Unikátní projekt vštěpuje dětem zájem o přírodu

Pokud se bavíme o ekologii, často slýcháme fráze týkající se důležitosti zachování naší planety pro příští generace. Budou to totiž ony, kdo se bude muset vypořádat se všemi problémy, které jsme vůči naší krajině i celé planetě a přírodě dopustili. Neméně důležité ale je i to, aby se příští generace dokázaly s těmito problémy vypořádat, a hlavně jim předcházet. Právě toto je velký úkol současných pedagogů.


Pokud se bavíme o ekologii, často slýcháme fráze týkající se důležitosti zachování naší planety pro příští generace. To ony se budou muset vypořádat s problémy, které jsme způsobili i my a naši předchůdci. Velký úkol současných pedagogů je příští generace na tuto skutečnost připravit a ukázat jim, jak podobným situacím předcházet. Jedním příkladů, jak lze spojit zájem o ekologii s výukou malých dětí a vštípit jim základní ekologické návyky, nalezneme v budově Mateřské školy Mateřídouška nacházející se mezi panelovými domy na sídlišti ve Frýdku-Místku. Ta se v letošním roce díky svému jedinečnému přístupu ke vzdělávání dětí v rámci ekologie probojovala až do samotného finále soutěže E.ON Energy Globe.

Mgr. Šárka Čerňáková, ředitelka MŠ Mateřídouška ve Frýdku-Místku
Šárka Čerňáková, ředitelka MŠ Mateřídouška ve Frýdku Místku

„Zelená oáza uprostřed panelového sídliště.“ I takovými slovy označuje Šárka Čerňáková areál MŠ Mateřídouška ve Frýdku Místku, kde působí jako ředitelka. Základy ekologické nauky dnes vnímáme jako naprosto samozřejmou součást výuky dětí na základní škole. Co ale ekologická výuka pro děti v mateřské škole? Dokáží děti ve věku 3–6 let pochopit význam ekologie a ochrany přírody?

„Naopak. Já osobně si myslím, že malé děti tuto problematiky vnímají velice dobře a intenzivně. Jde pouze o to, jak děti vhodně motivovat,“ popisuje ředitelka mateřské školy, která byla dokonce v loňském roce v prostorách Senátu Poslanecké sněmovny České republiky oceněna titulem Ekoškola roku. „Například v rámci sběru kaštanů a žaludů organizujeme pro děti besedu s lesním pedagogem. Ten dětem vypráví o životě zvířat a o povinnostech myslivců, aby zvířata přežila. Mimo to jsme již několik let podporovatelé zvířat v ostravské ZOO,“ říká Šárka Čerňáková.

MŠ Mateřídouška

Třídění odpadu, kompostování, sběr papíru, vysloužilých alkalických baterií a elektrických spotřebičů, kaštanů, žaludů nebo pomerančové kůry. Podobných aktivit se účastní děti navštěvující mateřské a základní školy napříč celou naší republikou. Pro děti z MŠ Mateřídouška je to ale jen zlomek jejich ekologické výuky. Alfou a omegou zdejšího přístupu je zapojování všech dětských smyslů do zájmu o přírodu. Na pozemku zmíněné mateřské školy nalezneme originální přírodní zahradu, na jejíž realizaci se svým úsilím, a hlavně nápady podíleli pedagogové a další zaměstnanci MŠ Mateřídouška. Zahrada se dělí do zahrady chutí, zahrady vůní, zahrady poznání nebo zahrady relaxační. Dětem tak nabízí mnoho rozličných možností, jak poznávat přírodu, pomocí všech smyslů. Děti se navíc podílí i na úklidu a každodenní správě zahrady. Na zahradě se navíc pěstují bylinky, které jsou často využívány ve školní kuchyni.

MŠ Mateřídouška

„Do všech aktivit jsou samozřejmě zapojeni i rodiče, jejichž přínos je neocenitelný. Pomáhají nám jak s realizací aktivit, tak s vedením dětí k třídění odpadu v domácnosti,“ komentuje Šárka Čerňáková přispívání a spolupráci rodičů s MŠ Mateřídouška.

Do budoucna by vedení MŠ Mateřídouška rádo získalo finanční prostředky na rozvoj okolí školky. Aktuálním projektem je vybudování přístřešku pro umístění zahradního náčiní pro správu zahrady a zřízení velkého hmyzího domku, na kterém by děti mohly pozorovat hmyz na vlastní oči.

MŠ Mateřídouška

Ačkoli je budování vztahu s přírodou pro ekologickou výchovy primární, nezapomíná se zde ani na další aspekty udržitelného rozvoje. „Děti mají u všech vodovodních baterií vlastnoručně namalované piktogramy, které je upozorňují, aby neplýtvaly vodou. Děláme také pokusy, kolik vody děti spotřebují, když si čistí zuby s tekoucí vodou nebo bez ní.“

MŠ Mateřídouška

Děti jsou také vedeny k opakovatelnému využívání recyklovatelných materiálů. „Děti si například vyrábí postavičky a další různé výrobky z recyklovatelných a přírodních materiálů,“ komentuje Čerňáková.

MŠ Mateřídouška

„Většina dětí, které naši školku navštěvují, žijí v okolních panelových domech. To jim nenabízí mnoho možností v oblasti enviromentálního vzdělávání. Naším přístupem a dalšími aktivitami se jim snažíme tento deficit vynahradit.“uvádí ředitelka MŠ Mateřídouška Šárka Čeňáková a dodává: „Co do dětských duší vložíme, to ony dokáží zúročit ve svém budoucím životě. Je známý fakt, že osobnost člověka se utváří do 7 let věku dítěte. Usilujeme o to, aby děti vnímaly, co je a co není správné a co by se v jejich okolí mělo změnit a co by mohly udělat, aby se jejich prostředí zlepšilo.“ 

STÁLE NEVÍTE PRO KOHO SE ROZHODNOUT? PŘEČTĚTE SI ČLÁNEK O DRUHÉM SOUTĚŽNÍM PROJEKTU: CO2 LIGA - EKOLOGICKÁ SOUTĚŽ PRO ŠKOLY O OCHRANĚ KLIMATU

MŠ Mateřídouška

MŠ Mateřídouška

MŠ Mateřídouška

Další články