov uspořil až 20 milionů za energie. Bude vzorem pro další města?

Na severu Čech nedaleko hranic s Polskem leží město Hronov, které je spojeno se jménem Aloise Jiráska. Na náměstí tu stojí i divadlo po něm pojmenované, které je nejen místem, kde se koná mezinárodní festival amatérského divadla, ale zároveň bylo i zahrnuto do seznamu veřejných budov, jejichž provoz městskou pokladnu zatěžuje nejvíce. Při hledání řešení finanční situace objevili místní zastupitelé metodu EPC poskytující energetické řešení služeb s garantovanou úsporou. To víceméně znamená, že veškeré investice, které město Hronov do úsporných opatření vložilo, získá díky úsporám zpět.


Na severovýchod Čech nedaleko hranic s Polskem leží město Hronov, které je spojeno se jménem Aloise Jiráska. Na náměstí tu stojí i divadlo po něm pojmenované, které je nejen místem, kde se koná mezinárodní festival amatérského divadla, ale zároveň bylo i zahrnuto do seznamu veřejných budov, jejichž provoz městskou pokladnu zatěžuje nejvíce. Při hledání řešení finanční situace objevili místní zastupitelé metodu EPC poskytující energetické řešení služeb s garantovanou úsporou. To víceméně znamená, že veškeré investice, které město Hronov do úsporných opatření vložilo, získá díky úsporám zpět.

„Město Hronov bylo postaveno před volbu, že buď něco provozovat nebudeme a něco prodáme, nebo něco zlevníme,“ říká starostka Hronova Hana Nedvědová. Díky metodě EPC vyhrála druhá možnost, tedy zlevnění provozu sedmi veřejných budov, k nimž se letos přidává i téměř polovina veřejného osvětlení města. Díky garantované úspoře už nyní město ví, že do 10 let na energiích ušetří až 20 milionů. Tím ale snahy města nekončí. Plánují výstavbu městského úřadu v pasivním standartu, budou pokračovat v zateplování budov nebo například vymění životnímu prostředí a zdraví obyvatel nebezpečnou technologii na mražení ledu pomocí čpavku na místním zimním stadionu.

hronov
starostka Hronova Hana Nedvědová

Díky úspoře energií se město Hronov dostalo do finále 9. ročníku soutěže E.ON Energy Globe v kategorii Obec. Soutěž E.ON Energy Globe oceňuje projekty a inovativní nápady v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a úspor energií. O celkovém vítězi a vítězích v jednotlivých kategorií můžete rozhodnout i vy. Stačí ve veřejném hlasování poslat hlas svému favoritu na stránkách E.ON Energy Globe.

O fungování projektu EPC ve městě Hronov nám více pověděla starostka Hana Nedvědová, vedoucí odboru majetku Lenka Vítová a zástupce firmy zařizující pro město metodu EPC Eduard Paulík ze společnosti D-energy.

Kdy a jak vás napadlo se pustit do projektu EPC?
Nedvědová:
Před pár lety jsem se zúčastnila konference v Praze, která představovala metodu EPC, a jakým způsobem tím jdou uspořit energie. O veřejné budovy, které máme, se musíme nejen starat, ale platit i náklady, které s provozem souvisí, a protože bylo jasné, že žádnou z těch budov nechceme prodat a chceme zachovat občanům Hronova komfort, tak jediná cesta, jak snížit mandatorní výdaje, byla úsporná opatření na energiích. Z konference jsem se vrátila nadšená, ale tvářilo se to jako perpetuum mobile a bylo to tak dokonalé, že si kolegové mysleli, že v tom bude nějaká habaďůra a že to nemůže fungovat.

Proč se vám tato metoda zalíbila?
Nedvědová:
Kouzlo, které EPC má, je garantovaná úspora energií a z peněz, které díky ní ušetříte, splácíte technické řešení, které vám umožní úspory realizovat. Díky těm, co už s tím měli zkušenost, jsme měli potvrzeno, že to funguje. Rozhodli jsme se tedy, že do toho půjdeme. Jsem za to moc ráda.

hronov
vedoucí odboru majetku Lenka Vítová, starostka Hana Nedvědová, Eduard Paulík - zástupce firmy zařizující pro město metodu EPC ze společnosti D-energy

V počátku šlo tedy především o finanční úsporu, spíš než o ekologický zájem?
Nedvědová:
To bych z nás jako zastupitelů dělala osvícenější lidi, než jsme. Primárně šlo o finanční podnět, protože město Hronov při šíři majetku bylo postaveno před rozhodnutí, že buď něco provozovat nebudeme a něco prodáme, nebo něco zlevníme. Potkaly se dvě náhodné věci, primárně to nebyla ekologie, ale úspora, která má přidanou hodnotu v ekologii. Úspory byly v objektech, kde sídlí naše příspěvkové organizace, velkou část příspěvku od města tvořily náklady na provoz budov. My jsme ředitelům organizací garantovali, že když díky opatřením ušetří, tak jim příspěvky nesebereme, a byli tak motivováni k tomu, aby k úsporám došlo.

Kolik veřejných budov v Hronově najdeme?
Vítová:
Celkem máme 40 veřejných budov, z toho 22 nebytových budov.

Nedvědová: Na to, jak jsme malé město, tak hodně. Byť máme jen 6 100 obyvatel, máme 3 základní školy, 3 mateřské školy, máme úžasné Jiráskovo divadlo, zimní stadion, vlastní domov důchodců, základní uměleckou školu, dům dětí a mládeže, dva domy s pečovatelskou službou, bytové domy a pak samozřejmě budovy, kde sídlí zaměstnanci městského úřadu, těch je 5.

