Za čistou noční oblohou musíme do zahraničí

Světelné znečištění neboli světelný smog je v posledních letech stále častěji skloňovaným pojmem. Jedná se o souhrnné označení pro všechny negativní vlivy, které s sebou přináší umělé světlo. Ač si to většina z nás neuvědomuje, umělé světlo má vliv prakticky na každého obyvatele vyspělé části světa.


V roce 2016 byla vydána publikace s názvem The New World Atlas of Artificial Sky Brightness (Nový světový atlas umělého jasu noční oblohy), za kterou stojí světoznámý astronom Fabio Falchi a jeho tým. Tento atlas zobrazuje celosvětově množství umělého světla na noční obloze v porovnání s přírodní tmou a přírodním jasem. My máme nyní, díky práci České astronomické společnosti, možnost prohlédnout si mapu umělého jasu noční oblohy nad územím České republiky. Tato mapa vychází z té, již vytvořil Falchi a jeho tým. V porovnání s originálem se ale pyšní dvakrát jemnější stupnicí světelného znečištění a výrazně podrobnějším měřítkem. Na mapě jsou pro snadnější orientaci vyobrazeny názvy měst s více než 4 000 obyvateli.

Mapa umělého jasu nad ČR
Mapa zobrazující úroveň světelného znečištění nad ČR

Přírodní tmě v ČR již odzvonilo

Z mapy je jasně patrné, že světelné znečištění oblohy je problém především velkých měst. Je ale i jasně patrné, že světlo, rozptýlené nad hustou zástavbou se projevuje i několik desítek kilometrů daleko. To je důvod, proč nikde na území České republiky již nenajdeme jediné místo s přírodně tmavou oblohou. Nejbližší takové místo, odkud lze pozorovat opravdu tmavou oblohu, se nachází v Rakouských Alpách a na Slovensku v Tatrách.

 

Negativní vlivy světelného znečištění

Světelné znečištění nás neobírá jen o pohled na noční oblohu plnou hvězd, ale přináší s sebou významné negativní vlivy i v mnoha jiných směrech. Tím nejvýznamnějším negativem je dopad na lidské zdraví. Přítomnost nevyžádaného světla v lidských obydlích má za následek narušení našich biologických rytmů. V důsledku toho neustále narůstá výskyt civilizačních onemocnění, jako jsou poruchy spánku, deprese, cukrovka, obezita nebo vznik rakoviny v důsledku snížené tvorby spánkového hormonu melatoninu, který má běžně funkci jakéhosi protirakovinného činidla.

MODERNÍ ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ E.ON

Nejsme to ale jen my lidé, světelné znečištění má i výrazné negativní dopady na zvířata. Téměř dvě třetiny z nich jsou noční živočichové, kteří se podle světla orientují, určují podle něj čas vhodný ke spánku, k hledání potravy či k rozmnožování. Pokud zvíře žije ve volné přírodě v oblasti se zvýšeným světelným znečištěním, dochází podobně jako u člověka k narušení jeho biologických rytmů, což může mít za následek dezorientaci a uhynutí.

Dalším, ne však posledním, dopadem světelného znečištění je zbytečné plýtvání drahocennou energií. Ročně jsou vynaloženy milionové částky na provoz techniky, která přispívá ke zvyšování úrovně světelného znečištění. Jde především o provoz zastaralé světelné techniky ve městech, ale i na vesnicích. Na mysli máme zejména prostředky veřejného osvětlení, které mají v porovnání s moderními variantami až třikrát vyšší energetické požadavky. Toto světlo je mnohdy i špatně instalováno a osvětluje navíc objekty a místa, které by osvětleny být neměly.

Moderní pouliční osvětlení
Moderní pouliční osvětlení, eliminující světelné znečištění okolí

 

Vyhlídky

Pro snižování energetické náročnosti a zároveň pro eliminaci světelného znečištění přistupuje většina českých měst a obcí k výměně techniky veřejného osvětlení. Jak bylo již zmíněno, moderní lampy dokáží pracovat i s výrazně nižším množstvím energie a zároveň jsou jejich světelné paprsky usměrňovány tak, aby se zbytečně neodrážely nebo přímo nezářily na nežádoucí místa.

MODERNÍ ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ E.ON

Další články