Umělá inteligence: žijeme s ní a nevnímáme ji

Pojem umělá inteligence známe především z prostředí katastrofických sci-fi snímků. Málokdo si ale uvědomuje, že umělá inteligence se již dnes stává běžnou součástí našeho života – přicházíme s ní do kontaktu takřka denně a ani si to neuvědomujeme.


Pojem umělá inteligence známe především z prostředí katastrofických sci-fi snímků. Málokdo si ale uvědomuje, že umělá inteligence se již dnes stává běžnou součástí našeho života – přicházíme s ní do kontaktu takřka denně a ani si to neuvědomujeme.

Jen málokterý vědní obor s sebou přináší tolik otazníků jako vývoj systémů umělé inteligence známých také pod zkratkou AI (Artificial Intelligence). Její možnosti jsou takřka neomezené. Dají se aplikovat prakticky na jakýkoli obor lidské činnosti. To je spolu s neuvěřitelnou schopností učit se jejím největším benefitem a zároveň největší hrozbou, na kterou v minulosti upozorňovaly přední osobnosti světa vědy a techniky jako Elon Musk nebo nedávno zesnulý vědec Stephen Hawking.

Dnes stojíme na prahu prudkého rozvoje tohoto oboru. Prozatím se tedy nemusíme bát, že by naši planetu v dohledné době umělá inteligence ovládla a zotročila lidskou rasu. Naopak, můžeme se těšit z obrovského množství benefitů, které nám tato technologie přináší.

 „Největší přínos umělé inteligence se nám aktuálně jeví ve zpracování velkých projektů v krátkém čase. To dříve nebylo možné kvůli nedostatečnému výpočetnímu výkonu hardwaru. Ten je v současné době již dostupný. Proto aktuálně zažíváme prudký rozmach umělé inteligence a neustále nacházíme její nové možnosti a nová odvětví, kde ji můžeme využít,“ prozradil nám Martin Li, expert na využívání umělé inteligence v Škoda Auto DigiLab. I mladoboleslavská automobilka se totiž zajímá o to, jak by mohla výhody umělé inteligence využít v rámci svých aktivit. V rámci toho využívá právě svou dceřinou společnost Škoda DigiLab, odkud jsme vám nedávno přinesli reportáž.

Martin Li přednáší o přínosu umělé inteligence během workshopu v prostorách Škody Auto DigiLab
Martin Li přednáší o přínosu umělé inteligence během workshopu v prostorách Škody Auto DigiLab.

„Umělá inteligence je pro nás technologie, která dokáže vyřešit velice komplexní a náročné úlohy efektivním způsobem. To znamená s méně zdroji nebo za kratší čas. Umělou inteligenci chápeme jako technologický nástroj pro řešení komplexních úloh. Není to pro nás služba ani produkt. Automobilový průmysl v současnosti prochází transformací, která vyžaduje nové přístupy. Veškeré náklady je třeba hlídat, analyzovat a optimalizovat. To je proces, do kterého vstupuje obrovské množství dat. K tomu, abychom byli schopni takový objem dat zpracovat, udělat z nich výstupy a porozumět jim, se skvěle hodí umělá inteligence. Krom zmíněné aplikace do optimalizace postupů vidíme potenciál i u zákaznicky orientovaných aplikací umělé inteligence. Dnes sbíráme o zákaznících velké množství dat a snažíme se jim porozumět. Pokud bychom šli klasickou cestou, trvalo by to velice dlouho, abychom z hrubých dat získali požadovaný výsledek,“ poznamenal Li.

Umělá inteligence je už dnes součástí našich životů

Již dnes využíváme základní formy umělé inteligence ve svém každodenním životě. Stačí zmínit například „osobní asistenty“ v mobilních telefonech, jako jsou systémy Siri, Alexa nebo Google Asistant. Dalším klasickým využitím umělé inteligence, se kterým se dnes setkáváme, jsou chatboti, fungující jako zákaznická on-line podpora. Ti nejmodernější dokonce dokážou i rozpoznávat emoce zákazníka a umí s ním řešit problémy. Například pokud z konverzace rozpozná, že zákazník není spokojen, automaticky jej přepojí na lidského operátora. Chatbot si navíc v paměti uchovává veškerou komunikaci s klientem, kterou analyzuje, a dokáže díky tomu optimalizovat budoucí komunikaci.

Rozhovor s Elonem Muskem o možném nebezpečí umělé inteligence.

Dobrý sluha, ale zlý pán

Pokrok ve vývoji hardwaru nám otevřel nové možnosti. Jak jsme zmínili v úvodu, u vývoje umělé inteligence existuje mnoho rizik. „Existuje celá hromada zajímavých a složitých filozofických otázek, které budeme muset zodpovědět, abychom mohli tyto systémy kontrolovat, abychom vůbec věděli, jaké hodnoty v nich chceme mít, jak je budeme používat a na co je vlastně chceme. To jsou problémy, jimž budeme ohledně umělých inteligencí čelit,“ uvedl Demis Hassabis, ředitel společnosti DeepMind, která se zabývá vývojem umělé inteligence.

Další články