Úspora byla okamžitá?
Nedvědová:
Ano, ukázalo se to okamžitě v tom stejném roce.

Kolik budov v první etapě EPC obsáhlo?
Paulík:
Sedm objektů. U ostatních nebyl nalezen dostatečný potenciál úspor k řešení metodou EPC.

hronov

Co se v rámci prvního etapy EPC stalo?
Paulík:
Město zateplovalo a zároveň spustilo projekt EPC, takže došlo ke kombinaci stavebních a technologických opatření. V rámci EPC se rekonstruovalo šest zdrojů tepla, otopné soustavy a nově se instalovaly moderní systémy měření a regulace vytápění ve všech objektech. Nyní mohou  z úřadu ovládat vytápění ve všech objektech, v každé jednotlivé místnosti – přes počítač, online. Optimální provoz vytápění zajišťuje automatická komunikaci mezi topnými systémy a zdroji tepla, mimo jiné i s centrální kotelnou v Jiráskově divadle. Její stav byl jedním z hlavních důvodů pro vznik projektu – v Hronově starou kotelnu potřebovali řešit a protože tehdy nešla získat dotace, tohle byl jeden ze způsobů, jak ji zrekonstruovat. Dá se říct, že to byl trn v patě města, protože už byla letitá, zbytečně předimenzovaná a neekonomická. Prakticky se udělala všechna stavební opatření, která bylo možno financovat z dotace, plus spousta opatření navíc díky EPC. 

Podle vaší přihlášky do soutěže E.ON Energy Globe jste uvedli, že na sedmi budovách ušetříte 20 milionů.
Paulík:
Tuto částku město uspoří za 10 let na sedmi objektech a veřejném osvětlení. To se bude z cca 50% modernizovat v letošním roce. Oproti roku 2012, kdy byl realizován první projekt EPC, se LED technologie posunula a umožňuje projekty realizovat se zajímavou návratností.

Museli mít lidé, kteří tablety a počítače s EPC ovládají, nějaké speciální školení?
Paulík:
Jako dodavatel máme zájem na tom, aby vše fungovalo. Na druhé straně chce klient šetřit. To je u EPC unikátní, protože obě strany chtějí totéž. Proto poskytujeme energetický management, hlídáme teplotu, pomáháme s ovládáním školníkům a provozovatelům, pomáháme jim nastavovat režimy a pracovat s nimi. Na začátku sice proběhlo školení, ale ovládání se většina naučila spíše postupně, během provozu. Když to někdo ovládat nechce, tak to ovládáme za něj. Je to o dobrovolnosti a pokud funguje vzájemná komunikace, není s ovládáním systémů problém.

hronov

Dokázali jste inspirovat obce ve svém okolí?
Nedvědová:
Máme pravidelné setkání starostů bývalého okresu Náchod, kde si vždycky sdělujeme, kdo co dělá a nedělá. Z počátku k EPC byla velká nedůvěra, když to pak ale uvidí v reálu, stejně jako kdysi my, přestanou se toho bát.

Paulík: Ze začátku se zdá metoda EPC složitá. Zvlášť, když jde o malou obec, tak se do toho nikomu nechce. Nemají na to lidi jako na velkých městech a krajích, kde je sice mnohem více budov, ale zároveň mají energetiky, právníky na veřejné zakázky a IT odborník. Hronov je malá obec, kde není ani ten IT odborník, který by řídící programy sledoval. Úvodní přesvědčování, že EPC je dobrá cesta k úsporám, nebylo snadné. Naštěstí je v tomhle Hronov super, protože se zastupitelé nakonec nebáli touto cestou vydat. Dnes pomocí EPC realizují  už druhý projekt! Podle mě jsou skvělým příkladem, že to jde i na tak malém městě. Pokud by se půlka stejně velkých obcí inspirovala, mohou podobných projektů vzniknout desítky.

Inspiroval vás EPC projekt k dalším ekologickým projektům?
Vítová:
V letošním roce ještě řešíme projekt nakládání s tříděným odpadem města Hronova, spočívá to ve vybudování podzemního kontejnerového systému se čtyřmi pětikubíkovými nádobami na tříděný odpad a úpravy dalších stanovišť na tříděný odpad. Dalším letošním projektem bude zateplení domu s pečovatelskou službou a bytového domu včetně výměny oken.

hronov
Jedna z několika obecních budov, která byla zařazena do projektu EPC.

Nedvědová: V minulém grantovém období jsem kolegům říkala, ať uděláme třeba deset projektů a že nám vyjdou třeba 2-3. Nakonec jsme jich z 10 získali 9 a máme z toho trochu zamotanou hlavu, protože už zase nemáme na spolufinancování. Poskytovatel dotace nám neproplatí faktury hned, takže to musíme zaplatit z vlastních peněz, a to nám teď činí velký problém. My už jsme nešťastní z toho, jak jsme úspěšní. To je úplně hříšná myšlenka. I proto je pro nás dobré, že se teď realizuje projekt veřejného osvětlení, kde jsou platby rozloženy do více let.

To budete v rámci dotací jedno z nejúspěšnějších měst?
Nedvědová:
Ano, Královéhradecký kraj dělal statistiku a byli jsme mezi nejúspěšnějšími ve své velikosti.

hronov

Další články