Naše stránky přizpůsobujeme podle toho, o které služby jste projevili zájem, a také sledujeme využití našich stránek. K těmto účelům používáme cookies a obdobné technologie, včetně cookies třetích stran. Kliknutí na tlačítko „Rozumím“ nebo pokračování v používání našich stránek bez vypnutí těchto funkcí vnímáme jako udělení souhlasu také s využíváním cookies a předáním údajů o vašem chování na webu reklamním a sociálním sítím pro zobrazení cílené reklamy na dalších webech. Tyto funkce můžete vypnout a souhlas odvolat v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Solární ohřev vody z odpadu z VUT Brno

Využití alternativních energetických zdrojů představuje jedno ze stěžejních témat nastupující generace nadšených a talentovaných odborníků z řad studentů českých technických fakult a výzkumných ústavů. Jedním z nejpovolanějších českých institutů je bezesporu VUT v Brně, z jehož fakult vychází mnoho inovativních energetických projektů. Studentské práce se většinou vyznačují experimentálním charakterem, jehož potenciál pokládá stavební kameny k budoucím reálně využitelným projektům. Jedním z nich je i odvážný bakalářský počin Roberta Hrachiara zabývající se alternativním ohřevem vody solární energií. Jeho po domácku vytvořený model, sestavený z nejrůznějších komponentů dle zásad Do It Yourself (udělej si sám), předesílá nejen budoucí levnou alternativu k výhřevu kapalin ve standartním českém prostředí, ale také velmi sympaticky navazuje na československou tradici kutilství a intuitivního využití odpadového materiálu.


Využití alternativních energetických zdrojů představuje jedno ze stěžejních témat nastupující generace nadšených a talentovaných odborníků z řad studentů českých technických fakult a výzkumných ústavů. Jedním z nejpovolanějších českých institutů je bezesporu VUT v Brně, z jehož fakult vychází mnoho inovativních energetických projektů. Studentské práce se většinou vyznačují experimentálním charakterem, jehož potenciál pokládá stavební kameny k budoucím reálně využitelným projektům. Jedním z nich je i odvážný bakalářský počin Roberta Hrachiara zabývající se alternativním ohřevem vody solární energií. Jeho po domácku vytvořený model, sestavený z nejrůznějších komponentů dle zásad Do It Yourself (udělej si sám), předesílá nejen budoucí levnou alternativu k výhřevu kapalin ve standardním českém prostředí, ale také velmi sympaticky navazuje na československou tradici kutilství a intuitivního využití odpadového materiálu.

1

Popsal byste nám jednoduše, na jakém systému Váš model funguje?
Cílem mé práce bylo vytvoření funkčního modelu, který by reálně fungoval na principu koncentrace slunečního záření. Na tomto modelu jsem pracoval s vedoucím mé bakalářské práce doc. Baxantem. Konstrukčně velice jednoduchý model funguje na principu zrcadel namířených do jednoho bodu, která svádí sluneční paprsky do místa absorbéru. V tomto absorbéru jsme dokázali zvýšit teplotu na několik stovek stupňů Celsia. Přes něj dále cirkulovala tekutina, která se ve své zahřáté podobě dostala až do zásobníku s čerpadlem, který cirkulaci zabezpečil.

Pro dokončení své bakalářské práce jste musel sestavit funkční solární model. Z čeho jste jej zhotovil a kde jste získal vyhovující materiál?
Ve výběru materiálů jsme kladli důraz především na finanční a ekologickou nenáročnost – hlavním materiálem se tak stalo dřevo, díky němuž jsme mohli téměř s nulovými náklady poskládat během pár dní celou konstrukci. Hlavní funkci pak plnila klasická zrcadla zabírající plochu přibližně 4 m2. Ta jsme sehnali především v lokálních sběrných eko dvorech. Jedinou finančně náročnější položkou byl spojovací materiál.

Celkově jsme se snažili zapojit vlastní fantazii, schopnosti a zkušenosti a výslednou podobu modelu přizpůsobit materiálovým možnostem. Jako absorbér nám tak posloužil například chladič z klimatizace a jako zásobník tlakový hrnec obalený skelnou vatou.

1

Zaznamenal jste paralelní vznik dalších podobně koncipovaných projektů?
V rámci předchozích projektů pana docenta Baxanta se objevily nejrůznější modely řešící stejnou problematiku, díky kterým jsem byl schopný mnohem rychleji do dané problematiky proniknout. Cizí projekty podobného charakteru jsem ale nezaznamenal.

Je evropské počasí dostatečně stabilní na solární výhřev?
To lze takto obecně jen těžko posoudit, dle mého názoru záleží vždy na konkrétní aplikaci. Pro některé aplikace nejsou evropské podmínky dostatečně stabilní, nicméně si myslím, že při dostatku času bychom měli být schopni náš model vyladit a přizpůsobit místním podmínkám.

Myslíte si, že je Váš projekt prakticky využitelný v českých domácnostech?
Nejprve musím říct, že hlavní cílovou skupinu nejspíš představují spíše chaty, bazény a další podobné specifické oblasti, nikoli domácnosti. Abych byl upřímný, výsledná podoba finálního školního projektu by schopná dlouhodobé funkce pravděpodobně nebyla. Po ukončení bakalářské práce jsem na dalších vylepšeních intenzivně přemýšlel a mám mnoho nápadů na změny a přestavby, které by zvedly výsledky i celkové vlastnosti modelu. Vylepšená verze by tak měla být schopná adaptace i v českých domácnostech. Na daném modelu však už v současnosti nepracuji.

1

Myslíte si, že má solární ohřev vody ve světové udržitelnosti budoucnost, nebo se bude dále používat primárně na výrobu energie?
Energie se nevyrábí – pouze se přeměňuje z jedné formy na jinou. V našem případě jde především o to, na jakou formu přeměníme energii sluneční. Na převod přímé sluneční energie na elektrickou energii lze využít i koncentrátorové systémy s fotovoltaickými panely – během toho však může nastat problém s vysokými teplotami a chlazením panelů. Proto se snažíme koncentrátorové systémy kombinovat spíše se speciálními aplikacemi přizpůsobenými konkrétním podmínkám, kterých jsme schopni při využití daných systémů dosáhnout.

Představuje solární výhřev lepší budoucnost především z ekologického, či ekonomického hlediska?
Dle mého názoru bychom tuto problematiku měli brát z širší perspektivy. Sluneční energie představuje z ekologického hlediska bezesporu výbornou alternativu, otázkou však zůstává ekonomická stránka věci. Je potřebné vyladit či vytvořit systémy, které budou z ekonomického hlediska naproti neekologickému spalování konkurenceschopné. Východisko tedy nabízí využití více různých systémů obnovitelných zdrojů, které by mohly konkurovat stabilitou výroby a taktéž výslednou rentabilitou.

V současné době pracujete na svém magisterském projektu. Můžete nám nastínit, jakým směrem se vydáváte tentokrát?
Ve své diplomové práci se momentálně věnuji možnosti využití vysokokapacitních vodičů technologie ACCC v České republice. Jedná se sice o zcela odlišné téma, to mi však rozšíří záběr o naprosto nové informace z oblasti energetiky. Tímto způsobem získávám nové technologické znalosti, které budou, podle mého názoru, v blízké budoucnosti uplatnitelné na konkrétních českých projektech.

1

Další články