Bylinkářství Sonnentor spojuje tradice i ekologii

Pěstování, sběr a sušení bylin má v našich krajích dlouhou tradici. Ačkoli se od něj kvůli rozvoji farmaceutického průmyslu značně ustoupilo, v posledních letech se přírodní produkty opět dostávají do popředí. Užívání a sběr bylin však nelze brát jako pomíjivý trend – je to o pevném rozhodnutí, vědomostech, trpělivosti a především pokoře k přírodě.


Pěstování, sběr a sušení bylin má v našich krajích dlouhou tradici. Ačkoli se od něj kvůli rozvoji farmaceutického průmyslu značně ustoupilo, v posledních letech se přírodní produkty opět dostávají do popředí. Užívání a sběr bylin však nelze brát jako pomíjivý trend – je to o pevném rozhodnutí, vědomostech, trpělivosti a především pokoře k přírodě.

V biozemědělství a jeho reálném uplatnění u zákazníků Čechy za okolními evropskými zeměmi značně pokulhávají. I tak si zde ovšem tento model získává stále více sympatií. Tomu napomáhá i česko-rakouská společnost Sonnentor sídlící uprostřed vinic v Čejkovicích na Moravě.

Josef Dvořáček, jednatel společnosti
Josef Dvořáček, jednatel společnosti Sonnentor

Vše začalo v roce 1988, kdy se tehdy mladý Rakušan Johannes Gutmann začal věnovat sběru a později i jednoduché distribuci sušených bylin. V roce 1992 se společnost přesídlila do Čech, kde ze starého kravína a polorozbořeného sila postupně vybudovala rodinné zemědělství poskytující práci 140 místním obyvatelům. Aby společnost nezaostávala, je statek neustále rozšiřován a zvelebován. V současné době se staví nová terasa ke kavárně plné domácích dobrot. A nese to s sebou úspěchy – za rok dvůr Sonnentoru navštíví až 30 000 návštěvníků.

V Sonnentoru se řídí jednoduchou a upřímnou filozofií, která přináší své ovoce. „Všichni se tu známe jménem. Ačkoli nás tu pracuje již opravdu mnoho a občas je velmi těžké s každým zaměstnancem denně osobně pohovořit, snažíme se co nejvíce uchovat domácí atmosféru a osobní přístup. Stejně tak preferujeme ruční výrobu,“ říká pan Josef Dvořáček, jednatel společnosti. Pro řešení architektury prostor či grafického zpracování propagačních materiálů Sonnentor vyhlašuje studentské soutěže a snaží se tak pomoct začínajícím talentům. Na střešní bylinkové zahradě skladu se stáčí med firemních včel a zbytky jídla si zaměstnanci berou domů pro prasata, aby na oplátku donesli ochutnat domácí tlačenku. „Člověk i rodina pro mě znamená mnoho a kdo má šťastné zázemí, dobře také pracuje,“ dodává Josef Dvořáček.

Balící linka společnosti Sonnentor
Balící linka společnosti Sonnentor bude brzy pracovat pouze se 100% recyklovatelnými materiály.

Veškeré místně zpracované byliny jsou pěstovány, sušeny a dováženy od místních ekologických malopěstitelů. Suší se do teploty 40 °C, a lze je tak ve své podstatě považovat za raw produkt. Do Sonnentoru tak přichází celé nasušené byliny, které prochází přísnými rozbory kvality, než postoupí do zpracování. Mimo české dodavatele Sonnentor taktéž spolupracuje se zahraničními producenty, odkud dováží především skořici nebo zelenou kávu. Mezi jednotlivými dodavateli nevytváří konkurenční prostředí, ti si mezi sebou naopak vyměňují osobní tipy a pěstitelské vychytávky. „My nejsme důležití – hlavní jsou naši dodavatelé,“ říká Josef a ukazuje nám jednotlivé obaly bylin, na kterých jsou místo reklamních modelů umístěné fotografie zemědělců. „Nepotřebujeme modely z reklamky, my raději ukážeme věci tak, jak opravdu jsou a vznikají.“

1

V rámci ekologického zemědělství je přihlíženo taktéž k udržitelné produkci obalových materiálů. V roce 2010 společnost přemýšlela o bezobalové distribuci, nicméně otázka degradace prodávaného zboží jim tuto cestu neumožnila. Společnost tak vytvořila desetiletý plán, na jehož konci by měl být veškerý použitý materiál 100% kompostovatelný. V současné době je tomu tak u více než 80 % materiálu a podmínky se stále lepší. Nitky jsou z čisté bavlny, štítky z papíru, pytlíky neobsahují žádné kovové nerozložitelné komponenty a zpevněny jsou pouze tepelnými sváry. Plasty jsou vyrobeny z celulózy a kukuřičného škrobu. „Bělení papíru je zbytečný krok zatěžující přírodu. Sáček sice vypadá, jako by ho již někdo jednou vylouhoval, ale řekli jsme si, že náš zákazník bude určitě k tomuto ekologickému řešení vstřícný. Zatím se nám to vyplácí.“

Nevelký hermeticky uzavřený sklad Sonnentoru uchovává zhruba 170 druhů pečlivě označených bylin a koření. Kromě klasických bylinných směsí, čajů, kávy a koření se však pouští i do nových experimentů, které společnost posouvají neustále dopředu. Snaží se dělat věci správně a s láskou a takový přístup je zkrátka nedocenitelný.

1

1

1

1

1

Další články